man(1)


NÉV

man - formázza és kiírja az on-line kézikönyvlapokat
manpath - kiírja a felhasználó kézikönyvlap keresési útvonalát

ÁTTEKINTÉS

man [-acdfhkKtwW] [-m system] [-p string] [-C config_file] [-M path] [-P pager] [-S fejezet_lista] [fejezet] név ...

LEÍRÁS

A man program formázza és kiírja az on-line kézikönyvlapokat. Ez a változat ismeri a MANPATH és a (MAN)PAGER környezeti változókat, így személyes kézikönyvlap-gyűjtemények is használhatók, illetve tetszőleges program használható a formázott lapok megjelenítésére. Ha a parancssorban egy fejezet -et is megadunk, a man csak azt a fejezetet vizsgálja. Parancssorból vagy környezeti változókkal megadható a fejezetekben való keresés sorrendje és hogy milyen előfeldolgozót kell futtatni a forrásfájlokra. Ha a név `/'-jelet tartalmaz, először konkrét fájlnévként próbálja kezelni, azaz pl. man ./foo.5  vagy man /cd/foo/bar.1.gz  a megadott fájlokat fogja feldolgozni és megjeleníteni.

OPCIÓK

-C config_file
Meghatározza a használandó konfigurációs fájl nevét. Alapértelmezés: /etc/man.config . (Lásd man.config (5).)

-M path
Meghatározza azon könyvtárak listáját, amelyekben a lapok keresését végzi. Ilyen opció hiánya esetén a MANPATH környezeti változó tartalmát használja ugyanerre a célra. Amennyiben nincs ilyen környezeti változó, az alapértelmezett listát a /etc/man.config -ból veszi. A MANPATH üres részstringje az alapértelmezett listát jelenti.

-P pager
Megadja, melyik lapozó (pager) programot használja. Ez az opció felülbírálja a MANPAGER környezeti változót. Ez pedig (létezése esetén) a PAGER környezeti változót bírálja felül. Alapértelmezés szerint a man a /usr/bin/less -is parancsot használja lapozónak.

-S fejezet_lista
A kézikönyv vizsgálandó fejezeteinek kettősponttal elválasztott listája. Ez az opció felülbírálja a MANSECT környezeti változót.

-a
Alapértelmezés szerint a man program kilép az első megtalált kézikönyvlap kijelzése után. Ez az opció azt eredményezi, hogy a man minden olyan lapot kijelez, amely illeszkedik a név -hez. (Nemcsak az elsőt.)

-c
Újraformázza a kézikönyvlap forrását még akkor is, ha friss előformázott oldal (cat page) létezik. Ennek pl. akkor lehet értelme, ha az előformázott lap a jelenlegitől eltérő oszlopszámú kijelzőn lett formázva.

-d
Nem jeleníti meg a kézikönyvlapokat, hanem hibakereső (debugging) információkat ír ki.

-D
Megjelenít és hibakereső információkat is ad.

-f
Eegyenértékű a whatis paranccsal.

-h
Egy segítő üzenetet ír ki, majd kilép.

-k
Egyenértékű az apropos paranccsal.

-K
A megadott stringet minden kézikönyvlapon keresi. Figyelem: ez valószínűleg nagyon lassú lesz! Ajánlott legalább a fejezetet megadni. (Csak a hozzávetőleges becslés kedvéért: az én gépemen kb. 1 percig tart 500 lap végignézése.)

-m system
Egy másik kézikönyvlap készletet ad meg, megadott `system' rendszernek megfelelően.

-p string
Megadja az előfeldolgozók sorozatát, amelyet az nroff vagy troff előtt futtatni kell. Nem minden installációnak van teljes előfeldolgozó-készlete. Az előfeldolgozók, és a jelölésükre szoláló betűk a következőek: eqn (e), grep (g), pic (p), tbl (t), vgrind (v), refer (r). Ez az opció felülbírálja a MANROFFSEQ környezeti változót.

-t
A /usr/bin/groff -Tps -mandoc parancsot használja a formázásra, és a kimenetet a standard kimenetre küldi. A /usr/bin/groff -Tps -mandoc kimenetét esetenként célszerű lehet néhány szűrőn keresztül átküldeni a nyomtatás előtt.

