dd(1)


NÉV

dd - másolás közbeni fájlkonverzió

ÁTTEKINTÉS

dd [--help] [--version] [if=file] [of=file] [ibs=bytes] [obs=bytes] [bs=bytes] [cbs=bytes] [skip=blocks] [seek=blocks] [count=blocks] [conv={ascii,ebcdic,ibm,block,unblock,lcase,ucase,swab,noerror,notrunc, sync}]

LEÍRÁS

Ez a dokumentáció a továbbiakban nem karbantartott és pontatlan vagy hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás mostantól.

Ez a kézikönyv lap a dd GNU változatát dokumentálja. A dd parancs egy fájlt másol (alapértelmezés szerint a standard bemenetről a standard kimenetre) a felhasználó által választható blokkmérettel, miközben (opcionálisan) konverziókat hajt végre rajta.

OPCIÓK

Az opciókban előforduló számok után egy szorzó állhat:
b=512, c=1, k=1024, w=2, xm=number m

--help 
Használati útmutatót nyomtat a standard kimenetre és sikerrel lép ki.

--version 
A programváltozatról szóló információt nyomtat a standard kimenetre és kilép.

if=file
A file -ból olvas a standard bemenet helyett.

of=file
A file -ba ír a standard kimenet helyett. Amennyiben conv=notrunc nincs megadva, csonkolja file -t a seek= opcióval megadott méretre.

ibs=bytes
Egyszerre bytes bájtot olvas.

obs=bytes
Egyszerre bytes bájtot ír.

bs=bytes
Egyszerre bytes bájtot olvas és ír. Felülbírálja ibs és obs értékét.

cbs=bytes
Egyszerre bytes bájtot konvertál.

skip=blocks
Átugrik blocks darab ibs-méretű blokkot a bemenet kezdetén.

seek=blocks
Átugrik blocks darab obs-méretű blokkot a kimenet kezdetén.

count=blocks
Csak blocks darab, ibs-méretű bemeneti blokkot másol.

conv=conversion[,conversion...]
A fájlt a conversion argumentum által meghatározott módon konvertálja.
Konverziók:

ascii
EBCDIC-ről ASCII-ra.

ebcdic
ASCII-ról EBCDIC-re.

ibm
ASCII-ról `alternate EBCDIC'-re.

block
Az újsor-jelek által határolt rekordokat cbs méretűre egészíti ki az újsor-jeleket sorvégi szóközzel helyettesítve.

unblock
A cbs-méretű blokkok sorvégi szóközeit újsor-jellel helyettesíti.

lcase
A nagybetűs karaktereket kisbetűsre cseréli.

ucase
A kisbetűs karaktereket nagybetűsre cseréli.

swab
A bemenet bájt-párjait felcseréli. A Unix dd-vel ellentétben akkor is működik, ha páratlan számú bájt került beolvasásra. Ilyenkor az utolsó bájt egyszerűen átmásolódik a kimenetre.

noerror
Folytatja a feldolgozást bemeneti hibaüzenetek esetén is.

notrunc
Nem csonkolja a kimeneti fájlt.

sync
Minden bemeneti blokkot követő NUL-okkal feltölt ibs méretre.

MAGYAR FORDÍTÁS

Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu>