mkdir(1)


NÉV

mkdir - könyvtár létrehozása

ÁTTEKINTÉS

 mkdir [  opciók  ]   könyvtár...

POSIX opciók:  [-p] [-m   jog ]

GNU opciók (legrövidebb forma):  [-p] [-m   jog  ] [--verbose]   [--help] [--version] [--] 

LEÍRÁS

Az mkdir létrehozza a megadott nevű könyvtárakat.

Alapértelmezés szerint a létrehozott könyvtárak hozzáférési jogai úgy alakulnak, hogy a 0777 (`a+rwx') beállításból kivonódnak az umask-ban beállított jogosultságbitek.

OPCIÓK

 -m   jog  , --mode=  jog
A létrehozott könyvtárak hozzáférési jogai a jog paraméterben megadottak lesznek. Ezeket megadhatjuk szimbolikusan is chmod (1) programmal megegyező módon, ekkor az alapértelmezett jogosultság lesz a kiindulópont.

-p, --parents 
Létrehoz minden hiányzó szülőkönyvtárat a könyvtár argumentumhoz. A szülőkönyvtárak alapértelmezés szerint az umask-ot kapják `u+wx'-szel módosítva. Nem tekinti hibának, ha egy már létező könyvtár neve szerepel argumentumban. (Tehát ha a /a könyvtár létezik, akkor az `mkdir /a' hibát jelez, de az `mkdir -p /a' nem.)

--verbose 
Minden egyes könyvtár létrehozása után üzenetet ír ki. Ez leginkább a  --parents  opcióval együtt hasznos.

SZABVÁNYOS GNU OPCIÓK

--help 
Használati útmutatót ír a standard kimenetre, majd sikeres visszatérési értékkel kilép.

--version 
A program verziójáról ír ki információt a standard kimenetre, majd sikeres visszatérési értékkel kilép.

-- 
Lezárja az opciók listáját.

KÖRNYEZET

A LANG, az LC_ALL, az LC_CTYPE és az LC_MESSAGES környezeti változókat a szokásos módon veszi figyelembe.

MEGFELELÉS

POSIX 1003.2

MEGJEGYZÉS

Ez a kézikönyvoldal azt az mkdir programot dokumentálja, amelyik a fileutils-4.0 csomagban található. Más verziók működése kissé különbözhet. A javításokat és kiegészítéseket elküldhetjük a aeb@cwi.nl címre (angolul). A programban felfedezett hibákat a fileutils-bugs@gnu.ai.mit.edu címen lehet bejelenteni (angolul).

MAGYAR FORDÍTÁS

Tímár András <timar_a@freemail.hu>