Linux man magyarul.

Tartalom:

 

A Progkör tárgyban fontos parancsok

aproposapropos - keresés kézikönyv nevekben és leírásokban
atat, batch, atq, atrm - sorba állít, vizsgál vagy töröl feladatokat, amiket később kell(ene) elindítania
awkgawk - mintakereső és -feldolgozó nyelv
basenamebasename - levágja a könyvtárat és a végződést a fájlnevekről
bcbc - Lebegőpontos kalkulátor nyelv
catcat - fájlokat fűz össze és kiírja a standard kimenetre
chgrpchgrp - Fájlok tulajdonosi csoportjának megváltoztatása
chmodchmod - fájlok elérési jogainak megváltoztatása
chownchown - fájlok felhasználói és csoport tulajdonosának megváltoztatása
cmpcmp - két fájl összehasonlítása
commcomm - sorról sorra összehasonlít két sorbarendezett fájlt
cpcp - fájlok másolása
cutcut - fájlok sorainak részeit írja ki
datedate - kiírja vagy beállítja a rendszerdátumot és -időt
dfdf - szabad lemezterület összegzése
dirnamedirname - levágja az elérési úton kívüli részt a fájlnévről
dudu - összegzi a lemezfoglalást
echoecho - kiír egy szövegsort
envenv - program futtatása megváltoztatott környezetben
falsefalse - nem csinál semmit, sikertelenül
findfind - fájlokat keres egy könyvtárstruktúrában
grepgrep, egrep, fgrep - mintához illeszkedő sorokat nyomtat
headhead - fájlok első részének kiírása
hostnamehostname - Megjeleníti vagy beálllítja a rendszer hostnevét.
domainname - Megjeleníti vagy beálllítja a rendszer NIS/YP-tartománynevét.
dnsdomainname - Megjeleníti vagy beálllítja a rendszer DNS-tartománynevét.
nisdomainname - Megjeleníti vagy beálllítja a rendszer NIS/YP-tartománynevét.
ypdomainname - Megjeleníti vagy beálllítja a rendszer NIS/YP-tartománynevét.
killkill - megállít egy processzt
lessless - a `more'-hoz hasonló megjelenítő
lnln - fájlok közötti kötéseket (linkeket) hoz létre
lsls, dir, vdir - könyvtárak tartalmának listázása
manman - formázza és kiírja az on-line kézikönyvlapokat
manpath - kiírja a felhasználó kézikönyvlap keresési útvonalát
mkdirmkdir - könyvtár létrehozása
moremore - szűrőprogram fájlok tartalmának kiírásához
mvmv - fájlokat nevez át
newgrpnewgrp - Csoportazonosító módosítása
sg - Parancs végrehajtása más csoportazonoító alatt
nlnl - Beszámozza a paraméterként megadott fájl sorait
passwdpasswd - Felhasználói jelszó megváltoztatása
pastepaste - fájlok sorait összefűzi
pinepine - Program e-mail es internetes hírek kezelésére
psps - a processzek állapotát adja meg
pwdpwd - kiírja az aktuális (munka-) könyvtárat
readlinkreadlink - szimbolikus link tartalmának kiírása
rmrm - állományok eltávolítása
rmdirrmdir - törli az üres könyvtárakat
sedsed - folyamszerkesztő (stream editor)
seqseq - számok sorozatát írja ki
sleepsleep - várakozás meghatározott ideig
sortsort - szövegfile sorainak rendezése
tactac - fájlok összefűzése és nyomtatása fordítva
tailtail - kiírja a meghatározott fájl utolsó részét
tartar - A tar archiváló segédprogram GNU változata
teetee - olvasás a standard bemenetről, írás a standard kimenetre és fájlokba
testtest - fájltípust ellenőriz és értékeket hasonlít össze
touchtouch - fájl időbélyegének megváltoztatása
trtr - karakterek lecserélése, tömörítése és/vagy törlése
truetrue - nem csinál semmit, sikeresen
uniquniq - egy rendezett fájlból kiszedi a duplikált sorokat
ww - Megmutatja, hogy ki van belépve és mit csinál.
wcwc - fájlokban található bájtok, szavak és sorok számát írja ki
whowho - megmutatja, ki van bejelentkezve
whoamiwhoami - az aktuális felhasználói azonosítót írja ki
xargsxargs - beolvas és végrehajt egy parancssort a standard input-ról
zipzip, zipnote, zipsplit - (archívum) fájlok csomagolása és tömörítése

