md5sum(1)


NÉV

md5sum - kiszámítja és ellenőrzi az MD5 üzenet kivonatot

ÁTTEKINTÉS

md5sum [-bhtvV] [-c file] [-s[string]] [--binary] [--check=file] [--help] [--string[=string]] [--text] [--verbose] [--version] [file...]

LEÍRÁS

Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan vagy hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

Ez a kézikönyv oldal az md5sum programnak a GNU változatát dokumentálja. Az md5sum létrehoz minden bemeneti állományhoz egy 128-bites "újlenyomatot" vagy "üzenet kivonatot" vagy ellenőrzi egy előző futás eredményét és eldönti, hogy a két üzenet kivonat megegyezik-e (tehát a fájlok nem változtak).

OPCIÓK

-b, --binary 
Minden bemeneti fájlt binárisnak tekint. Alap esetben a UN*X rendszerek nem tesznek különbséget a bináris és szöveg fájlok között, de más rendszerek esetében más a szövegek külső és belső ábrázolása (különösen a "sor vége" karakterek esetében).

-c, --check=file 
a file\ az md5sum egy előző futásának eredménye kell legyen. A fájlnak minden sorában megtalálható az MD5 ellenőrző száma, egy bináris/szöveg állapotjelző és egy fájlnév. Az adott fájlt a program megpróbálja megnyitni (minden lehetséges relatív elérési útvonallal) majd kiszámolja az üzenet kivonatot. Ha ez valamelyik sornál nem egyezik meg a régebben számított értékkel, úgy a program az ellenőrzést a problémás sorra sikertelennek tekinti (és folytatja a következő sorral).

-h --help 
Használati utasítást ír ki, majd kilép.

-s, --string=string 
Az üzenet kivonatot nem egy fájlra számolja a program, hanem a /fIsrting/fP paraméterben megadott karakterláncra. Az eredmény pontosan ugyanaz, mintha egy kizárólag a /fIstring/fP karakterláncot tartalmazó fájlra futtattuk volna le az md5sumot.

-t, --text 
Minden bemeneti fájlt szöveg fájlnak tekint. Ez a --binary ellentett opciója.

-v, --verbose 
Bőbeszédű információt ír ki a folyamatról.

-V, --version 
Információt ír ki a program verziójáról a szabványos kimenetre, majd kilép.

MAGYAR FORDÍTÁS

Kovács Emese <emese@eik.bme.hu>