date(1)


NÉV

date - kiírja vagy beállítja a rendszerdátumot és -időt

ÁTTEKINTÉS

date [-u] [-d datestr] [-s datestr] [--utc] [--universal] [--date=datestr] [--set=datestr] [--help] [--version] [+FORMAT] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]

LEÍRÁS

Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan vagy hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

Ez a kézikönyv lap a date parancs GNU verzióját dokumentálja. Az argumentumok nélküli date kiírja az aktuális dátumot és időt (az alább leírt `%c' direktívának megfelelő formátumban). Ha egy `+' jellel kezdődő argumentum meg van adva, az argumentum által megszabott formátumban írja ki az aktuális időt és dátumot. Az argumentum ugyanolyan formájú, mint az `strftime' függvénynek átadott formázó sztring. A direktívák kivételével, amik `%' jellel kezdődnek, a sztringben lévő karakterek módosítatlanul kerülnek kiírásra.

A direktívák:

%
literális %

n
újsor

t
vízszintes tabulátor

Időmezők:

%H
óra (00..23)

%I
óra (01..12)

%k
óra ( 0..23)

%l
óra ( 1..12)

%M
perc (00..59)

%p
a helyi AM vagy PM

%r
12-órás idő (hh:mm:ss [AP]M)

%s
az Koordinált Világidő (UTC) szerinti 1970-01-01 00:00:00 óta eltelt másodpercek (nem szabványos bővítés)

%S
másodperc (00..61)

%T
24-órás idő (hh:mm:ss)

%X
a helyi idő ábrázolása (%H:%M:%S)

%Z
időzóna (pl. EDT), vagy semmi, ha nem határozható meg időzóna

Dátummezők:

%a
a helyi nap rövidített neve (Sun..Sat)

%A
a helyi nap teljes neve, változó hosszal (Sunday..Saturday)

%b
a helyi hónap rövidített neve (Jan..Dec)

%B
a helyi hónap teljes neve, változó hosszal (January..December)

%c
a helyi dátum és idő (Sat Nov 04 12:02:33 EST 1989)

%d
a hónap napja (01..31)

%D
dátum (mm/dd/yy)

%h
ugyanaz, mint a %b

%j
az év napja (001..366)

%m
hónap (01..12)

%U
a hét sorszáma az évben úgy, hogy vasárnap a hét első napja (00..53)

%w
a hét napja (0..6) úgy, hogy 0 vasárnapnak felel meg

%W
a hét sorszáma az évben úgy, hogy hétfő a hét első napja (00..53)

%x
a helyi dátum ábrázolása (mm/dd/yy)

%y
az év utolsó két számjegye (00..99)

%Y
év (1970...)

Alapértelmezésben a date nullákkal vezeti be a numerikus mezőket. A GNU date a következő, nem szabványos, numerikus módosítókat ismeri fel:

-
(kötőjel) nem vezeti be a mezőket

_
(aláhúzás) szóközökkel vezeti be a mezőket

Ha nem `+' jellel kezdődő argumentumot kap, a date az argumentum által meghatározott időre és dátumra állítja be a rendszerórát. Az argumentumnak teljes egészében számokból kell állnia. Ezek jelentése a következő:

MM
hónap

DD
a hónapon belüli nap

        óra

mm
perc

CC
az év első két jegye (opcionális)

YY
az év utolsó két jegye (opcionális)

ss
másodperc (opcionális)

Csak a superuser állíthatja be a rendszerórát.

OPCIÓK

-d datestr, --date datestr 
Megjeleníti a, szinte bármely használatos formában megadható, datestr -rel, meghatározott időt és dátumot. A megjelenítés az alapértelmezett kimeneti formátumban történik, vagy ha `+' jellel kezdődő argumentumot kap a date , az argumentum által meghatározott formátumban.

--help 
Üzenetet nyomtat a standard kimenetre a felhasználás módjáról, és sikeresen befejeződik.

-s datestr, --set datestr 
Beállítja az időt és dátumot datestr -re, amely szinte bármely használatos formában megadható. Tartalmazhat hónapneveket, időzónákat, `am' -et és `pm' -et stb.

-u, --universal 
Koordinált Világidő (más néven Greenwichi Középidő) szerinti időt és dátumot írja ki vagy állítja be a lokális (wall clock) helyett.

--version 
Üzenetet nyomtat a standard kimenetre a verzió információval, és sikeresen befejeződik.

PÉLDÁK

A tegnapelőtti dátumérték kiírása:

        date --date '2 days ago'

A maihoz képest 3 hónap és 1 nap múlva következő nap dátumértékének kiírása:

        date --date '3 months 1 day'

Annak kírása, hogy az aktuális év karácsonya az év hányadik napja:

        date --date '25 Dec' +%j

Az aktuális dátum teljes hónapnevet és a hónap napját tartalmazó formában történő kiírása:

        date '+%B %d'

De meglehet, hogy a szándék nem ez, mert a hónap első kilenc napján a `%d' értéke nullával bevezetett, kétjegyű mező lesz. Például a `date -d 1-may '+%B %d'' ezt fogja kiírni: `May 01'.

Ugyanennek a dátumnak az egyjegyű napok előtt szereplő bevezető nullák nélküli kiírásához mindent összevetve a nem szabványos `-' használható, amely elnyomja a kitöltést.

        date -d 1-may '+%B %-d'

MAGYAR FORDÍTÁS

Gombai Sándor <sgombai@hotmail.com>