as(1)


NÉV

GNU as - a portolható GNU assembler.

ÁTTEKINTÉS

as  [  -a  [  dhlns  ]  \[\= fájl ]]  [  -D  ]   [  --defsym SYM=ÉRTÉK  ]   [  -f  ]   [  --gstabs  ]   [  -I útvonal ]  [  -K  ]   [  -L  ]   [  -M | --mri  ]   [  -o objfájl ]  [  -R  ]   [  --traditional-format  ]   [  -v  ]   [  -w  ]   [  --   |   fájlok ...]

csak i960-on működő kapcsolók:
 [  -ACA  |  -ACA_A  |  -ACB  |  -ACC  |  -AKA  |  -AKB  |  -AKC  |  -AMC  ]   [  -b  ]   [  -no-relax  ] 

csak m680x0-on működő kapcsolók:
 [  -l  ]   [  -mc68000  |  -mc68010  |  -mc68020  ] 

LEÍRÁS

GNU as valójában nem egyetlen program, hanem egy assembler-család. Ha a GNU assemblert használja (vagy használta) egy architektúrán, hasonló fejlesztői környezetet kap akkor is, ha egy másikon használja. Minden verzió túlnyomórészt megegyezik a többivel, beleértve az object-fájlok formátumát, a legtöbb assembler-utasítást (amelyeket még pszeudo-opcióknak szokás nevezni) és az assembler szintakszist.

A szintakszisokat és a pszeudo-opciókat illetően, nézze meg az ` as ' bejegyzést a info -ban (vagy a kézikönyv "Using as: The GNU Assembler" -részében).

Az as elsősorban azért készült, hogy összerakja a GNU C-fordítójának, a gcc -nek a kimenetét, hogy az használható legyen a linker, az ld számára. Mindemellett megpróbáltuk úgy megalkotni az as -t, hogy kifogástalanul összeillessze mindazt, amit egy natív assemblernek össze kell tudni. Ez nem jelenti azt, hogy az as mindig ugyanazt a szintaktikát használja, amit az azonos architektúrán lévő többi assembler; például a 680x0 assembly nyelvének szintaktikáját tekintve számos inkompatibílis változatról tudunk.

Minden egyes alkalommal, amikor az as lefut, pontosan egy forrásprogramot rak össze. A forrásprogram egy vagy több fájlból áll. (A szabványos bemenet is egy fájl.) Ha

Ha az as -nek nem adott meg fájlt, akkor megkísérel beolvasni egy bemeneti fájlt az as szabványos bemenetéről, amely általában az Ön terminálja. Az as -nek a ctl-D -vel tudja megmondani, hogy nincs több összerakandó program. Használja a ` -- '-t ha arra van szüksége, hogy a parancssorban meghatározza a szabványos bemenetfájl nevét.

Az as figyelmeztetéseket és hibaüzeneteket írhat a szabványos hibafájlba (általában ez az Ön terminálja). Ez nem fordul elő, ha az as -t egy fordító futtatja. A figyelmeztetések egy feltevés lehetőségével számolnak be, de az as egy ingatag programot is össze tud rakni; a hibabejelentések komoly problémákat ecsetelnek, amelyek miatt az összeszerkesztés is leáll.

KAPCSOLÓK

-a
Bekapcsolja az assembly-listázást. Számos alkapcsolója van. A d kihagyja a debug-utasításokat. A h befordítja a magas szintű forráskódot; ez csak akkor lehetséges, ha a forrásfájl megtalálható, és a programkód a -g -vel lett fordítva. Az l befordít egy assembly listát. Az n kihagyja a formák feldolgozását. Az s befordít egy szimbólumlistát. Az = fájl beállítja a listafájl nevét; ennek kell lennie az utolsó alkapcsolónak. Az alapértelmezett alkapcsolók: hls.

-D
Ez az opció csak egy más assemblereket meghívó szkript kompatibilitásának érdekében elfogadott; nincs hatással az as -re.

--defsym SYM=ÉRTÉK
A bemeneti fájl összerakása előtt a SYM szimbólumot az ÉRTÉKre definiálja. Az ÉRTÉKnek egész konstansnak kell lennie. Mint C-nyelvben, a 0x kezdődés hexadecimális értéket jelez, a 0 kezdés pedig oktálisat.

