at(1)


NÉV

at, batch, atq, atrm - sorba állít, vizsgál vagy töröl feladatokat, amiket később kell(ene) elindítania

ÁTTEKINTÉS

at [ -V ] [ -q sor ] [ -f fájl ] [ -mldbv ] IDŐ
at -c  feladat [ feladat... ]
atq [ -V ] [ -q sor ] [ -v ]
atrm [ -V ] feladat [ feladat... ]
batch [ -V ] [ -q sor ] [ -f fájl ] [ -mv ] [ IDŐ ]

LEÍRÁS

Az at és a batch az utasításokat a szabványos bemenetről, vagy egy meghatározott fájlból olvassa. Az utasítások később lesznek végrehajtva a /bin/sh parancs felhasználásával.

at
elindít egy utasítást a megadott időpontban.

atq
felsorolja a felhasználó függőben lévő feladatait, feltéve, ha a felhasználó nem a root. Ebben az esetben minden felhasználó sorban álló feladatait kilistázza.

atrm
Feladatokat töröl.

batch
Utasításokat indít, amikor a rendszer kihasználtsága engedélyezi. Más szavakkal ha a kihasználtság 0.8, vagy más, az atrun parancs segítségével meghatározott kihasználtsági szint alá csökken.

Az at parancs meglehetősen komplex idő meghatározásokat engedélyez, kibővítve a POSIX.2 szabvánnyal. Elfogadja a következő időformát ( HH:MM ), hogy elindítson egy feladatot a mai nap megadott időpontjában. (Ha az időpont már elmúlt, automatikusan a következő naphoz rendelődik hozzá) Maghatározhatsz midnight (éjfél), noon (dél), vagy teatime (teaidő) (délután 4 óra), valamint használhatsz olyan előjeleket is, mint AM , vagy PM amik segítségével meghatározod, hogy délelőtt(AM) vagy délután(PM) fusson a feladat. Megmondhatod azt is, hogy mely napon fusson a feladat úgy, hogy megadod a dátumot a következő formában: hónap neve nap , valamint lehetöséged van az év megadására is, de használhatod a következő formátumot is: HHNNÉÉ vagy HH/NN/ÉÉ vagy NN.HH.ÉÉ. A dátum meghatározását muszáj egy időpont meghatározásnak követnie. Időpontokat következőképpen is megadhatsz: now (most) \+ számolt időegységek, ahol is az időegységek lehetnek percek, órák, napok, vagy hetek. Megmondhatod az at parancsnak azt is, hogy indítson el valamit ma, a today előjellel, azt, hogy valami holnap fusson, a tomorrow előjel mondja meg.

Például, hogy indítson egy feladatot délután négy órakor három nap múlva a következő utasítást kell beírnod : at 4pm + 3 days. Hogy futtass egy feladatot délelőtt 10 órakor Július 31-én, a következő utasítás kell: at 10am Jul 31 És hogy futtass valamit hajnali 1 órakor holnap: at 1am tomorrow.

Az idő specifikációk pontosabb leírását megtalálod a /usr/doc/at-3.1.7/timespec fájl-ban.

Mind az at   mind a   batch , parancsok a szabványos bemenetről vagy egy a -f kapcsolóval meghatározott fájlból olvassa és futtatja a feladatokat. A munka könyvtár, a környezeti változók (kivéve a TERM , DISPLAY és a _ változókat ) és az umask a meghívás időpontja szerint vannak letárolva. Az  at   - vagy  batch  - parancsok egy su(1) parancs segitségével megtartják a felhasználói azonosítót. A felhasználó levélbeni értesítést kap minden hibáról, valamint a lehetséges kimenetekről, amit a szabványos kimenetre generált a feladat, amit elindított. A levélet a /usr/sbin/sendmail parancs segítségével küldi el az at. Ha az at egy su(1) shell-ből lett elindítva, a levelet a login shell tulajdonosa fogja megkapni.

