hexdump(1)


NÉV

hexdump - ascii, decimális, hexadecimális, oktális dump

ÁTTEKINTÉS

hexdump-bcdovx ] [ -e ] format_string-f ] format_file-n ] length .BK -words [ -s ] skip .EK  file ... 

LEÍRÁS

A hexdump segédprogram egy szűrő, ami megjeleníti a megadott fájlokat vagy a szabványos bemenetet, ha nem adunk meg fájlokat egy a felhasználó által megadott formátumban.

Az opciók a következők:

-b
Egybájtos oktális megjelenítő. Minden sor elején megjeleníti a bemeneti offsetet hexadecimálisan, majd ezt követik 16 oszlopban a szóközzel elválasztott három jegyű, nullával kiegészített bemeneti adatbájtok oktális formában.

-c
Egybájtos karakteres megjelenítő. Minden sor elején megjeleníti a bemeneti offsetet hexadecimálisan, majd ezt követik 16 oszlopban a szóközzel elválasztott három jegyű, szóközzel kiegészített bemeneti adatbájtok karakteres formában.

-d
Kétbájtos decimális megjelenítő. Minden sor elején megjeleníti a bemeneti offsetet hexadecimálisan, majd ezt követik 8 oszlopban a szóközzel elválasztott öt jegyű, nullával kiegészített két bájtos adat egységek előjel nélküli, decimális formában.

-e format_string
Egy adatok megjelenítéséhez használt format_string formátum stringet ad meg.

-f format_file
Megad egy fájlt, ami egy vagy több új sorral elválasztott formátumu stringet tartalmaz. Az üres sorokat és azokat a sorokat, amelyek első nem szóköz karaktere egy kettőskereszt .PF ( Cm # ) nem veszi figyelembe.

-n length
Csak  length  bájt hosszú bemenetet vesz figyelembe.

-o
Két bájtos oktális megjelenítő. Minden sor elején megjeleníti a bemeneti offsetet hexadecimálisan, majd ezt követik 8 oszlopban a szóközzel elválasztott hatjegyű, nullával kiegészített bemeneti adatok kétbájtos oktális formában.

-s offset
Elhagy  offset  bájtot a bemenet kezdetéről. Alapértelmezésben az  offset  decimális számként értelmezett. Bevezető .CM 0x vagy .CM 0X , hatására az  offset  hexadecimális számként értelmezett, különben bevezető .CM 0 hatására az  offset  oktális számként értelmezett. A .CM b , .CM k , vagy .CM m karakter hozzáadásával az  offset  rendre .LI 512 , .LI 1024 , illetve .LI 1048576 , szorzójaként értelmezett.

-v
A -v opció hatására a hexdump minden bemeneti adatot megjelenít. A -v opció nélkül bármely kimeneti sorcsoport, ami azonos lenne a közvetlenül előtte lévő kimeneti sor csoporttal (a bemeneti offsetek kivételével) egy egy csillagból álló sorra cserélődne.

-x
Kétbájtos hexadecimális megjelenítő Minden sor elején megjeleníti a bemeneti offsetet hexadecimálisan, majd ezt követik 8 oszlopban a szóközzel elválasztott négyjegyű, nullával kiegészített bemeneti adatok kétbájtos hexadecimális formában.

A hexdump minden bemeneti fájlnál a bemenetről a szabványos kimenetre másol, átalakítva az adatokat az -e és -f opciókban megadott opcióknak megfelelően, abban a sorrendben, amiben azok meg voltak adva.

Formátumok

Egy formátumstring több formátum egységet tartalmazhat, amiket szóközzel kell elválasztani. Egy formátum egység legfeljebb három elemet tartalmazhat: egy iteráció számot, egy bájt számot, és egy formátumot.

Az iteráció szám egy opcionális pozitív egész szám (integer), ami alapértelmezésben 1. A formátumok az iterációs számszor ismétlődnek.

A bájt szám egy opcionális pozitív egész szám (integer). Ha specifikálva van, akkor a formátum iterációk által értelmezett bájtok számát határozza meg.

Ha meg van adva egy iterációs szám és/vagy egy bájt szám, akkor egy / jelet kell tennni az iterációs szám és/vagy a bájt szám elé az egyértelműség érdekében. A szóközök a / jel előtt, vagy után figyelmen kívül maradnak.

