locate(1)


NÉV

locate - mintához illeszkedő fájlokat nyomtat a fájlnév adatbázis(ok)ból

ÁTTEKINTÉS

locate
[ -d   elérési út  ] [ --database=  elérési út  ] [ --version ] [ --help ] minta...

LEÍRÁS

Ez a dokumentum a locate parancs GNU verziójának leírása. A locate parancs végignézi a megadott fájlnév-adatbázis(oka)t és kinyomtatja azokat a fájlneveket, melyek illeszkednek a mintá(k)ra. A minták tartalmazhatnak shell-stílusú speciális karaktereket is (metakarakterek). Ezek a: `*', `?', és `[]'. A metakarakterek nem kezelik a `/' vagy `.' karaktereket speciálisan, emiatt például a `foo*bar' minta illeszkedik a `foo3/bar' karaktersort tartalmazó fájlnévre, hasonlóan a `*duck*' minta is illeszkedik a `lake/.ducky' karaktersort tartalmazó fájlnevekre. A metakaraktereket tartalmazó mintákat idézőjelek közé kell tenni jelezve, hogy azok nem a parancsértelmezőnek (shell) szólnak.

Ha a minta egyszerű string \(em nem tartalmaz metakaraktereket \(em, akkor a locate parancs kilistáz minden olyan fájlnevet, ami bármely részében tartalmazza az adott stringet. Ha a minta metakaraktereket is tartalmaz, akkor a locate csak azokat a fájlokat listázza, melyek pontosan illeszkednek a megadott mintára. Emiatt a metakaraktereket tartalmazó mintát általában `*'-gal kezdjük, és többnyire `*'-gal fejezzük be. Ettől akkor térjünk el, ha pontosan a fájlnév elejére vagy végére akarunk keresni.

A fájlnév-adatbázis(ok) tartalmazzák mindazokat a fájlneveket, melyek az adatázis utolsó frissítésekor a rendszerben megtalálhatóak voltak. A rendszer adminisztrátora kiválaszthatja az alapértelmezett adatbázist, a frissítésének gyakoriságát, és azokat a könyvtárakat, melyekről az adatbázis adatokat tartalmazhat. ; lásd updatedb(1L).

OPCIÓK

-d   elérési út,   --database=  elérési út 
Ez az opció lehetővé teszi, hogy az alapértelmezett fájlnév adatbázis helyett az elérési út -on található adatbázis(ok)ban keressünk. Az elérési út az adatbázis fájlok neveinek kettősponttal elválasztott listája. A parancssori opció helyett használható a LOCATE_PATH környezeti változó, melyben a parancssorihoz hasonlóan adhatjuk meg az adatbázis fájlok helyét. A parancssori opcióban megadottak felülbírálják a környezeti változóban megadottakat.

A fájlnév adatbázis formája megváltozott a GNU find és locate 4.0 verziói óta, lehetővé téve, hogy eltérő byte -rendezést használó gépek ugyanazt az adatbázist használhassák. A locate parancs ezen verziója automatikusan felismeri és használja a locate vagy find korábbi GNU és Unix verziói számára készült adatbázisokat.

--help 
Rövid használati útmutatót ír ki, majd kilép.

--version 
Kiírja a program aktuális verziószámát, majd kilép.

KÖRNYEZETI VÁLTOZÓK

LOCATE_PATH
Az adatbázis fájlok neveinek kettősponttal elválasztott listája.

LÁSD MÉG

find(1), locatedb(5), updatedb(1), xargs(1) Finding Files (Fileok keresése az info-ban, ill nyomtatásban)

MAGYAR FORDÍTÁS

Kővári Péter <pkovari@freemail.c3.hu>