factor(1)


NÉV

factor - számok prímtényezőkre bontása és az eredmény kiírása

ÁTTEKINTÉS

factor [ SZÁM... ]

 factor [ --help  ] [ --version ]

LEÍRÁS

A factor növekvő sorrendben prímtényezőkre bontja a megadott SZÁMokat, majd az eredményt kiírja. Ha a parancssorban nem adtunk meg ilyet, akkor a szabványos bemenetről olvassa be őket lista formájában, melyeket újsorral, tabulátorral vagy szóközzel kell elválasztani.

A factor 128 darab tényezőre van korlátozva, és a SZÁMok az architektúrán elérhető legnagyobb előjel nélküli egészek lehetnek (tipikus értékek a 4294967295 a 32 bites, és 18446744073709551615 a 64 bites platformokon) vagy bármi, ami kisebb 2^128-nál.

KAPCSOLÓK

--help 
Kiírja a használati útmutatót a szabványos kimenetre, és kilép.

--version 
Kiírja a verziószámot a szabványos kimenetre, és kilép.

MEGJEGYZÉS

Hibabejelentés a bug-sh-utils@gnu.org-on tehető. Az oldalt Ragnar Hojland Espinosa <ragnar@macula.net> frissítette.

MAGYAR FORDÍTÁS

Fehér -Aries- János <aries@vlug.vein.hu>