A formátum megadása kötelező és dupla idézőjelek (" ") közé kell tenni. A formátum fprint stílusú formátum stringetként lesz értelmezve (lásd fprintf (3) ) , a következő kivételekkel:

 • A csillag (*) alkalmazható mint mező szélesség vagy pontosság.
 • A bájt szám vagy mező pontosság kötelező minden ``s'' konverzió karakterhez (nem úgy mint az fprintf (3) alapértelmezése, ami ez egész stringre mutat, ha a pontosság nincs megadva.)
 • A ``h'', ``l'', ``n'', ``p'' és ``q'' konverziós karakterek nem támogatottak.
 • A következő C szabványbann leírt egyszeres escape szekvenciák támogatottak:

  NUL \0

  <alert character> \a

  <backspace> \b

  <form-feed> \f

  <newline> \n

  <carriage return> \r

  <tab> \t

  <vertical tab> \v

 • A Hexdump támogatja továbbá a következő kiegészítő konverziós stringeket:

  Cm _a Ns Op Cm dox
  Megjeleníti a következő bájt bemeneti offsetét, a fájlok összességére vonatkoztatva. A kapcsolódó karakterek .CM d , .CM o , és .CM x határozzák meg a megjelenítés alapját rendre decimális, oktális vagy hexadecimális formában.

  Cm _A Ns Op Cm dox
  Azonosítja a .CM _a konverziós stringet, kivéve ha az csak egyszer fordul elő, amikor az összes bemenő adatot feldolgozta.

  Cm _c
  Kimeneti karakterek az alapértelmezett karakterkészletben. A nem nyomtatható karakterek három karakteren jelennek meg, nullával kiegészített oktális formában, kivéve azokat amelyek szabványos escape jelzésekkel ábrázolhatók, (lásd fentebb), ezeket két karakter stringként ábrázolja.

  Cm _p
  Kimeneti karakterek az alapértelmezett karakterkészletben. A nem nyomtatható karaktereket egyszeres "Cm . " -tal jelöli.

  Cm _u
  Kimeneti US ASCII karakterek, a vezérlőkarakterek kivételével, amiket a következő kisbetűs nevek jelölnek. A hexa 0xff-nél nagyobb karakterek hexa stringként jelennek meg.

  000 nult001 soht002 stxt003 etxt004 eott005 enq

  006 ackt007 belt008 bst009 htt00A lft00B vt

  00C fft00D crt00E sot00F sit010 dlet011 dc1

  012 dc2t013 dc3t014 dc4t015 nakt016 synt017 etb

  018 cant019 emt01A subt01B esct01C fst01D gs

  01E rst01F ust0FF del

  A konverziós karakterek alapértelmezett és támogatott bájt számlálói a következők:

  Li %_c , %_p , %_u , %c
  Csak egy bájtos számláló.

  .LI %d , %i , %o , .LI %u , %X , %x
  Négy bájt alapértelmezett, egy, kettő és négy bájtos számláló támogatott.

  .LI %E , %e , %f , .LI %G , %g
  Nyolc bájtos számláló alapértelmezett, négy bájtos számláló támogatott.

  Minden formátum string esetében az értelmezett adatok mennyisége a formátum adatok által külön-külön igényelt adatok összességével egyenlő, ami a bájt számláló iterációinak száma, vagy formátum által megkövetelt több bájt iterációinak száma amennyiben a bájt számláló nincs megadva.

  A bemenetet ``blokkokban'' manipulálja, ahol egy blokk a formátumstringek által meghatározott legnagyobb adat mennyisége.

  Format strings interpreting less than an input block's worth of data, whose last format unit both interprets some number of bytes and does not have a specified iteration count, have the iteration count incremented until the entire input block has been processed or there is not enough data remaining in the block to satisfy the format string.

  If, either as a result of user specification or hexdump modifying the iteration count as described above, an iteration count is greater than one, no trailing whitespace characters are output during the last iteration.

  It is an error to specify a byte count as well as multiple conversion characters or strings unless all but one of the conversion characters or strings is .CM _a or .CM _A .

  If, as a result of the specification of the -n option or end-of-file being reached, input data only partially satisfies a format string, the input block is zero-padded sufficiently to display all available data (i.e. any format units overlapping the end of data will display some number of the zero bytes).

  Further output by such format strings is replaced by an equivalent number of spaces. An equivalent number of spaces is defined as the number of spaces output by an .CM s conversion character with the same field width and precision as the original conversion character or conversion string but with any "Li + ," " ," "Li #" conversion flag characters removed, and referencing a NULL string.

  Ha nincs formátumstring megadva, akkor az alapértelmezett megjelenítés azonos az -x opció megadásával.

  A hexdump sikeres végrehajtás esetén 0, hiba esetén >0 értékkel tér vissza.

  PÉLDÁK

  A bemenetet átolvasás formában jeleníti meg:
  "%06.6_ao " 12/1 "%3_u " "\t\t" "%_p " "\n"

  Az -x opció végrehajtása:

  "%07.7_Ax\n" "%07.7_ax " 8/2 "%04x " "\n"

  LÁSD MÉG

  adb (1)

  MAGYAR FORDÍTÁS

  Horneczki Gábor <arthur@freemail.c3.hu>