-w or --path
Nem jeleníti meg a kézikönyvlapokat, csak a formázandó illetve megjelenítendő fájlok neveit írja ki. Argumentum nélkül a standard kimeneten listázza a keresésre használt könyvtárakat. Amennyiben a manpath egy kötés (link) a man -ra, akkor `manpath' egyenértékű a `man --path' paranccsal.

-W
Ugyanaz, mint -W, csak egy fájlnevet ír soronként egyéb információk nélkül. Ez olyan burokparancsoknál hasznos, mint pl. man -aW man | xargs ls -l 

ELŐFORMÁZOTT OLDALAK

A man program megpróbálja elmenteni a formázott kézikönyvlapokat, hogy megtakarítsa a formázási időt, amikor ugyanerre a lapra lesz a későbbiekben szükség. Hagyományosan a `DIR/manX' formázott lapjait a `DIR/catX'-be menti, de más megfeleltetések is beállíthatók a /etc/man.config fájlban. Nem történik mentés, ha a megfelelő `cat' könyvtár nem létezik.

Lehetséges a man suid bitjét beállítani a `man' felhasználónak. Ekkor ha a cat-könyvtárnak `man' a tulajdonosa, és a módja 0755 (csak a `man' által írható), és az előformázott cat-fájlok tulajdonosa is `man', és módjuk 0644 vagy 0444, akkor egy rendes felhasználó sem tudja az előformázott lapokat lecserélni, vagy más fájlokat írni a cat-könyvtárba.

Amennyiben a man nem suid-os, a cat-könyvtárnak 0777 módúnak kell lenni, hogy minden felhasználó tudjon előfordított lapokat tenni ide.

A -c opció hatására a lap akkor is újraformzádik, ha már létezik aktuális előformázott lap.

KÖRNYEZET

MANPATH
Amennyiben a MANPATH nem üres, értéke a kézikönyvlapok keresési útvonalát adja meg.

MANROFFSEQ
A MANROFFSEQ tartalma az előfeldolgozók halmazát határozza meg, melyeket az nroff vagy troff előtt kell futtatni. Alapértelmezés szerint a lapok a `table' előfeldolgozón mennek át az nroff előtt.

MANSECT
A MANSECT értéke a keresendő kézikönyv fejezeteket adja meg.

MANWIDTH
A MANWIDTH értéke a lapok kijelzéskor használandó szélességét adja meg. Ha ez a változó üres, a lapokat a képernyő teljes szélességében jeleníti meg.

MANPAGER
A MANPAGER értéke a formázott lap megjelenítésére szolgáló programot adja meg. Amennyiben üres, a PAGER -t használja. Ha ez is üres, akkor a /usr/bin/less -is parancs jeleníti meg a lapot.

LANG
Amennyiben a LANG környezeti változó nem üres, egy könyvtárnevet ad meg, ahol a man először keresi a kézikönyvlapokat. Így a `LANG=dk ; man 1 foo' hatására először a `DIR/dk/man1/foo.1' fájlt próbálja megjeleníteni, ha ez nem létezik, akkor a `DIR/man1/foo.1'-et. Itt `DIR' egy könyvtár a keresési útvonalból.

NLSPATH, LC_MESSAGES, LANG 
Az NLSPATH és LC_MESSAGES vagy LANG környezeti változók az üzenetek katalógusának elhelyezkedésében játszanak szerepet. (Az angol üzenetek a programba vannak fordítva, így ehhez a nyelvhez nem kell katalógus.) Megjegyzendő, hogy olyan programok, mint pl. a col(1), melyet a `man' hív szintén használják pl. az `LC_TYPE' változót.

PATH
A PATH értéke az alapértelmezett kézikönyvlap keresési útvonal összeállításában játszik szerepet.

SYSTEM
A SYSTEM változót arra használja, hogy az alapértelmezett választható rendszernév értékét határozza meg. (Lásd a -m opciót.)

LÁSD MÉG

apropos(1), whatis(1), less(1), groff(1).

HIBÁK

A -t opció csak akkor működik, ha egy troff-szerű program is rendelkezésre áll.
Amennyiben villogó \255 vagy <AD> látható a `-' jel helyett, a `LESSCHARSET=latin1' beállítást kell alkalmazni.

MAGYAR FORDÍTÁS

Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu>