dialog(1)


NÉV

dialog - párbeszéddobozokat jelenít meg shell-scriptekben

ÁTTEKINTÉS

dialog --clear
 dialog --create-rc   fájl
dialog [ --title cím ] [ --backtitle háttércím ] [ --clear ] [ --separate-output ] doboz-opciók

LEÍRÁS

A dialog olyan program, aminek segítségével sokféle kérdést vagy képernyőüzenetet lehet megjeleníteni, párbeszéddobozok segítségével, egy shell-scriptből. Jelenleg a következő típusú párbeszéddobozok alkalmazhatók:

igen/nem   doboz,    menü    doboz,    bevitel    doboz,  üzenet   doboz,    szöveg    doboz,    infó    doboz,  választólista   doboz,    rádiólista    doboz és    mérték    doboz. 

OPCIÓK

--clear
A képernyő a képernyő-attribútumnak megfelelően törlődik kilépéskor.

--create-rc   fájl 
 Mivel a   dialog   lehetővé teszi a futás közbeni konfigurálást,  ezt felhasználhatjuk egy minta konfigurációs fájl létrehozására, ennek neve fájl "."

--separate-output
A választólista-képernyőelemeknél a kimenet csak egy sort szolgáltat egyszerre, idézőjelek nélkül. Ez megkönnyíti más programok számára a továbbfeldolgozást.

--title   cím 
Beállítja a cím szövegét, ami a párbeszéddoboz tetején jelenik meg.

--backtitle   háttércím 
Beállítja a háttércím szövegét, ami a képernyő tetején, a háttérben fog megjelenni.

Doboz-opciók

--yesno   szöveg magasság szélesség 
Egy   igen/nem    párbeszéddobozt jelenít meg, a   magasság által megadott sor- és a szélesség által megadott oszlopszámmal. A szöveg a párbeszéddoboz belsejében fog megjelenni. Ha a szöveg túl hosszú ahhoz, hogy egy sorban elférjen, akkor automatikusan feldarabolódik a megfelelő helyeken. A szöveg karakterlánc ezen kívül tartalmazhat egy "\en" vagy `\n' újsor al-karakterláncot is a sortörés pontos vezérlésére. Ez a típusú doboz jól használható olyan kérdések feltételére, amelyek a felhasználótól egy egyszerű igen vagy nem választ várnak.  A párbeszéddoboz tartalmaz egy    Yes    és egy   No (Igen / Nem) gombot, melyek között a felhasználó a TAB " billentyű lenyomásával válthat."

--msgbox   szöveg magasság szélesség 
Az   üzenet    doboz nagyon hasonlít az     igen/nem    dobozhoz.  Az egyetlen eltérés az üzenet doboz és az igen/nem doboz között az, hogy az üzenet doboznak csak egyetlen OK gombja van. Ez a doboz felhasználható bármilyen üzenet kiíratására. Miután elolvasta az üzenetet, a felhasználó lenyomhatja az ENTER billentyűt, ezáltal a dialog kilép és a hívó shell folytathatja a működését.

--infobox   szöveg magasság szélesség 
Egy   infó    doboz alapvetően egy     üzenet    doboz.  Ebben az esetben azonban a dialog az üzenet megjelenítése után azonnal kilép. A képernyőt nem törli le a dialog kilépéskor, így az üzenet addig ott marad, amíg a hívó shell le nem törli azt később. Ez akkor hasznos, ha informálni akarjuk a felhasználót arról, hogy bizonyos még folyó műveletek igényelhetnek kis időt a befejeződésükhöz.

--inputbox   szöveg magasság szélesség [alapszöveg] 
 Az   input   doboz akkor hasznos, ha olyan kérdéseket akarunk feltenni,  amire a felhasználónak egy szöveggel kell válaszolnia. Ha az alapszöveg is meg van adva, akkor ez lesz az alapértelmezett válasz-sztring. A szöveg bevitelekor a BACKSPACE gombot használhatjuk a gépelési hibák javítására. Ha a beírt szöveg hosszabb annál, hogy beleférjen a beviteli mezőbe, akkor az elgördül. Kilépéskor a bevitt szöveg a stderr " hibacsatornára íródik ki."

--textbox   fájl magasság szélesség 
A   szövegdoboz    segítségével egy szövegfájl tartalmát jeleníthetjük meg  egy ablakban. Ez olyan, mint egy egyszerű szövegnézőke. A felhasználó mozoghat a fájlban a FEL/LE ", " PGUP/PGDN és " HOME/END" " billentyűkkel, amelyek a legtöbb billentyűzeten megtalálhatók." Ha a sorok túl hosszúak ahhoz , hogy kiférjenek az ablakban, akkor a BAL/JOBB gombok használhatók a szövegterület vízszintes elmozgatására. A további kényelem szempontjából az előre- és hátrairányú keresési funkciókat is megvalósították.