 

A Progkör tárgyban nem fontos parancsok

calcal - naptárat jelenít meg
chattrchattr - megváltoztatja a fájlok attribútumát az ext2 fájlrendszeren
chfnchfn - finger információk módosítása
chshchsh - bejelentkezési parancsértelmező (héjj) állítása
clearclear - a terminál képernyőtörlése
dddd - másolás közbeni fájlkonverzió
dialogdialog - párbeszéddobozokat jelenít meg shell-scriptekben
filefile - fájl típusának meghatározása
fingerfinger - Felhasználói információk megjelenítése
gpasswdgpasswd - az /etc/group fájlt adminisztrálja
groupsgroups - kiírja a jelenlegi csoportazonosító neveket
gzipgzip, gunzip, zcat - fájlok tömörítése vagy kicsomagolása
hexdumphexdump - ascii, decimális, hexadecimális, oktális dump
hosthost - lekérdezéseket kezdeményez a névkiszolgáló felé, tartományokról és zónákról
hwclockhwclock - a hardveróra (Real Time Clock) lekérdezése és beállítása
joejoe - Joe saját szövegszerkesztője
killallkillall - név szerint öli meg a processzeket
lastlast - a legutóbbi belépések listázása terminál vagy felhasználó alapján
loginlogin - Új kapcsolat felvétele a rendszerrel (bejelentkezés)
lognamelogname - kiírja a felhasználó bejelentkezési nevét
lsattrlsattr - megmutatja a fájlok attribútumát az ext2 fájlrendszeren
mcmc - Fájlkezelő Unix típusú rendszerekhez
mesgmesg - megjeleníti (vagy nem jeleníti meg) a más felhasználóktólérkező üzeneteket.
mkfifomkfifo - FIFO-k létrehozása (elnevezett csövek (pipe-ok))
mknodmknod - blokk- vagy karakter-specifikus fájlok készítése
odod - fájlok ömlesztése (dump) oktális és más formában
picopico - egyszerű szövegszerkesztő a Pine Composer stílusában
prpr - Szövegfájlokat konvertál nyomtatáshoz
sgnewgrp - Csoportazonosító módosítása
sg - Parancs végrehajtása más csoportazonoító alatt
splitsplit - darabokra hasítja a fájlokat
sttystty - a terminál vonal beállításait változtatja meg, illetve írja ki
susu - indít egy shellt más felhasználó- és csoportazonosítóval
talktalk - beszélgetés egy másik felhasználóval
tputtput - inicializál (beállít) egy terminált vagy lekérdezi a terminfo-tadatbázist
ttytty - kiírja a standard bemenethez kapcsolódó terminál nevét
unameuname - rendszerinformációkat ír ki
usersusers - az aktuális hoszton bennlevő felhasználók neveit írja ki
wallwall - Üzenetküldés valamennyi felhasználó termináljára.
wgetwget - egy program állományok letöltésére a World Wide Web-ről
whereiswhereis - meghatározza a parancshoz tartozó bináris, forrás és man-lap fájlok helyét.
whichwhich - megmutatja a parancsok teljes elérési útját
writewrite - üzenet küldése másik felhasználónak
yesyes - karakterlánc ismételt kiírása megszakításig
zgrepzgrep - keres a valószínűleg tömörített fájlokban egy reguláris kifejezést (regular expression)

 

A Progkör tárgyban nem használt parancsok

accessaccess - eldönti egy fájlról, hogy elérhető-e
aeae - pici teljesképernyős szövegszerkesztő
apmapm - lekérdezi a Fejlett Energiagazdálkodás BIOS funkciót (APM)
archarch - a gép architektúrájának kiírása
asas - a portolható GNU assembler.
aumixaumix - /dev/mixer vagy /dev/mixer1 állítása
bzip2bzip2, bunzip2 - 'block-sorting' eljárással dolgozó tömörítőprogram, v0.9.0
bzcat - stdout-ra csomagolja ki az állományt
bzip2recover - sérült bzip2 adatait próbálja megmenteni
chvtchvt - az aktuális virtuális terminál megváltoztatása
cksumcksum - kiírja a CRC ellenőrző összeget és a bájtok számát
colrmcolrm - fájlból oszlopokat távolit el
cpiocpio - fájlokat másol achívumokba és archívumokból
dcdc - tetszőleges pontosságú számológép
deallocvtdeallocvt - a használaton kívüli virtuális konzolok felszabadítása
dnsquerydnsquery - tartomány névkiszolgálókat kérdez le, a resolver (név feloldó) segítségével
dnssignerdnssigner - aláírást ad a DNS zónafájlokhoz
dumpkeysdumpkeys - kiírja a billentyűzet megfeleltetési táblázatát
ejecteject - kiadja a cserélhető adathordozót
expandexpand - tab karakterek szóköz karakterekké konvertálása
factorfactor - számok prímtényezőkre bontása és az eredmény kiírása
fdflushfdflush - kényszeríti a hajlékonylemez-meghajtót a lemezcsere detektálására
freefree - Kiírja a rendszerben szabad és elhasznált memória mennyiségét
ftpcountftpcount - megmutatja a pillanatnyi ftp felhasználókat osztályonként
gdbgdb - A GNU hibakereső
gpmgpm - kivágás és beillesztés segédprogram és egér szerver virtuáliskonzolokra
gzexegzexe - végrehajtható fájlok tömörítése
hostidhostid - A rendszer host id-jének beállítása.
idid - kiírja a valóságos és effektív UID-eket és GID-eket
installinstall - fájlok másolása és attribútumaik beállítása
kbd_modekbd_mode - billentyűzetmód lekérdezése vagy beállítása
kernelversionkernelversion - a kernel fő verziószáma
lddldd - kiírja a program által használt megosztott könyvtárakat
locatelocate - mintához illeszkedő fájlokat nyomtat a fájlnév adatbázis(ok)ból
loggerlogger - bejegyzéseket tesz a rendszerlog-ba
md5summd5sum - kiszámítja és ellenőrzi az MD5 üzenet kivonatot
newernewer - összehasonlítja a fájlok utolsó módosításának idejét
pathchkpathchk - a fájlnév portolhatóságának ellenőrzése
printenvprintenv - információt ír ki a környezetről vagy annak egy részéről
procmailprocmail - automatikus levélfeldolgozó/kezelő program
pstreepstree - a processek fa struktúráját ábrázolja
rshrsh - távoli shell
ruprup - távoli állapot kijelző
ruptimeruptime - kijelzi a lokális hálózaton lévő gépek állapotát
rusersrusers - megmutatja ki van bejelentkezve a lokális hálózat gépeire
rwallrwall - üzenetet küld a bejelentkezett felhasználóknak egy távoli gépre
rwhorwho - ki van bejelenkezve a lokális gépekre
setledssetleds - a billentyűzet speciális gombjainak és ledjeinek beállítása
setmetamodesetmetamode - meghatározza a billenyűzet meta billentyű kezelését
settermsetterm - terminál tulajdonságok beállítása
slistslist - az elérhető NetWare szerverek listája
stringsstrings - megtalálja a nyomtatható karakterláncokat a fájlokban
sumsum - ellenőrző összeg számítása és a lefoglalt block-ok megszámolása a megadott állomány(ok)ra
telnettelnet - felhasználói felület a TELNETprotokollhoz
tloadtload - a rendszer átlagos terhelésének grafikus ábrázolása
unarjunarj - kicsomagoló az ARJ archiváló segédprogramhoz
unexpandunexpand - szóköz karakterek tab karakterekké konvertálása
uptimeuptime - Kiírja mennyi ideje fut a rendszer.
vlockvlock - Konzol záró program
watchwatch - program figyelése frissítéssel
whoiswhois - Internet user név könyvtár szolgáltatás
zdiffzcmp, zdiff - tömörített fájlok összehasonlítása
zforcezforce - a '.gz' kiterjesztés erőltetése minden gzip fájlon
znewznew - újratömöríti a .Z fájlokat .gz fájlokká

 

Honnan származik? + Letöltés.

A PC4-ben levő egyik PC-ről (Debian Linux van rajta) szedtem le a magyar man lapokat, aztán egy Linux scripttel átalakítottam html formába. Az anyag sajnos nem igazán friss. (2000-ben készült az utolsó fordítás.)

A MANhtml.zip fájlba a html formájú, a MANtroff.tgz fájlba pedig az eredeti anyagot csomagoltam össze. Utóbbinak a fájljait a man paranccsal lehet nézegetni, úgy, hogy a parancsnak argumentumként a megfelelő fájl nevét adjuk meg (legalább egy "/" jellel a névben). Pl:
    man ./sed.1.gz