id(1)


NÉV

id - kiírja a valóságos és effektív UID-eket és GID-eket

ÁTTEKINTÉS

id [-gnruG] [--group] [--name] [--real] [--user] [--groups] [--help] [--version] [username]

LEÍRÁS

Ezt a dokumentációt a továbbiakban nem tartjuk karban, így pontatlan vagy hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

Ez a kézikönyv lap az id GNU változatát írja le. Az id információt szolgáltat az adott felhasználóról, vagy arról aki a programot futtatja, ha felhasználó nincs megadva. Alapértelmezésben a valódi felhasználói ID-t írja ki, a valódi csoport ID-t, az effektív felhasználói ID-t, ha az különbözik a valódi felhasználói ID-től, az effektív csoport ID-t, ha az különbözik a valódi csoport ID-től, és a kiegészítő csoportok ID-it. A parancs ezeket a paramétereket egy sorban, egymás után irja ki, zárójelben megadva a felhasználó, illetve a csoport nevét.

Az alábbi opciókkal az id képes a fenti információk egy részének a megjelenítésére is.

OPCIÓK

-g, --group 
Csak a csoport ID-jét írja ki.

-G, --groups 
Csak a kiegészítő csoportok ID-it írja ki.

--help 
Használati útmutatót ír a standard kimenetre és kilép.

-n, --name 
A nevet jeleníti meg az ID helyet. Szükséges az -u , -g , vagy -G paraméter.

-r, --real 
A valódi felhasználói vagy csoport ID-t jeleníti meg az effektív helyett. Szükséges -u , -g , vagy -G paraméter.

-u, --user 
Csak a felhasználó ID-jét jeleníti meg.

--version
A program verziójáról ír ki információt a standard kimenetre és kilép.

MAGYAR FORDÍTÁS

Ámon Tamás <sajt@erba.hu>