A rendszergazda minden esetben használhatja az at parancsot. Más felhasználóknak a hozzáférési jogok a /etc/at.allow és a /etc/at.deny fájl-ban vannak meghatározva.

Ha a /etc/at.allow fájl létezik, csak az abban felsorolt felhasználók használhatják az at parancsot.

Ha a /etc/at.allow fájl nem létezik, a /etc/at.deny fájl-t vizsgálja meg az at. Minden felhasználó, aki itt fel van sorolva nem jogosult használni az at parancsot.

Ha mindkettő létezik, akkor csak a rendszergazda jogosult az at parancs futtatására

Egy üres /etc/at.deny azt jelenti, hogy minden felhasználó jogosult használni ezeket az utasításokat. Ez az alapértelmezett konfiguráció.

OPCIÓK

-V
Kiírja a verzió információkat a szabványos kimenetre.

-q   sor 
Meghatározol vele egy várakozási sort. A várakozási sor megnevezése egy betűt tartalmaz ; az érvényes megnevezések tartománya a -tól z -ig, valamint A -tól Z -ig tart. Az a várakozási sor az alapértelmezett az at parancsnak, valamint a b várakozási sor a batch parancsnak. A várakozási sor prioritása alacsonyabb, ahogy a hozzárendelt azonosító közelebb van az ábécé végéhez. A "=" jelű speciális várakozási sor az éppen futó feladatoknak van fenntartva.

Ha egy feladat egy nagybetűvel megjelölt várakozásba lett besorolva, akkor úgy lesz kezelve, mintha a batch parancs lett volna meghívva az adott időben. Ha az atq parancsnak meghatározol egy várakozási sort, akkor csak azokat a feladatokat fogja kilistázni, amelyek abban a várakozási sorban vannak.

-m
Mindenképpen küld egy levelet a tulajdonosnak, akkor is, ha annak a feladatnak nem volt semmilyen kimenete.

-f   fájl 
A feladatokat a fájl -ból olvassa és nem a szabványos bemenetről.

-l
Ez egy szinonima az atq parancsra.

-d
Ez egy szinonima az atrm parancsra.

-v
Az atq -nak adva megmutatja a végrehajtott, de a várakozási sorból még nem törölt feladatokat; egyébként megmutatja, hagy mikor hajtódnak végre a feladatok.

Az idő a "1997-02-20 14:50" formátumban lesz kiírva, hacsak a POSIXLY_CORRECT környezeti változó be nincsen állítva. Ha be van, akkor a "Thu Feb 20 14:50:00 1997" formátumot fogja használni.

-c
A parancssorban felsorolt feladatokat a szabványos kimenetre másolja.

FÁJLOK

/var/spool/at
/var/spool/at/spool
/proc/loadavg
/var/run/utmp
/etc/at.allow
/etc/at.deny

LÁSD MÉG

cron(1), nice(1), sh(1), umask(2), atd(8)

HIBÁK

Ahhoz, hogy a batch korrektül működjön Linux alatt, megköveteli, hogy egy proc típusú fájlrendszer be legyen illesztve a /proc könyvtárba.

Ha a /var/run/utmp fájl nem érhető el, vagy meg lett változtatva, vagy a felhasználó nem volt bejelentkezve abban az időben, amikor a at parancs meg lett hívva, a levél a LOGNAME környezeti változóban talált felhasználó részére lesz elpostázva. Ha ez egy üres változó, vagy nem lett meghatározva, akkor az akkori felhasználói azonosítót fogja az at használni.

Az at és a batch jelenlegi formájában nem alkalmas arra, hogy a felhasználók versenyezzenek a számítógép erőforrásaiért. Ha nálad fennáll ez a lehetőség, akkor inkább használj az időzített indításra olyan rendszereket, mint az nqs

SZERZŐ

Az at programot főként Thomas Koenig (ig25@rz.uni-karlsruhe.de) írta.

MAGYAR FORDÍTÁS

Kaiser László <titanic@hcbyte.hu> Tenkes Csaba <zafir@valerie.inf.elte.hu>