gdb(1)


NÉV

gdb - A GNU hibakereső

ÖSSZEGZÉS

gdb
 [  -help  ]   [  -nx  ]   [  -q  ]   [  -batch  ]   [  -cd= dir ]  [  -f  ]   [   -b   bps ]  [   -tty=  dev ]  [   -s   symfile ]  [   -e   prog ]  [   -se   prog ]  [   -c   core ]  [   -x   cmds ]  [   -d   dir ]  [  prog  [  core | procID ]]

LEÍRÁS

Egy olyan hibakereső, mint a GDB, célja az, hogy betekintést nyújtson egy másik program ``belsejébe'', miközben az fut\(emvagy arra, hogy mit csinált egy másik program abban a pillanatban, amikor összeomlott.

A GDB négy fő dologra képes (és még néhány egyébre is e négy dolog támogatásához), amelyek segítenek a működés közben való hibakeresésben:

 • Elindítja a programot, meghatároz bármely olyan dolgot, amely befolyásolhatja a működését.

 • Megállítja a programot meghatározott körülmények bekövetkeztekor.

 • Megvizsgálja, hogy mi történt, amikor a program megállt.

 • Megváltoztat dolgokat a programban, hogy kísérletezni lehessen a hiba következményeinek kijavítása érdekében, és folytathassa a munkát egy másik hibán.

  A GDB C, C++, és Modula-2 nyelvű programok hibáinak keresésére használható. Amint a GNU Fortran fordító elkészül, a GDB a Fortran-t is támogatni fogja.

  A GDB-t a gdb shell paranccsal kell elindítani. Ha elindult, a parancsokat a terminálról olvassa be, egészen addig, amíg ki nem lép a quit parancs hatására. Súgót a help paranccsal kaphat.

  A gdb elindítható argumentumok vagy opciók nélkül is; de a leggyakoribb módja a GDB elindításának egy vagy két argumentummal történik, egy futtatható programot adva meg argumentumként:


  gdb program

  Elindítható továbbá egy futtatható program és egy core file megadásával:


  gdb program core

  A core file helyett megadható egy process azonosító második argumentumként, ha egy már futó programban kell hibát keresni:


  gdb program 1234

  ez a parancs hozzáköti a GDB-t a 1234-as folyamathoz (hacsak nincs már egy ` 1234 ' nevű file; a GDB először a core file jelenlétét ellenőrzi).

  Alant a leggyakrabban szükséges GDB parancsok találhatók:

 • break [file:]fIfüggvény
  Töréspontot állít be a függvény elé (a file -ban).

  run [argumentum lista]
  Elindítja a programot ( argumentum listá val, ha meg lett adva).

  bt
  Visszakövetés: kiírja a programvermet.

  print   kifejezés 
  Kiírja egy kifejezés értékét.

  c
  A program futásának folytatása (megállás után, pl. töréspontnál).

  next
  A következő programsor futtatása (megállás után); átlépi a sorban levő függvényhívást.

  step
  A következő programsor futtatása (megállás után); belép a sorban levő függvénybe.

  help [név]
  Súgót ír ki a név nevű GDB parancsról, vagy általános információt a GDB használatáról.

  quit
  Kilép a GDB-ből.

  Részletekbe menő információkért lásd: Richard M. Stallman és Roland H. Pesch: Using GDB: A Guide to the GNU Source-Level Debugger . A könyv elérhető online az info program gdb címszavaként.

  OPCIÓK

  Bármely olyan argumentum, amely nem opció, egy futtatható fájlt és egy core file-t (vagy folyamat azonosítót) határoz meg; azaz az első olyan argumentum, amelyhez nem kötődik opció, megegyzik a ` -se ' opcióval, és a második, ha van ilyen, megegyezik a ` -c ' opcióval, ha van ilyen nevű file. Sok opciónak van hosszú és rövid formája, itt mindkettőt megadtuk. A hosszú opciók csonkított formában is elfogadhatóak, amennyiban a hosszuk elegendő az egyértelmű azonosításhoz. (Ha úgy tetszik, az opció jelölhető ` + '-szal ` - ' helyett, de mi itt a megszokottabb jelölést használjuk.)

  A GDB egymás után dolgozza fel az összes opciót és parancssori argumentumot. Számít a sorrend, ha a ` -x ' opció is szerepel.

  -help

  -h
  Felsorolja az összes opciót rövid magyarázattal.