-f
``fast (gyors)''--skip (ugrás) előfeldolgozás (feltételezve, hogy a forrás egy fordító kimenete).

 -I   útvonal
Hozzáadja az útvonal at az .include direktíva keresési listájához.

--gstabs
Stabs (szimbólumtábla) debugolási információ generálása minden egyes assembler sorhoz. Ez segíthet az assembler kód debugolásában, feltéve, hogy a debugger ezt értelmezni tudja.

-K
Figyelmeztetés, ha eltérő táblák változtak meg a hosszú áthelyezésekhez.

-L
Meghagyja (a szimbólumtáblában) az ` L '-el kezdődő helyi szimbólumokat.

-M, --mri
MRI-kompatíbilis módú összeszerkesztés.

 -o   objfájl
Az as object-fájl kimenetének neve.

-R
Az adat részt a szöveg részbe zárja.

--traditional-format
A natív assembler formátum használata, ha lehetséges.

-v
Megjeleníti az as verziószámát.

-W
Elhallgatja a figyelmeztető üzeneteket.

-- | fájlok...
Az összeszerkesztendő forrásfájlok, vagy a szabványos bemenet (  --   ) 

-A var
(Ha Intel 960-asra van beállítva.) Meghatározza, hogy a 960-as architektúrának mely változata a cél.

-b
(Ha Intel 960-asra van beállítva.) Kód hozzáadása az elágazások statisztikáinak begyűjtéséhez.

-no-relax
(Ha Intel 960-asra van beállítva.) Nem módosítja az összehasonlít-és-dönt utasításokat a hosszú átmozgatásokhoz; hibaüzenet, ha szükséges.

-l
(Ha Motorola 68000-esre van beállítva).
Rövid hivatkozások a meghatározatlan szimbólumokra, két szó helyett egyre.

 -mc68000 
 |   -mc68010   |   -mc68020  (Ha Motorola 68000-esre van beállítva).
Meghatározza a célprocesszort a 68000-es családon belül (az alapértelmezett a 68020-as).

A kapcsolók sorrendje tetszőleges, sőt a fájlnevek előtt, után és között is lehetnek, viszont a fájlnevek sorrendje fontos.

` -- ' (két elválasztójel) a szabványos bemenet fájl meghatározott nevei, mint egyike a fájloknak, amelyet as -nek össze kell szerkesztenie. Kivéve a ` -- ' kapcsolót, bármely parancssori argumentum, amely kötőjellel kezdődik (` - '), egy kapcsoló. Mindegyik módosítja az as viselkedését, de egyik sem változtatja meg egy másik hatását. Egy kapcsoló a ` - '-ből áll, melyet egy vagy több betű követ; a betűk állása (kisbetű-nagybetű) fontos. Az összes kapcsoló opcionális. Az ` -o ' kapcsolót pontosan egy fájlnév követhet, amely közvetlenül a kapcsoló betűje után is kezdődhet (a régebbi assemblerekkel való kompatibilitás érdekében), de a következő parancssori argumentum is lehet (GNU szabvány).

Az alábbi két parancssor ekvivalens:
as \-o az\-object\-fájl.o pusmog.s
as \-oaz\-object\-fájl.o pusmog.s

LÁSD MÉG

Az  `  as  '  bejegyzést az info -ban: Using as: The GNU Assembler ; gcc  (  1  ),  ld  (  1  ). 

MÁSOLÁSI JOGOK

Copyright \(co) 1996 Free Software Foundation, Inc.

Mindenki számára engedélyezzük, hogy teljes másolatot készítsenek és terjesszenek erről az iratról, azzal a kikötéssel, hogy a copyright megjegyzés és ez az engedély fel legyen tüntetve minden másolaton.

Engedélyezzük, hogy ezen irat megváltoztatott verzióit másolják és terjesszék - a teljes másolatra vonatkozó kikötéssel - , feltéve, hogy a teljes leszármazott munka ezzel a copyright megjegyzéssel megegyező engedélyekkel bírjon.

Engedélyezzük ennek az iratnak más nyelvre történt fordításának másolását és terjesztését a fenti feltételek szerint, azzal a különbséggel, hogy ezt az engedélyező megjegyzést - a Free Software Foundation által elfogadott - fordításban is lehet közölni.

MAGYAR FORDÍTÁS

Fehér -Aries- János <aries@vlug.vein.hu>