Megnyitás teljes ablakban - Vissza a főoldalra

Tarokk

Középiskolában népszerű időtöltés volt nálunk a kártyázás. Az egyszerűen megtanulható "zsír" mellett szűk körben hódított a magyar tarokk. Sajnos elég kevesen ismerik ezt a játékot, és nem is szívesen sajátítják el, de megfelelő társaságban élvezetes tud lenni. Ebben szeretnék segíteni, hogy fennmaradjon a hagyománya a játéknak.

Egy kis történelem

A tarokk a 15. században alakult ki Olaszországban, carte da trionfi-nak, azaz adukártyáknak nevezték. Az 52 lapos alappakliból alakult ki, ehhez hozzávettek egy sorozat adukártyát, amelyek ütik a nem-adukat. Az így kialakult 78 lapos pakliban minden színből (bot, kard, kupa és érme) 14 lap van: 1-től 10-ig, valamint bubi, lovas, dáma és király. Az aduk egyetlen sorozatot alkotnak 1-től 21-ig, ezenkívül van egy "bolond" (il matto), ez nem üt semmit, de nem is vihető el, és nem vonatkoznak rá a szín-/ adukényszer stb. szabályok. A 21 adukártyára olykor allegorikus és konkrét alakokat rajzoltak (pl. pápa, császár, világ, halál, torony), ezekből ered a pakli felhasználása jóslásra (magyarul ezt nevezzük tarotnak, míg más nyelveken a tarot magának a játéknak a megnevezése is).

Később áttértek a francia kártyás paklikra is. A játék lerövidítése érdekében a pakli mérete csökkent: a színes lapokból elhagyták a leggyengébbeket. Egyes játékokban bizonyos színek fordított sorrendben ütnek, azaz az 1-es a legerősebb és a 10-es a leggyengébb, ekkor logikusan 10-től ezdve hagyták el a lapokat. A "bolond" pedig a legerősebb lappá (22-es adu) lépett elő.

A magyar tarokk

Magyarországon a XX-as hívásos, másik nevén Paszkievics-féle tarokk az alapjáték. Sajnos a kezdő játékosokat nagyon könnyen elriasztja az osztás, licit, bemondások bonyolultsága (és főleg az osztott lapoktól való függése), ezért először egy egyszerűbb, 2-3 játékosnak szánt változatot mutatok be, mielőtt rátérnék a 4 személyes játékra.

Kártyák

A játékhoz megfelel egy olyan pakli, amelyik az alábbi lapokat tartalmazza:

Ez öszesen 42 lap. Magyarországon 54 lapos tarokk pakli kapható, római számozott tarokkokkal és színenként 8 lappal. Ebből úgy kapjuk meg a szükséges 42 lapot, hogy minden színből elhagyunk 3 nem emberfigurás lapot, a negyedik lesz a "kopasz". (Megjegyzés: történelmi okokból a fekete színekből a tízes, a piros színekből az ász (egyes) lenne a kopasz. Én mégis a piros 4-eseket javasolom kopasznak, mivel ezeknek a sarkában vannak a színjelek, így a kézben tartott lapok között könnyebb felismerni.)

Pontozás:a tarokkok közül az 1-est pagátnak, a számozatlan (vagy 22-es) lapot skíznek nevezzük. A pagát, skíz és 21-es tarokk honőrök, mivel ezeknek fontos szerepük van a játék során. A lapok pontértéke a következő:

Színes lapok
Király5 pont
Dáma4 pont
Lovas3 pont
Botos2 pont
"Kopasz"1 pont
Tarokkok
Honőrök (1, 21, skíz)5 pont
Tarokkok 2-től 20-ig1 pont

A lapok összértéke 94 pont. Ezek szerint egy csapatnak (vagy játékosnak) legalább 48 pontot kell elérnie a partiban. A szám burkolt utalás a '48-as forradalomra.

Játék 2 személy részére

Ez egy "lebutított" változata az igazi játéknak, a konkrét szabályokat én találtam ki (persze nem kötelező betartani). A 2 személyes játéknál mindkét játékosnak osztunk 21 lapot, az osztás/kezdés joga játékonként váltakozik. Mindig az osztó jobb oldali szomszédja kezdi a játékot.

A 21 lap kézhez vétele után mindkét játékosnak le kell raknia 3 lapot (skartolás). A lerakott lapokat nem szabad megmutatni, csak a játék végén, amikor is a tulajdonos pontjához számítanak. A lerakás szabálya, hogy 5 pontos lapot (király, honőrök) nem rakhatunk le; tarokkot is csak akkor, ha más lehetőségünk nincs, és ekkor a fentiektől eltérően jelezni kell, hogy melyik tarokkot raktuk le ("tarokk fekszik" bemondás mellett a kérdéses lap felmutatásával). A skartolás lényege ebben az esetben az, hogy ne tudjuk 100%-osan, milyen lapok vannak az ellenfélnél.

Miután mindkét játékos skartolt, a kezdő tetszőleges lapot játszhat ki. A másik játékosnak viszont ugyanolyan típusú lapot kell raknia: színre ugyanolyan színűt, tarokkra pedig tarokkot. Ha nem rendelkezik megfelelő lappal, akkor tarokkot kell rakni, ha pedig az sincs, akkor bármilyet. A kört a legnagyobb tarokk nyeri, annak hiányában a hívott színből a legértékesebb lap. A kör nyertese elviszi a lapokat és újat kér ki.

Miután minden lapot kijátszottak, összeszámolják a pontokat (a skartot is beleértve). Ha valaki 48 vagy több pontot ér el, akkor megnyerte a partit. A pontok számolásakor érdemes 5 pontonként csoportosítani a lapokat (pl. 1 király, 1 dáma+1 tarokk, botos+lovas...).