   -symbols=   file 

   -s    file 
  A file nevű fájlból olvassa be a szimbólum táblát.

  -write
  A futtatható és a core fájlba történő írás engedélyezése.

   -exec=   file 

   -e    file 
  A file nevű fájlt hsználja futtathatóként amennyiben az arra alkalmas, és egy core dumppal kapcsolatban nyers adatként.

   -se=   file 
  A szimbólum táblát a file nevű fájlból veszi, és használja ugyan ezt a fájlt, futtathatóként.

   -core=   file 

   -c    file 
  Használja a file nevű fájlt core dump-nak.

   -command=   file 

   -x    file 
  A GDB parancsokat a file nevű fájlból olvassa.

   -directory=   katalógus 

   -d    directory 
  Adja hozzá a katalógus katalógust az elérési útvonalhoz forrásfile-ok kereséséhez.

  -nx

  -n
  Ne futtassa a ` .gdbinit ' inicializációs fájlban levő parancsokat. Ebben a fájlban levő parancsok a parancssori argumentumok feldolgozása után hajtódnak végre.

  -quiet

  -q
  ``Csöndes''. Nem irja ki a bevezető és szerzői joggal kapcsolatos üzeneteket. Ezek a üzenetek szintén nem íródnak ki kötegelt feldolgozás során.

  -batch
  Kötegelt feldolgozás. A program 0 -s értékkel lép ki az ` -x '-szel megadott parancsfile-ok (és a ` .gdbinit ' file, ha nincs letiltva) feldolgozása után. Nem-nulla értékkel akkor lép ki, ha hiba következik be parancsfile-okban található GDB parancsok végrehajtásakor.

  A kötegelt feldolgozás akkor lehet hasznos, ha a GDB szűrőként fut, például hogy letöltsön és futtasson egy programot egy másik számítógépen. Azért, hogy ez használhatóbb legyen, a


  Program exited normally.

  üzenet (amely rendszerint akkor íródik ki, amikor egy GDB által futtatott program kilép) nem íródik ki kötegelt feldolgozáskor.

   -cd=   katalógus 
  A GDB munkakatalógusa a katalógus legyen a jelenlegi helyett.

  -fullname

  -f
  Az Emacs állítja be ezt az opciót, amikor alfolyamatként futtatja a GDB-t. Ez arra készteti a GDB-t, hogy kiírja a teljes file nevet és sorszámot szabványos, felismerhető formában minden alkalommal, amikor egy verem keret kiíródik (amelybe beleértendő minden alkalom, amikor a program megáll). Ez a felismerhető formátum a következőképpen néz ki: két ` 032 ' karakter, amelyeket a file neve, a sor sorszáma és a karakter helye követ kettőspontokkal elválasztva, majd egy újsor karakter. Az Emacs-GDB csatolóprogram a két ` 032 ' karaktert használja jelként a keret forráskódjának kiírásához.

   -b    bps 
  Beállítja a soros csatoló vonali sebességét (baud szint vagy bit per másodperc), amelyet a GDB használ távoli hibakereséshez.

   -tty=   eszköz 
  A eszköz eszközt használja szabványos bemenetként és kimenetként.

  LÁSD MÉG

  Az info program  `  gdb  '  címszavaként; Richard M. Stallman and Roland H. Pesch: Using GDB: A Guide to the GNU Source-Level Debugger , 1991 július.

  MÁSOLÁS

  Copyright (c) 1991 Free Software Foundation, Inc.

  Megadjuk az engedélyt ezen kéziköny szó szerinti másolatainak létrehozására és terjesztésére, amennyiben a szerzői jog címke és ez az engedély a másolatokon is szerepel.

  Megadjuk az engedélyt ezen kéziköny módosított másolatainak létrehozására és terjesztésére a szó szerinti másolatokra vonatkozó feltételekkel, amennyiben a módosítások eredményeképpen létrejövő kézikönyvet egy ezzel azonos engedély alatt terjesztik.

  Megadjuk az engedélyt ezen kéziköny más nyelvekre lefordított változatainak másolására és terjesztésére a fenti, módosításra vonatkozó feltételekkel, kivéve, hogy ezen engedélynek a Free Software Foundation által jóváhagyott fordítása szerepelhet az eredeti angol nyelvű változat helyett.

  MAGYAR FORDÍTÁS

  Szakács Gergely Márton <case@fornax.hu>