gpm(1)


NÉV

gpm - kivágás és beillesztés segédprogram és egér szerver virtuális konzolokra

ÁTTEKINTÉS

gpm [ options ]

LEÍRÁS

Ez a csomag egy hasznos egérszerver próbál lenni Linux konzolon futó alkalmazások részére. A "selection" csomagon alapszik és a kód egy része is magából a selection-ből származik. Ez a csomag a "selection" kiváltására készült egyfajta kivág-és-beilleszt mechanizmusként de vannak további lehetőségei is. A "selection" csomag valósította meg elsőként a kivág-és-beilleszt funkciót Linuxon két egérgomb használatával és a kivágás puffer (cut buffer) neve még most is "selection buffer" ("kiválasztás puffer") vagy csak egyszerűen "selection" ("kiválasztás") ebben a dokumentumban. Az alábbi információk a texinfo fájlból származnak, ami az elsődleges információforrás.

A gpm program egy démonnak tekinthető (ezért a gpmd jobb név lenne neki). Ez a fejezet szándékszik leírni a gpm parancssori opcióit, míg a belső tulajdonságok a következő részekben körvonalazódnak. Gpm belső tulajdonságok.

Az ioctl(TIOCLINUX) redszerhívásban lévő szigorítások miatt a gpm-et a rendszeradminisztrátornak kell futtani. A szigorítások a legutóbbi 1.1-es kernelekbe kerültek be, egy a kiválasztással és a képernyő dump-pal kapcsolatban álló biztonsági rés javításaként.

A szerver a felhasználó izlése szerint konfigurálható és minden alkalmazás örökli a szerver viselkedését. Az 1.02 verziótól kezdődően az egér viselkedése újrakonfigurálható minden, konzolra történő felhasználói bejelentkezéskor. Lásd a ``-q'' Szerver Segélykérés leírását.

A 0.97 verziótól a szerver program a háttérbe került. A gpm megállítható a -k parancssori paraméterrel történő ismételt meghívással, bár a killall gpm jobb választás lehet.

SPECIÁLIS PARANCSOK

Az 1.10 verzió megadja a lehetőséget a speciális parancsok végrehajtására bizonyos körülmények között. A speciális parancsok alapértelmezésben a rendszer újraindítása és leállítása, de a felhasználó a személyes kívánságát is meghatározhatja. A programok egérrel való elindítása hasznos a programozók számára, mert lehetővé teszi a tiszta lekapcsolást, ha a rendszer billentyűzet zárolódott és nincs használható hálózat, amivel a normális állapotot vissza lehetne állítani.

A speciális parancsok tripla jobb és bal gomb kattintással érhetőek el -- ami egy valószínűtlen esemény a normál egérhasználat mellett. A legegyszerűbb módszer a triplakattintásra az egyik gomb lenyomása és triplakattintás a másikon. Amikor speciális feldolgozás elindult, egy üzenet jelenik meg a konzolon (és kettőt sípol a hangszóró, ha van); ha a felhasználó elenged minden gombot és egyiket három másodpercen belül ismételten megnyomja, akkor a gombnak megfelelő speciális parancs végrehajtódik.

Az alapértelmezett speciális parancsok a következők:

bal gomb
Újraindítja a rendszert az init folyamat meghívásával.

középső gomb (ha van)
A következőt hajtja végre: `/sbin/shutdown -h now'

jobb gomb
A következőt hajtja végre: `/sbin/shutdown -r now'

A -S parancssori kapcsoló engedélyezi a speciális parancs végrehajtást és engedi meg a három speciális parancs változtatását. Az alapértelmezések elfogadásához a `-S ""' (azaz üres argumentumot kell megadni). A saját parancsok meghatározásához egy kettősponttal elválasztott listát kell megadni a bal, középső és jobb gombra vonatkozó hozzárendelésekről. Ha valamelyik parancs üres, akkor úgy lesz értelmezve, mint `send a signal to the init process' (`jelzés küldése az init processzhez'). Ez a külön művelet azért támogatott a külső programok végrehajtásán kívül mert néha hibák (bug-ok) a rendszernek lehetetlenné teszik az elágazást; ezekben a ritka esetekben a programozónak mindenképpen le kell tudni állítania a rendszert, és az init leállítása egy futó processzből az egyetlen lehetséges megoldás erre.

Például, `-S ":telinit 1:/sbin/halt"' hozzárendeli az init leállítását a bal gombhoz, egyfelhasználói módba kapcsolást a középsőhöz, és a rendszer leállítását a jobb gombhoz.

A rendszer adminisztrátornak nyilvánvalóan óvatosnak kell lenni a speciális parancsokkal, mivel a gpm superuser jogokkal fut. A speciális parancsok leginkább azoknál a számítógépeknél használhatók, amelyek egeréhez csak megbízható emberek férnek hozzá.

OPCIÓK

A rendelkezésre álló parancssori opciók a következők:

-a accel
Beállítja a használt gyorsítás értékét akkor, amikor egy egyszeres mozgatás esemény hosszabb, mint delta (lásd -d)

-b baud
Beállítja az átviteli sebességet (baud rate-et)

-B sequence
Beállítja a gombok sorrendjét. ``123'' a normál sorrend, ``321'' használható a balkezes embereknél és ``132'' használható kétgombos egér esetében (különösen az Emacs-nál). Minden gomb sorrend megengedett.

-d delta
Beállítja a delta értéket. Amikor az egyszeres mozgatás esemény hosszabb, mint delta, akkor a gyorsítás szorzótényezőként használatos. (Legalább 2-nek kell lennie.)

-g number
Glidepoint eszközöknél koppintással emulálja a megadott gombot. A számnak 1, 2 vagy 3-nak kell lennie, ami a -B gomb sorrendbeállítás előtti állapotra vonatkozik. Ez az opció a mman és a ps2 dekódolást használja. Alapértelmezésben nincs emulált gomb, mert a ps2 koppintás nem kompatíbilis néhány normál ps2 egérrel.

-h
Összegzést nyomtat a parancssori opciókról.

-i interval
Az interval érték használható a többszörös kattintás felső időhatáraként. Ha a gomb-felengedés és gomb-lenyomás események közötti idő kevesebb, mint a határ, akkor a folyamat dupla vagy tripla kattintásként értelmezett. Az időt ezredmásodpercben kell megadni.

-k
Leállítja a futó gpm-et. Ezt a busz egér felhasználói használhatják a gmp leállítására X indítása előtt (ha nem használják a -R opciót, vagy ha az egyszeres megnyitás korlátozás nincs kivéve a kernelből).

-l charset
Az inword() keresőtáblát választja ki. A charset argumentum egy karakterlista; egy tartomány megadására használható, a / használható a következő karakter tiltására, vagy oktális kódok előállítására. Csak látható karakterek szerepelhetnek a charset argumentumban, mert a vezérlőkarakterek nem jelennek meg a szöveges módú videomemóriában, ahonnan a kiválasztott terület ki lesz vágva.

-m filename
A megnyitni kivánt filename egér fájlt nyitja meg. Az alapértelmezett a /dev/mouse.

-M
Engedélyezi a többszörös módot. A daemon két különböző egér eszközt fog olvasni. Minden ezutáni opció a második eszközre vonatkozik, míg minden ez előtti opció az első eszközre vonatkozik. Ez az opció automatikusan kényszeríti a ``ismétlő'' (``repeater'') (-R) opció bekapcsolását.

-o lines
Modem vonal váltó. A lines argumentum lehet ``dtr'', ``rts'' vagy ``both'' (azaz mindkettő). Ez néhány különleges egérhez szükséges.

-p
Kényszeríti a mutató megjelenítését kiválasztás alatt. Ez a selection-1.7 viselkedése, ami néha zavaró lehet. Alapértelmezésben nem mutatja a mutatót, ami szintén lehet ugyanolyan zavaró.

-q
Kilép az egér viselkedésének beállítása után. Ez arra szolgál, hogy az egér beállításait (-a, -B, -d, -i, -l, -p, -r) anélkül változtathassuk meg, hogy a szervert újraindítanánk. Mivel ez root jogokat követel meg, a rendszer adminisztrátorok a `set-uid' biteket használhatják a lehetőség ki/be kapcsolására. Az egér paraméterek változtatása azonban csak valamelyik virtuális konzolról megengedett. Az opciók csak az első egérre vonatkoznak.

-r number
Beállítja az érzékenységet. Nagyobb szám gyorsabb kurzor mozgást eredményez.

-R
A gpm egy ismétlőként (repeaterként) fog működni: minden grafikus módban vett egér adat a /dev/gpmdata fifo tárba kerül, mouse-systems módban. Ez azt jelenti, hogy konfigurálhatjuk az X szervert úgy, hogy a fifo tárat használja egér eszközként. Ez egy hasznos opció a busz egeret használóknak, amivel kikerülhetik az egyszeres-megnyitás (single-open) korlátozást. Szintén könnyen lehet vele azokat a buta kettős üzemmódú (dual-mode) egereket kezelni, amik arra kényszerítenek, hogy lenyomva tartsuk a középső gombot videomód váltáskor. Az opció bekapcsolását a -M opció kényszeríti.

-s number
A mintavételi sebességet (sample rate) állítja be az egér eszközre.

-S commands
Engedélyezi a speciális parancs feldolgozást és opcionálisan megadhat egyéni parancsokat egy kettőspontokkal elválasztott listában. Lásd fent a speciális parancsok részletes leírását.

-t name
Beállítja az egér típusát. A -t help listát ír ki a használható egér típusokról. Egér Típusok.

-v
Verzió információt nyomtat, majd kilép.

-2
Kényszeríti a két gomb használatát. Ez azt jelenti, hogy ha volna középső gomb, az akkor is jobbként lenne értelmezve.

-3
Kényszeríti a három gomb használatát. Alapértelmezés szerint az egér kétgombosnak tekintett, amíg a harmadik gomb nincs megnyomva. Ha három gomb van, akkor a jobb használható a kijelölés bővítésére, és a középső a beillesztésre. Figyelem: a -3 opció használatakor egy kétgombos egérnél nem lehet használni a beillesztést.

MŰKÖDÉS

Szöveget kiválasztani a bal egérgomb lenyomásával és húzásával (bemeszeléssel) lehet. Szöveget ugyanarra vagy egy másik konzolra beilleszteni a középső gombbal lehet. A jobb gombbal bővíteni lehet a kijelölést, úgy mint az `xterm'-nél.

Kétgombos egér a jobb gombot használja beillesztésre.

Dupla és tripla kattintás egész szavakat és egész sorokat jelöl ki. A legjobb vizuális eredmény eléréséhez a `-P' opció használata javasolt.

Ha egy a sor tartalma után álló szóköz be van meszelve, és nincs más szöveg a sorban, akkor az egész sor automatikusan kijelölődik. Ha több sor van kijelölve, akkor a sorvégi szóközök törlődnek a kiválasztás pufferből minden sor végén.

A virtuális konzolra kerülő bármilyen kimenet törli a képernyőről a bemeszelést a képernyőtartalom sértetlensége érdekében, de a beillesztés puffer tartalma nem fog változni.

A kiválasztás mechanizmus le van tiltva, ha az irányító virtuális konzol grafikus módban van, például amikor az X11 fut, és újra engedélyezett, amikor szöveges módba visszatérünk. (Lásd az alábbi HIBÁK részt.)

HIBÁK

A gpm szervernek problémái adódhatnak az X-el való együttműködés során: ha az egered egy egyszeres-megnyitású (single-open) eszköz (Pl. busz egér), akkor le kell állítanod a gpm-et az X indítása előtt, vagy használd a ``-R'' opciót (lásd fent). A gpm leállításához a gpm -k parancs használható. Ez a probléma nem fordulhat elő soros egérnél.

Két gpm nem futhat ugyanazon a rendszeren. Ha két egered van, akkor használd a ``-M'' opciót (lásd fent).

Ha az aktuális konzol grafikus módban van, akkor a gpm inaktív, amíg szöveges módba vissza nem áll (ha a -R nem használt), tehát nem válaszol a klienseknek. Mindenesetre nem valószínű, hogy az egérre vágyó kliensek kitörtetnének a rejtett konzolokra.

A pre-1.0 verziszámú gpm-nek problémái vannak a 1.2.9 vagy magasabb verziójú kernellel, mert a klienseknek írási jog kell a /var/run/gpmctl i-bögre (i-node-ra). Vagy a chmoddal kell irási jogot adni a bögnek (node-nak) vagy telepítenni kell a gpm 1.0 vagy későbbi verzióját (mivel neked meg van ez a dokumentum, neked meg van a frissített szoftver).

SZERZŐK

Andrew Haylett <ajh@gec-mrc.co.uk> (eredeti selection kód)
Alessandro Rubini <rubini@ipvvis.unipv.it> (minden új szolgáltatás)
A selection és a gpm sok-sok munkatársa.

FÁJLOK

/dev/mouse      Az alapértelmezett egér eszköz
/var/run/gpmpid A futó gpm folyamatazonosítója (PID)
/var/run/gpmctl Egy control socket klienseknek.
/dev/gpmdata    Az  `ismétlő' (`repeater') (-R) démon által írt fifo.

LÁSD MÉG

mev(1)      Minta kliens gpm démonhoz.
gpm-root(1) A Control-Mouse események kezelője.

A `gpm' -ről szóló infó fájl több, teljes információt ad és elmagyarázza hogyan lehet gpm klienst írni.

MAGYAR FORDÍTÁS

Horneczki Gábor <arthur@freemail.c3.hu>