cp(1)


NÉV

cp - fájlok másolása

ÁTTEKINTÉS

cp [opciók] forrás cél
cp [opciók] forrás... cél
Opciók:
[-abdfilprsuvxPR] [-S backup-suffix] [-V {numbered,existing,simple}] [--backup] [--no-dereference] [--force] [--interactive] [--one-file-system] [--preserve] [--recursive] [--update] [--verbose] [--suffix=backup-suffix] [--version-control={numbered,existing,simple}] [--archive] [--parents] [--link] [--symbolic-link] [--help] [--version]

LEÍRÁS

Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan vagy hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

Ez a kézikönyv lap a cp GNU változatát dokumentálja.

Amennyiben az utolsó argumentum érvényes könyvtárat nevez meg, a cp parancs minden más megadott fájlt azonos névvel a megadott könyvtárba másol. Másképp, ha csak két fájl adott, az elsőt a másodikra másolja. Hibát jelent, ha az utolsó argumentum nem könyvtár, és több mint két fájl van megadva. Alapértelmezés szerint nem másol könyvtárakat.

OPCIÓK

-a, --archive 
Amennyire csak lehetséges, megőrzi az eredeti fájlok strutúráját és jellemzőit (attributes) a másolatban. Ugyanaz, mint -dpR .

-b, --backup 
Biztonsági másolat készítése a felülirandó vagy törlendő fájlokról.

-d, --no-dereference 
A szimbolikus csatolásokat (symbolic link) szimbolikus csatolásként másolja ahelyett, hogy az általuk mutatott fájlokat másolná, továbbá megőrzi az erős csatolás (hard link) kapcsolatokat a forrásfájlok között a másolatban.

-f, --force 
A létező célfájlok törlése.

-i, --interactive 
A felhasználó megkérdezése arról, hogy felülírhatók-e a létező célfájlok.

-l, --link 
Erős csatolások (hard link) létrehozása a nem könyvtár állományok másolása helyett.

-P, --parents 
A célfájlok nevének kialakítása a következőképpen történik: a célkönyvtár neve egy perjeljel (/), majd a forrásfájl(ok) nevével lesz kiegészítve. A cp -nek átadott utolsó argumentum egy létező könyvtár neve kell legyen. Például a `cp --parents a/b/c existing_dir' parancs az a/b/c fájlt existing_dir/a/b/c -be másolja, létrehozva az összes hiányzó könyvtárat.

-p, --preserve 
Megőrzi az eredeti fájlok tulajdonosát, csoportját, engedélyeit és időbélyegeit.

-r
A könyvtárak rekurzív másolása. A nem-könytár fájlokat reguláris fájlként másolja.

-s, --symbolic-link 
A nem-könytár fájlokról másolat helyett szimbolikus csatolást hoz létre. Minden forrásfájlnév abszolút kell legyen (azaz `/'-rel kezdődjön) hacsak nem a célfájlok az aktuális könyvtárban vannak. Ez az opció hibaüzenetet eredményez olyan rendszerekben, amelyek nem támogatják az szimbolikus csatolásokat.

-u, --update 
Nem másolja azokat a nem-könyvtár fájlokat, amelyeknek azonos vagy újabb módosítási idővel rendelkező célfájlja létezik.

-v, --verbose 
Kiírja minden fájl nevét, mielőtt másolná.

-x, --one-file-system 
Átlépi azokat az al könvytáratak, amelyek más fájlrendszerekben vannak, mint az, amelyben a másolás elkezdődött.

-R, --recursive 
A könyvtárakat rekurzívan másolja.

--help 
Használati útmutatót ír a standard kimenetre, majd kilép.

--version 
A program verziójáról ír ki információt a standard kimenetre, majd kilép.

-S, --suffix backup-suffix 
Az egyszerű biztonsági mentés fájlok végződését (suffix) alapértelmezés szerint a SIMPLE_BACKUP_SUFFIX környezeti változó állítja be. Ezzel az opcióval ezt lehet felülbírálni. Amennyiben egyik sem adott (sem a környezeti változó, sem az opció), a végződés `~' lesz, mint az Emacs-ban.

-V, --version-control {numbered,existing,simple} 
A biztonsági mentések típusa a VERSION_CONTROL környezeti változóval állítható be. Ez az opció ezt bírálja felül. Ha VERSION_CONTROL -nak nincs értéke, és ez az opció sem adott, az alapértelmezett mentési típus az `existing'. A VERSION_CONTROL illetve az opció értéke a GNU Emacs `version-control' változójához hasonló; felismernek olyan szinonímákat is, melyek jobban jellemzőek. Az érvényes értékek (egyértelmű rövidítés megengedett):

`t' vagy `numbered'
Mindig sorszámozott mentés készül.

`nil' vagy `existing'
Sorszámozott biztonsági mentést készít azokról a fájlokról, melyeknek már van, a többiekről pedig egyszerű mentést.

`never' vagy `simple'
Mindig egyszerű mentés készül.

MAGYAR FORDÍTÁS

Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu>