dnsquery(1)


NÉV

dnsquery - tartomány névkiszolgálókat kérdez le, a resolver (név feloldó) segítségével

ÁTTEKINTÉS

dnsquery-n ] névkiszolgáló-t ] típus-c ] osztály-r ] újrapróbálás-p ] időtartam-d ] [ -s ] [ -v ]  host 

LEÍRÁS

A dnsquery program egy általános interface a névszerverek felé, a BIND resolver (név feloldó) könyvtára segítségével. A program támogatja a QUERY használatát a lekerdezéseknél. A program célja, hogy kiegészítse vagy felváltsa a szokványos programokat, mint az nstest, nsquery vagy nslookup. A program által elfogadott argumentumok, a  host   és a  névkiszolgáló  kivételével, írhatók kis- és nagybetűvel egyaránt.

OPCIÓK

-n névkiszolgáló
A megadott névkiszolgáló használandó a lekérdezéshez. A névkiszolgálót megadhatjuk IP címmel (  w.x.y.z   formátum) vagy tartomány névvel. (Alapértelmezésben a "/etc/resolv.conf ." alapján )

-t típus
A minket érdeklő erőforrás bejegyzés típusa. Ez lehet:

A
cím

NS
névkiszolgáló

CNAME
canonical name

PTR
tartománynév mutató

SOA
"start of authority" azaz hiteles zóna kezdete

WKS
jól ismert szolgáltatás

HINFO
host információ

MINFO
postafiók információ

MX
mail exchange

RP
felelős személy

MG
levelezési csoport tag

AFSDB
DCE vagy AFS szerver

ANY
joker, helyettesítő típus

Megjegyzés: használhatunk kis- vagy nagybetűket. (Alapértelmezett típus:  ANY . ) 

-c osztály
A minket érdeklő erőforrás bejegyzés osztálya. Az osztály lehet:

IN
Internet

HS
Hesiod

CHAOS
Chaos

ANY
joker helyettesítő típus

Megjegyzés: használhatunk kis- vagy nagybetűket. (Alapértelmezett típus:  IN . ) 

-r újraprobálás
Az próbálkozások száma, ha a névkiszolgáló nem válaszol. (Alapértelmezésben 4.)

-p időtartam
Időtartam, amit a program vár, mielőtt időtúllépési hibával térne vissza. (Alapértelmezésben: .DV RES_TIMEOUT . )

-d
Hibakeresés (debugging) bekapcsolása. Ez beállítja a resolver .FT options mezejének a .DV RES_DEBUG bitjeit. (Alapértelmezés: nincs hibakeresés.)

-s
stream-et használ csomagok helyett. Ezzel az opcióval elérhetjük, hogy a program TCP stream-et (folyamot) használjon UDP datagrammok helyett. Ez beállítja a resolver .FT options mezejének a .DV RES_USEVC bitjét. (Alapértelmezésben: UDP datagram.)

-v
A "Fl s " opcióval egyenértékű.

host
A minket érdeklő host vagy tartomány neve.

FÁJLOK

/etc/resolv.conf az alapértelmezett névkiszolgálókhoz és a keresési listához (search domain) <arpa/nameser.h> használható erőforrás bejegyzés (RR) típusok és osztályok listája <resolv.h> resolver flag-ek listája

DIAGNOSZTIKA

Ha a resolver nem tudja megválaszolni a kérést és a hibakeresés nincs bekapcsolva, a dnsquery valami hasonlót fog kiírni:
Query failed (rc = 1) : Unknown host

A visszatérési értéket a .FT h_errno adja.

LÁSD MÉG

nslookup (8) , nstest (1) , nsquery (1) , named (8) , resolver (5) .

SZERZŐ

Bryan Beecher

HIBÁK

Az  IN   osztálytól eltérő osztályokra való kérdezés érdekes eredménnyel szolgálhat, mert a névkiszolgálók általában csak az  IN  osztályba tartozó erőforrás bejegyzéseket tároló gyökér (root) névkiszolgálókról tudnak.

A dnsquery az inet_addr függvényt hívja meg, hogy megállapítsa, hogy a "Fl n" opciónál megadott IP cím értelmezhető. Sajnos úgy tűnik az inet_addr segmentation fault-ot okoz egyes (rossz) IP címekkel (pl. 1.2.3.4.5).

MAGYAR FORDÍTÁS

Kovács Emese <emese@eik.bme.hu>