1. Gyakorlat

A feladatok forráskódját a gyak1 csomagba tedd.

1. Készíts egy síkidomokat reprezentáló osztályt (Shape). Tárolja a síkidom középpontját (két egész szám),
a területét és a kerületét. Készíts hozzá getter és setter metódusokat, valamint egy toString() metódust, ami
visszadja a középpontot, a területet és a kerületet vesszővel elválasztva.

2. Az előző feladatban elkészített Shape osztályból származtatva, hozz létre egy köröket (Circle) és egy négyzetet (Square)
reprezentáló osztályt. A Circle osztály tárolja el továbbá a kör sugarát, a Square osztály pedig a négyzet oldalhosszát.
Mindkét osztályba készíts egy calculate() metódust, ami az objektum aktuális értékei alapján kiszámítja a síkidom kerületét
és területét.

3. Készíts egy olyan programot (ReadShapes), amely a szabványos bemenetről be tudja olvasni különböző fajta alakzatok adatait, majd azokat eltárolni!
A beolvasást addig folytatjuk, amíg nem kapunk egy "quit" üzenetet.
A másik ilyen parancs legyen az "add", amely után szóközzel elválasztva között megadjuk, hogy milyen alakzatot, milyen paraméterekkel akarunk felvenni. Az alakzatok rendre:
"square": Square típusú objektum, vagyis négyzet lébrehozása középpont x és y koordinátáival, valamint az oldalhossz megadásával,
"circle": Circle típusú objektum, vagyis kör létrehozása a középpont x és y koordinátáinak, valamint a sugár megadásával.
Pl.:
add square 1 2 3 // bal felso pont: (x, y), oldalhossz: 3
add circle 3 4 5 // kozeppont: (3, 4), sugar: 5
Miután befejeztük a beolvasást, a szabványos kimeneten jelenítsük meg az összes beolvasott értéket (a saját toString() metódusán keresztül)!

4. Készíts egy Sudoku osztályt, amelyben szerepeljenek a következő statikus metódusok:
- egy olyan check() nevű függvény, amely ellenőrzi, hogy egész értékeket tartalmazó, 3x3 elemű kétdimenziós tömb értékei csak 1 és 9 között szerepelnek, illetve mindegyik számot csak egyszer tartalmazza!
- egy olyan show() nevű függvényt, amely előállítja egy kétdimenziós tömbnek egy olyan szöveges reprezentációját, amely mátrixként formázva tartalmazza annak elemeit!
Készíts hozzá egy main() metódust a függvények teszteléséhez.