"--menu szöveg magasság szélesség menü-magasság [ címke tétel ] ..."
Ahogy a neve is mondja, a menü doboz egy olyan párbeszéddoboz, amely megjelenít egy választási listát, amelyből a felhasználó választhat. Minden menüpont egy címke " sztringből és egy " tétel " sztringből áll. A" címke egy nevet ad a menüpontnak, ami megkülönbözteti a többi bejegyzéstől. A tétel egy rövid leírása annak az opciónak, amit a menüpont jelent. A felhasználó mozoghat a menüpontok között a FEL/LE nyilak lenyomásával, a címke első betűjének mint forróbillentyűnek a lenyomásával, vagy az 1-9 " számbillentyűkkel. Létezik" menü-magasság bejegyzés is, ami megadja, hány menüpont legyen egyszerre kiírva, de a menü elgördül, ha ennél több bejegyzés van. Amikor a dialog kilép, a címke a kiválasztott menüpontból kiíródik a stderr " hibacsatornára."

"--checklist szöveg magasság szélesség lista-magasság [ címke tétel állapot ] ..."
 A   választólista   hasonlít a   menü   dobozhoz abban, hogy   több lehetőség közül választhatunk egy menü formájában. Ahelyett azonban, hogy választanánk egyet a menüpontok közül, minden bejegyzést ki- vagy bekapcsolhat a felhasználó. Az eredeti ki/be állapotot az állapot " szabályozza." Kilépéskor azok a címke karakterláncok lesznek kiírva a stderr hibacsatornára, amelyeknek állapota bekapcsolt.

"--rádiólista szöveg magasság szélesség lista-magasság [ címke tétel állapot ] ..."
 A   rádiólista   doboz hasonló a   menü   dobozhoz. Az egyetlen eltérés az, hogy beállítható, melyik menüpont van jelenleg kiválasztva, az állapot " átváltásával " on "-ra."

--gauge szöveg magasság szélesség százalék
 A   mérték   doboz egy mértéksávot jelenít meg a doboz alján. A sáv jelzi a százalékértéket. Új értékeket a szabványos bemenetről lehet beolvasni, egy egész számot soronként. A sáv frissítődik, hogy jelezze az új százalékértéket. Ha a bemenet XXX, a következő sorokat egészen a következő XXX-ig egy új prompt-hoz használja fel a program. A bemeneten érkező EOF jelre fejeződik be a sáv működése.

FUTÁS KÖZBENI KONFIGURÁCIÓ

1.
Készítsünk egy példa konfigurációs fájlt a következők begépelésével:

"dialog --create-rc <fájl>"

2.
Induláskor a dialog a következőképpen határozza meg a beállításokat:

a)
ha a DIALOGRC környezeti változó be van állítva, ennek értéke adja meg a konfigurációs fájl nevét.

b)
ha az (a) alatti fájl nem található, a $HOME/.dialogrc fájl-t használja fel mint konfigurációs fájlt.

c)
ha a (b) alatti fájl sem található, akkor a fordításkori alapértékeket használja.

3.
Szerkesszük a minta konfigurációs fájlt és másoljuk olyan helyre, amit a dialog megtalál, a 2. lépésben leírtak szerint.

KÖRNYEZET

DIALOGRC
Állítsuk be ezt a változót, ha meg kívánjuk adni a használandó konfigurációs fájl helyét.

FÁJLOK

$HOME/.dialogrc
alapértelmezett konfigurációs fájl

DIAGNOSZTIKA

A kilépési kód 0, ha a dialog   a   Yes  -el vagy az   OK gomb lenyomásával ért véget, és 1, ha a No   vagy a   Cancel gomb volt lenyomva. Egyébként, ha hiba fordul elő a dialog -on belül vagy a dialog az ESC billentyű lenyomására lépett ki, a kilépési kód -1.

HIBÁK

A tab karaktereket tartalmazó szövegfájl-ok problémát okozhatnak a szöveg dobozban. A tab karaktereket előzőleg szóközzé kell alakítani, ha meg akarjuk  jeleníteni egy   szöveg   dobozban. 

A képernyőfrissítés túl lassú.

SZERZŐ

Savio Lam (lam836@cs.cuhk.hk) - 0.3 verzió

Stuart Herbert (S.Herbert@sheffield.ac.uk) - patch a 0.4 verzióhoz

MAGYAR FORDÍTÁS

Szijjártó László <laca@janus.gimsz.sulinet.hu>