Programozási tételek és adattípusok
IFAD-VDM-ben
(kísérletek az IFAD-VDM specifikációs szoftverrel§)


1. kísérlet: Programozási tételek beépítése. A másolás tétele (CopyPrTh)…

 

  instantiations

    sorozat as CopyPrTh(nat,nat)

      types

        elem_1,

        elem_2

      functions

        f: elem_1 -> elem_2

  definitions

    functions

      masolas: seq of nat -> seq of nat

      masolas(X)

        == copy(X);

 


2. kísérlet: Programozási tételek definiálása VDM modulként. A másolás tétel (CopyPrTh)…

 

      1      module CopyPrTh

      2        parameters

      3          types

      4            elem_1,

      5            elem_2

      6          functions

      7            f: elem_1 -> elem_2

      8        exports

      9          all

   10        definitions

   11          functions

   12            copy(X: seq of elem_1) Y:seq of elem_2

   13              post forall i in set inds X & Y(i)=f(X(i));

   14      end CopyPrTh

 

Az ún. flat VDM-SL-ben jó lenne az alábbi generic megfogalmazás is, de ez nem megy az IFAD-VDM-ben:

 

      copyPrTh[@elem_1,@elem_2] (X: seq of elem_1) Y:seq of elem_2

      pre elemenkentFeldolgozhato(f)

      post forall i in set inds X & Y(i)=f(X(i));

 

Az alábbiakat az IFAD-VDM generálta C++ kódban a fenti modulhoz:

 

//

// THIS FILE IS AUTOMATICALLY GENERATED!!

//

// Generated at by the VDM-SLtoC++ Code Generator

//

// Supported compiler: g++ version 2.7.2

//

#include "CopyPrTh.h"

#include "vdm_CopyPrTh_implicit.cc"

 

void init_CopyPrTh() {}  [modulnév:1

 

Bool vdm_CopyPrTh_post_copy(Sequence vdm_CopyPrTh_X, Sequence vdm_CopyPrTh_Y) { [művelet…:12

  Bool varRes_4;

  bool tmpQuant_5 = true;

  {

    bool succ_14 = true;

    Set e_set_15; [‘set inds X’ halmaz generálásának kezdete

    Set riseq_17;

    int max_18 = (Int) vdm_CopyPrTh_X.Length();          [13

    for (int i_19 = 1; i_19 <= max_18; i_19++)

      riseq_17.Insert((Int) i_19);    e_set_15 = riseq_17; [‘set inds X’ halmaz generálásának vége

    Int vdm_CopyPrTh_i;

    {

      Generic tmpe_22;

      for

        (int bb_21 = e_set_15.First(tmpe_22); bb_21 && tmpQuant_5; bb_21 = e_set_15.Next(tmpe_22)) {

        Int elem_20 = tmpe_22;

        succ_14 = true;

        vdm_CopyPrTh_i = elem_20;

        if (succ_14) {

           if (((Bool) ((Generic) vdm_CopyPrTh_Y[vdm_CopyPrTh_i.GetValue()] ==

               vdm_CopyPrTh_f((Generic) vdm_CopyPrTh_X[vdm_CopyPrTh_i.GetValue()]))).GetValue()) {}

        else

          tmpQuant_5 = false; }

      }

    }

  }

  varRes_4 = (Bool) tmpQuant_5;

  return varRes_4;

}

 

//

// THIS FILE IS AUTOMATICALLY GENERATED!!

//

// Generated by the VDM-SLtoC++ Code Generator

//

// Supported compiler: g++ version 2.7.2

//

 

#ifndef _CopyPrTh_h

#define _CopyPrTh_h

 

#include <math.h>

#include "metaiv.h"

#include "cg.h"

#include "cg_aux.h"

 

void init_CopyPrTh();

Sequence vdm_CopyPrTh_copy(Sequence);

Bool vdm_CopyPrTh_post_copy(Sequence, Sequence);

 

#endif

 


3. kísérlet: Programozási tételek definiálása VDM modulként. Az eldöntés tétele (DecisionPrTh)…

 

module DecisionPrTh

  parameters

    types

      elem

    functions

      t: elem -> bool

  exports

      all

  definitions

    functions

      decision(X: seq of elem) ex: bool

        post ex = exists i in set inds X & t(X(i));

end DecisionPrTh

 


4. kísérlet: Programozási tételek definiálása VDM modulként. A kiválasztás tétele (SelectPrTh)…

