more(1)


NÉV

more - szűrőprogram fájlok tartalmának kiírásához

ÁTTEKINTÉS

more-dlfpcsu ] [ -méret ] [ +/ minta ] [ +kezdősor ] [  file ... ]

LEÍRÁS

A more egy szűrőprogram, egy adott szövegből csak egy képernyőnyit mutat. Ez egy nagyon egyszerű verzió. A less (1) egy sok új és hasznos szolgáltatást nyújtó more (1) -emuláció.

OPCIÓK

A továbbiakban a parancssor opciói kerülnek bemutatásra. Ezeket az opciókat a MORE környezeti változóban is megadhatjuk (figyeljünk, hogy (``-'') karakterrel kezdődjenek) de a parancssori paraméterek felűlbírálják ezeket.

-méret
Ezzel a számmal a képernyő méretét adhatjuk meg, sorokban.

-d
A more minden oldal után a következőt írja ki: "[Press space to continue, 'q' to quit.]". Érvénytelen billentyű lenyomásakor csipogás helyett a következő üzenetet írja ki: "[Press 'h' for instructions.]".

-l
A more program a ^L (lapdobás) karaktert általában speciális karakterként kezeli, és a kiírás megáll minden egyes ilyen karaktert tartalmazó sor után. Ez az opció megszünteti ezt a jelenséget.

-f
A program ennek az opciónak hatására a képernyőn megjelenő sorok helyett logikai sorokkal számol. (Értsd: a képernyőné hosszabb sorokat is csak egy sornak számolja.)

-p
Nem scrolloz. Helyette törli az egész képernyőt, azután kiírja a szöveget.

-c
Nem scrolloz. Helyette minden oldalnyi szöveget a képernyő tetejétől kezdve ír ki, a sorok fennmaradó részét törölve a megjelenítéskor.

-s
Egyetlen üres sorra cseréli az egymás utáni több üres sort.

-u
Elnyeli az aláhúzást.

+/
Egy sztringet adhatunk meg, amelyet a megjelenítés előtt a program megkeres minden egyes fájlban. ,It +kezdősor A megadott sortól kezdi a kiírást.

PARANCSOK

A more utasítás interaktív parancsai a vi () 1 parancsain alapulnak. Néhany parancsot megelőzhet egy - a továbbiakban k-val jelölt - decimális szám. A továbbiakban ^X jelentése CTRL-X.

h vagy ?
Segítség: ezeknek a parancsoknak a rövid leírását adja. Ha el is felejted az összes többit, erre a parancsra emlékezz vissza!

SZÓKÖZ
A szöveg következő k sorát írja ki. Alapértelmezésben a képernyő méretének megfelelőnyit.

z
A szöveg következő k sorát írja ki. Alapértelmezésben a képernyő méretének megfelelőnyit. Az argumentum lesz az új alapértelmezett.

ENTER
A szöveg következő k sorát írja ki. Az alapértelmezés 1. Az argumentum lesz az új alapértelmezés.

d vagy ^D
k-nyi sort görget. Alapértelmezés az aktuális scrollméret, ez kezdetben 11. Az argumentum lesz az új alapértelmezett.