chown(1)


NÉV

chown - fájlok felhasználói és csoport tulajdonosának megváltoztatása

ÁTTEKINTÉS

chown [-Rcfv] [--recursive] [--changes] [--help] [--version] [--silent] [--quiet] [--verbose] [user][:.][group] fájl...

LEÍRÁS

Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva ‚s pontatlan vagy hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

Ez a kézikönyv lap a chown GNU változatát dokumentálja. chown a felhasználói és/vagy csoport tulajdonost változtatja meg a megadott fájlokra, az első nem-opció paraméter szerint, amelyet a következőképpen értelmez. Ha csak a felhasználói név (vagy az ennek megfelelő számmal reprezentált azonosító) van megadva, akkor ez a felhasználó lesz a fájlok tulajdonosa, de a csoport tulajdonos nem változik. Ha a felhasználói nevet egy kettősponttal vagy ponttal elválasztva egy csoportnév követi (vagy a neki megfelelő számmal reprezentált azonosító) és közöttük nincs szóköz, akkor a csoport tulajdonos is megváltozik. Ha a kettőspont vagy pont után nincs csoportnév, akkor a felhasználó csoportja lesz a fájl csoport tulajdonosa. Ha pedig a felhasználó neve nincs megadva, csak az elválasztó jel és a csoport neve, akkor a felhasználói tulajdonos nem változik, csak a csoport tulajdonos. Ez utóbbi esetben chown a chgrp paranccsal egyenértékű.

OPCIÓK

-c, --changes 
Kiírja azoknak a fájloknak a neveit, amelyek tulajdonosai megváltoztak.

-f, --silent, --quiet 
Nem ír ki hibaüzenetet abban az esetben, ha egy fájl tulajdonosait nem tudja megváltoztatni.

-v, --verbose 
Kiírja a fájlok neveit, amelyek tulajdonosait megpróbálja megváltoztatni.

-R, --recursive 
Rekurzívan keresi a fájlokat a könyvtárakban.

--help 
Rövid használati utasítást ír a standard kimenetre, majd kilép.

--version 
Kiírja a prorgam verzióját a standard kimenetre, majd kilép.

MAGYAR FORDÍTÁS

Kulcsár Gábor <medve@iku.omikk.hu>