A játékot színesebbé tehetjük, ha beszámítjuk az alábbi bónuszokat: mind a négy király elivtele, mind a három honőr elvitele (tuli), az utolsó ütés elvitele a pagáttal (pagátulti).

Ez a játék csak a kijátszási és ütési szabályok , valamint az ellenfél lapjainak számon tartásának gyakorlására jó. Ha már eleget játszottunk, áttérhetünk a 3- vagy 4-személyes változatra.

Játék 3 személy részére

Lényegében megegyezik a 2 személyes játékkal. Mindenki kap 14 lapot, ebből 2-t kell lerakni (skartolni). Az osztás és a kijátszás jobbkéz felé (angolul: anti-clockwise) adódik át, az osztó utáni ember játszik ki először.

A kijátszás és az ütés szabályai megegyeznek a 2 személyes játékéval.

Játék 4 személy részére

Ez a játékfajta 3 szakaszból áll, de már az osztás se egyszerű. A megkevert paklit az osztó az őt megelőző játékosnak adja emelésre. Ezután a felső 6 lapot középre kell rakni változatlan sorrendben, mint talont. Az emelő játékos emelhet csak 1 lapot is, ilyenkor a fennmaradó 36 lapot egyesével osztjuk ki, illetve koppinthat, ekkor 4 darab 9 lapból álló csomagot készítünk, és mindenki azt kéri el, amelyiket akarja (persze a kijátszási sorrendnek megfelelően megy a választás is). Ha a fenti két eseményből egyik se következik be, akkor a szokásos osztás először mindenkinek 5 lap, aztán mindenkinek 4 lap. Ha valaki az osztás során megkapta mind a négy királyt, vagy a tarokkok közül legfeljebb a pagátot, akkor azonnal megszakíthatja a kört és újra kell osztani.

Az osztás után licitálás következik. Csak az licitálhat, akinél van honőr. A licitek emelkedő sorrendben: 3, 2, 1, szóló. A 3-nál kisebb liciteket 1 alkalommal lehet "tartani". Ha valakinek a 3-jára 2-t mondanak, akkor a 3-at mondó köteles a 2-t "tartani", kivéve ha a 20-as és valamelyik nagy honőr (21, skíz) nála van. (Ez utóbbi esetben "erős játék" várható, mivel a 3-at és a 2-t bemondó játékos 1 csapatba kerül, ld. lent.) Vannak másfajta licitek is, ezek az "ajánlott irodalom"-ban megtalálhatóak.

Aki már passzolt, nem licitálhat újra. Ha már csak egy ember nem passzolt, akkor ő nyeri a licitet és felvevő lesz. A licit számértéke azt mondja meg, hogy a felvevő hány lapot kap a talonból (ezért a kisebb szám az erősebb licit). A szóló 0 lapot jelent. A felvevés után megmaradó lapokat "igazságosan" osztják el, vagyis ha a lapok száma nem osztható hárommal, akkor a felvevő utáni játékosok kapnak 2 lapot, de mindhárman legalább egyet. A felvevés után skartolni kell. A skartolás szabálya megegyezik a 2 személyes játéknál leírttal. A skartolás után mindenkinél 9 lapnak kell maradnia. A felvevő skartja saját magának, míg a többieké az ellenséges csapatnak számít. (A leendő partneré is!)

A következő fázis a bemondás. A felvevő mond be először, neki partnert is kell hívnia: alapesetben azt, akinél a 20-as tarokk van ("hívom a 20-ast", "segít a 20-as tarokk" stb.) Csak akkor kell mást hívni, ha a felvevőnél van a 20-as. Persze meghívhatja saját magát is, de inkább a legnagyobb tarokkot (20-tól lefele) kell meghívni, amelyik nincs a felvevőnél. A hívás alapján kiderül, hogy ki a partner, de ezt nem szabad explicit megmondani. Az alábbi bónuszokat lehet bemondani:

A fentieket el lehet érni csendben, azaz bemondás nélkül. A pagátulti az egyetlen, amit elbukni is lehet csendben, ugyanis ha a pagát az utolsó ütésben szerepel, az automatikusan pagátulti-kísérletnek számít. A bemondások a csapatra vonatkoznak. Csak a pagátultinál feltétel, hogy a bemondó vigye el a pagáttal az utolsó ütést. A 21-fogásnál feltétel, hogy a 21 és a skíz ne ugyanannál a csapatnál legyen.

Amíg nem nyilvánvaló, hogy ki melyik csapattal van, a bemondó ellenfele csak akkor mondhat be dolgokat, ha valamit megkontráz a korábbi bemondások közül. Ha más nincs, az alap "parti"-t is meg lehet kontrázni. A kontra által nyilvánvalóvá válik, hogy a kontrázó nem az előtte utoljára bemondóval van.

Be lehet még mondani 8 vagy 9 tarokkot, de csak akkor, ha pontosan annyi van nálunk. A felvevőnek még a hívás előtt be kell mondania. A bemondásért azonnali jutalom jár a többiektől, csapattól függetlenül. Pagátulti esetén kötelező bemondani a 8 vagy 9 tarokkot.

Egy játékos bemondásainak a végét a "passz" jelzi. Ha egymás után 4 passz (és közben semmi más) hangzik el, akkor vége a bemondós résznek és jöhet a lejátszás. Az osztó utáni játékos játszik ki először, egyébként a 2 személyes játéknál leírtak az igazak, így ezt nem részletezem.

Ajánlott irodalom

Előfordulhat, hogy a fenti leírásban vannak kevésbé érthető vagy nem egyértelmű részek. A játék részletes szabálya (csak a 4 személyesé, mert az a "hivatalos") megtalálható az alábbi címen:

http://www.pagat.com/tarot/xx-hivas.html