 

module SelectPrTh

  parameters

    types

      elem

    functions

      t: elem -> bool

  exports

      all

  definitions

    functions

      select(X: seq of elem) which: nat

        pre  exists i in set inds X & t(X(i))

        post which in set inds X and t(X(which));

end SelectPrTh

 


5. kísérlet: Programozási tételek definiálása VDM modulként. A keresés tétele (SearchPrTh)…

 

module SearchPrTh

  parameters

    types

      elem

    functions

      t: elem -> bool

  exports

      all

  definitions

    functions

      search(X: seq of elem) ret: bool * nat

        post let ret=mk_(ex,wh) in

          ex => wh in set inds X and t(X(wh));

end SearchPrTh

 


6. kísérlet: Adattípusok definiálása VDM modulban. A multi-halmaz (MultiSet)…

 

Az eredetileg VDM-SL-ben íródott specifikációt ISO 646 szerintire kellett átírni a különleges jelek miatt. Az IFAD-VDM szoftver használata során derültek ki a következő meglepő eltérések (a szabványtól), amelyeket javítani kellett:

1) azonosítók beli '-' '_'-re;

2) az alábbi sor

       diff_bag(m_1,m_2) == {e |-> num-bag(e,m_1)-

        num_bag(e,m_1) | (e in set dom m_1) and

        (num_bag(e,m_1)>num_bag(e,m_2))}

  helyett:

      diff_bag(m_1,m_2) == {e |-> num-bag(e,m_1)-

        num_bag(e,m_1) | ((e in set dom m_1) and

        (num_bag(e,m_1)>num_bag(e,m_2))):int}

 

module Multiset

  parameters

    types elem

    functions

      empty_bag: () -> bag;

      num_bag: elem * bag -> nat;

      plus_bag: elem * bag -> bag;

      mems_bag: bag -> set of elem;

      merge_bag,

      diff_bag: bag * bag -> bag

  definitions

    types bag = map elem to nat1

    functions

      empty_bag: () -> bag

      empty_bag() == {};

      num_bag: elem * bag -> nat

      num_bag(e,m) == if e in set dom m then m(e) else 0;

      plus_bag: elem * bag -> bag

      plus_bag(e,m) == m ++ {e |-> num_bag(e,m)+1};

      mems_bag: bag -> set of elem

      mems_bag(m) == dom m;

      merge_bag: bag * bag -> bag

      merge_bag(m_1,m_2) == {e |-> num_bag(e,m_1)+

        num_bag(e,m_2) | e in set dom m_1 union dom m_2};

      diff_bag: bag * bag -> bag

      diff_bag(m_1,m_2) == {e |-> num_bag(e,m_1)-

        num_bag(e,m_1) | ((e in set dom m_1) and

        (num_bag(e,m_1)>num_bag(e,m_2))):int}

end Multiset

 


7. kísérlet: Adattípusok definiálása VDM modulban. A prioritási sor (P_queue)…

 

További meglepő eltérések az ISO 646-hoz képest:

1) '&'  helyett  '.';

2) 'all'  helyett  'forall'

 

module P_queue

  parameters

    types Entry

    functions

      priority: Entry -> nat

  exports

    operations

      ENTER: Entry ==> ();

      EXTRACT: () ==> Entry | QUEUE_EMPTY

  instantiations

    Entries as Multiset(elem -> Entry)

        types bag

        functions

          empty_bag: () -> bag;

          num_bag: elem * bag -> nat;

          plus_bag: elem * bag -> bag;

          mems_bag: bag -> set of elem;

          merge_bag,

          diff_bag: bag * bag -> bag

  definitions

    state P_queue of

      QUEUE: Entries'bag

      init mk_P_queue(q) == q=Entries'empty_bag

    end

    operations

      ENTER(e:Entry)

        ext  wr QUEUE

        post QUEUE=Entries'plus_bag(q,QUEUE~);

      EXTRACT() e: Entry | QUEUE_EMPTY

        ext  wr QUEUE

        post if QUEUE=Entries'plus_bag then

                e=QUEUE_EMPTY and QUEUE=QUEUE~

             else

                (e in set Entries'mems_bag(q_QUEUE)) and

                (forall e' in set Entries'mems_bag(q_QUEUE) .

                   priority(e)>=priority(e') ) and

                (QUEUE=Entries'diff_bag(q,QUEUE~))

end P_queue

 § IFAD VDM-SL Toolbox, amelynek egy korlátozott oktatási változata (Toolbox Lite) megtalálható J. Fitzgerald és P. G. Larsen „Modelling systems” c. könyvében.