mv(1)


NÉV

mv - fájlokat nevez át

ÁTTEKINTÉS

mv [opciók] forrás cél
mv [opciók] forrás... könyvtár
Opciók:
[-bfiuv] [-S backup-suffix] [-V {numbered,existing,simple}] [--backup] [--force] [--interactive] [--update] [--verbose] [--suffix=backup-suffix] [--version-control={numbered,existing,simple}] [--help] [--version]

LEÍRÁS

Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan vagy hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

Ez a kézikönyv lap a mv GNU változatát dokumentálja.

Amennyiben az utolsó argumentum érvényes könyvtárat nevez meg, a mv parancs minden más megadott fájlt azonos névvel a megadott könyvtárba mozgat. Másképp, ha csak két fájl adott, az elsőt a másodikra másolja. Hibát jelent, ha az utolsó argumentum nem könyvtár, és több mint két fájl van megadva. Csak szabályos fájlokat tud fájlrendszerek közt mozgatni.

Amennyiben a célfájl nem írható, a standard bemenet egy `tty' eszköz és a -f vagy a --force opció nem adott, a mv megkérdezi a felhasználót, hogy felülírhatja-e a fájlt. Ha a válasz nem `y'-nal vagy `Y'-nal kezdődik, a fájlt átugorja.

OPCIÓK

-b, --backup 
Biztonsági másolat készítése a felülirandó vagy törlendő fájlokról.

-f, --force 
A létező célfájlok törlése kérdezés nélkül.

-i, --interactive 
A felhasználó megkérdezése arról, hogy felülírhatók-e a létező célfájlok. Ha a válasz nem `y'-nal vagy `Y'-nal kezdődik, a fájlt átugorja.

-u, --update 
Nem mozgatja azokat a nem-könyvtár fájlokat, amelyeknek azonos vagy újabb módosítási idővel rendelkező célfájlja létezik.

-v, --verbose 
Kiírja minden fájl nevét, mielőtt mozgatná.

--help 
Használati útmutatót ír a standard kimenetre, majd kilép.

--version 
A program verziójáról ír ki információt a standard kimenetre, majd kilép.

-S, --suffix backup-suffix 
Az egyszerű biztonsági mentés fájlok végződését (suffix) alapértelmezés szerint a SIMPLE_BACKUP_SUFFIX környezeti változó állítja be. Ezzel az opcióval ezt lehet felülbírálni. Amennyiben egyik sem adott (sem a környezeti változó, sem az opció), a végződés `~' lesz, mint az Emacs-ban.

-V, --version-control {numbered,existing,simple} 
A biztonsági mentések típusa a VERSION_CONTROL környezeti változóval állítható be. Ez az opció ezt bírálja felül. Ha VERSION_CONTROL -nak nincs értéke, és ez az opció sem adott, az alapértelmezett mentési típus az `existing'. A VERSION_CONTROL illetve az opció értéke a GNU Emacs `version-control' változójához hasonló; felismernek olyan szinonímákat is, melyek jobban jellemzőek. Az érvényes értékek (egyértelmű rövidítés megengedett):

`t' vagy `numbered'
Mindig sorszámozott mentés készül.

`nil' vagy `existing'
Sorszámozott biztonsági mentést készít azokról a fájlokról, melyeknek már van, a többiekről pedig egyszerű mentést.

`never' vagy `simple'
Mindig egyszerű mentés készül.

MAGYAR FORDÍTÁS

Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu>