Bevezető a tarokkhoz

A tarokk története

A honlapom a magyar tarokkjáték alapváltozatával foglalkozik, amelyet rendszerint húszashívásos vagy Paskievics-tarokknak neveznek. Utóbbi elnevezés Ivan Fjodorovics Paszkevics tábornokra, Varsó hercegére vezethető vissza, aki orosz csapatai élén részt vett az 1848-1849­es forradalom és szabadságharc leverésében. Nem elképzelhetetlen, hogy '48 és a játék megnyeréséhez szükséges 48 pont között összefüggés van. A játékot, amely a tarokkjátékok csoportjába tartozik, mindössze 42 lappal játsszák, ugyanakkor a licitálás és a bemondások rendszere meglehetősen fejlett. A magyar tarokk a XIX. században az osztrák Zwanzigerrufen egyik változatából fejlődött ki, majd a magyarországi elit kedvenc játékává vált. Mivel dzsentri sportnak számított, az államszocializmus időszakában háttérbe szorult, a mostani szabadabb politikai viszonyok között azonban mód nyílik rá, hogy az érdeklődés ez iránt a szellemes játék iránt növekedjék.

Elterjedés és változatok

E játéknak számos változata van. Elterjedési területét Franciaországra, Dániára, Olaszországra és Romániára határolják. A tarokkjátéknak külön kártyája van. Legismertebb típusai 42, 54 vagy 78 laposak. Különlegességét az adja, hogy benne a négy olasz vagy francia színhez tartozó, 5-14 lapból álló sorozat mellett van egy hosszabb sorozat is, a tarokk. A tarokk, mint főszín, a játékban mint állandó adu szerepel. Másfajta adu nincs és néhány ritka kivételt leszámítva nincs adu nélküli játék sem. A tarokklapok száma a tarokkkártya legtöbb típusánál 21 plusz a skíz, amely a Magyarországon játszott változatokban a 22. tarokklapnak felel meg (Paskievics-tarokk). A francia tarokkban például a skíz nem tarokk. Csak néhány olasz kártya van, amelyben ennél több tarokklap van, ilyen például a Minchiate a maga 40 darab tarokklapjával. Az illusztrált, más néven Palatinus tarokkot az 1920­as években fejlesztette ki Lingel Károly és Polyák Lajos. A Paskievics-tarokkban használatos figurákat további hattal egészítették ki.
A mai fogalmaink szerint teljes, 78 lapos tarokk-kártya színeinek rangsorrendje felülről lefelé: király, dáma, lovas, botos, tízes, kilences, nyolcas, hetes, hatos, ötös, négyes, hármas, kettes, ász. A francia tarokkban ezt a rangsorrendet használják, eredetileg a két piros színben a számos lapok rangsora fordított volt. Ez az osztrák tarokkban most is így van, az ott használt 54 lapos tarokk-kártya színeinek rangsorrendje a két fekete színben király, dáma, lovas (csikó), botos (futó), tízes (ász), kilences (Pagát-honőr), nyolcas (II), hetes (III); a két piros színben király, dáma, lovas, botos, ász, kettes, hármas, négyes. A magyar húszashívásos tarokkban a hetes, nyolcas, kilences, kettes, hármas, négyes lapokat kiveszik az 54 lapos pakliból, csak 42-t használnak. A royal tarokkban még ennél is kevesebb, 40 lapot használnak, a két piros ászt is kiszedik. A főszín, vagyis a tarokkok rangsora a rajtuk lévő római vagy (például a francia tarokkban) arab számozás szerint alakul 21-től lefele 1-ig. A skíz a magyar tarokkban valamennyi többi tarokkot üti, így a csomag legerősebb lapja.