cat(1)


NÉV

cat - fájlokat fűz össze és kiírja a standard kimenetre

ÁTTEKINTÉS

cat [-benstuvAET] [--number] [--number-nonblank] [--squeeze-blank] [--show-nonprinting] [--show-ends] [--show-tabs] [--show-all] [--help] [--version] [fájl...]

LEÍRÁS

Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan vagy hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

Ez a kézikönyv lap a cat GNU változatát dokumentálja.

A cat program minden argumentumként megadott fájlt a standard kimenetre ír. Amennyiben nincs fájlnév megadva, vagy a megadott fájlnév a `-'-jel, a standard bemenetet olvassa.

OPCIÓK

-b, --number-nonblank 
Minden nemüres kimeneti sort megszámoz 1-től kezdődően.

-e
Azonos -vE -vel

-n, --number 
Minden kimeneti sort megszámoz 1-től kezdődően.

-s, --squeeze-blank 
Az egymás után ismétlődő üres sorokat egyetlen üres sorral helyettesíti.

-t
Azonos -vT -vel

-u
Nincs funkciója; csak kompatibilitási okokból szerepel.

-v, --show-nonprinting 
Az LFD és TAB-on kívül a vezérlőkaraktereket a `^'-jelöléssel írja ki a kimeneten. A 127-nél nagyobb kódú karakterek jele elé pedig `M-'-t ír.

-A, --show-all 
Azonos -vET -tel.

-E, --show-ends 
Minden sor végén egy `$'-jelet is kiír.

-T, --show-tabs 
A TAB karaktereket `^I'-ként jeleníti meg.

--help 
Használati útmutatót ír a standard kimenetre, majd kilép.

--version 
A program verziójáról ír ki információt a standard kimenetre, majd kilép.

MAGYAR FORDÍTÁS

Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu>