ln(1)


NÉV

ln - fájlok közötti kötéseket (linkeket) hoz létre

ÁTTEKINTÉS

ln [opciók] forrás [cél]
ln [opciók] forrás... könyvtár
Opciók:
[-bdfinsvF] [-S backup-suffix] [-V {numbered,existing,simple}] [--version-control={numbered,existing,simple}] [--backup] [--directory] [--force] [--interactive] [--no-dereference] [--symbolic] [--verbose] [--suffix=backup-suffix] [--help] [--version]

LEÍRÁS

Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan vagy hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

Ez a kézikönyv lap az ln GNU változatát dokumentálja.

Amennyiben az utolsó argumentum egy létező könyvtár, az ln program minden más megadott fájlhoz létrehoz egy kötést ebben a könyvtárban (azonos néven). Ha csak egy fájl adott, ahhoz az aktuális könyvtárba hoz létre kötést. Különben ha két fájl adott, az elsőhöz hoz létre kötést a második által megadott néven. Hibát jelent, ha az utolsó argumentum nem könyvtár és kettőnél több fájl adott.

Alapértelmezés szerint kemény kötéseket (hard link) hoz létre, és nem törli a már létező fájlokat.

OPCIÓK

-b, --backup 
A törlendő fájlokról biztonsági másolatot (backup) készít.

-d, -F, --directory 
A szuperfelhasználónak (root) megengedi könyvtárakra vonatkozó kemény kötések létrehozását.

-f, --force 
Törli a már létező célfájlokat.

-i, --interactive 
Megkérdezi, hogy törölheti-e a már létező célfájlokat.

-n, --no-dereference 
Amennyiben a megadott cél egy könyvtárra mutató szimbolikus kötés (symbolic link), megkísérli ezt a kötést felülírni, nem pedig az általa mutatott könyvtárban hozza létre a kötést. Ez az opció célszerűen a --force -szal együtt használható.

-s, --symbolic 
Szimbolikus kötést hoz létre erős kötés helyett. Ez az opció hibaüzenetet ad olyan fájlrendszereken, amelyek nem támogatják a szimbolikus kötéseket.

-v, --verbose 
Böbeszédű üzemód: minden kötésbe kerülő fájl nevét kiírja.

--help 
Használati útmutatót ír a standard kimenetre, majd kilép.

--version 
A program verziójáról ír ki információt a standard kimenetre, majd kilép.

-S, --suffix backup-suffix 
Az egyszerű biztonsági mentés fájlok végződését (suffix) alapértelmezés szerint a SIMPLE_BACKUP_SUFFIX környezeti változó állítja be. Ezzel az opcióval ezt lehet felülbírálni. Amennyiben egyik sem adott (sem a környezeti változó, sem az opció), a végződés `~' lesz, mint az Emacs-ban.

-V, --version-control {numbered,existing,simple} 
A biztonsági mentések típusa a VERSION_CONTROL környezeti változóval állítható be. Ez az opció ezt bírálja felül. Ha VERSION_CONTROL -nak nincs értéke, és ez az opció sem adott, az alapértelmezett mentési típus az `existing'. A VERSION_CONTROL illetve az opció értéke a GNU Emacs `version-control' változójához hasonló; felismernek olyan szinonímákat is, melyek jobban jellemzőek. Az érvényes értékek (egyértelmű rövidítés megengedett):

`t' vagy `numbered'
Mindig sorszámozott mentés készül.

`nil' vagy `existing'
Sorszámozott biztonsági mentést készít azokról a fájlokról, melyeknek már van, a többiekről pedig egyszerű mentést.

`never' vagy `simple'
Mindig egyszerű mentés készül.

MAGYAR FORDÍTÁS

Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu>