nl(1)


NÉV

nl - Beszámozza a paraméterként megadott fájl sorait

ÁTTEKINTÉS

nl [-h fejléc-stílus] [-b szövegtest-stílus] [-f lábléc-stílus] [-p] [-d cc] [-v kezdőszám] [-i növelés] [-l sorok] [-s sor-elválasztó] [-w line-no-width] [-n {ln,rn,rz}] [--header-numbering=stílus] [--body-numbering=stílus] [--footer-numbering=stílus] [--first-page=szám] [--page-increment=szám] [--no-renumber] [--join-blank-lines=szám] [--number-separator=karakterlánc] [--number-width=szám] [--number-format={ln,rn,rz}] [--section-delimiter=cc] [--help] [--version] [fájl...]

LEÍRÁS

Ez a dokumentáció a továbbiakban nem karbantartott, lehet, hogy pontatlan, illetve nem teljes. A Texinfo dokumentáció a hiteles információforrás.

Ez a manual oldal az nl GNU verzióját tárgyalja. Az nl a megadott fájlokat, vagy ha nem adtunk meg egyet sem, vagy fájlnévként `-' karaktert adtuk meg, akkor a szabványos bemenetet másolja a standard kimenetre, úgy, hogy a sorokat, vagy a kiválasztott sorokat beszámozza.

Az nl a bemeneti állományokat úgy veszi, mintha logikai lapokból állnának: alapértelmezésben, a sorszámozás, 1-től indul minden logikai lap elején. Az nl minden egyes bemeneti állományt egy dokumentumként kezel; Nem kezdi újra a számozást, és nem kezd új logikai lapot az egyes fájlok végén.

A logikai lapok 3 részből állnak: fejléc, szövegtörzs, lábléc. Ezek lehetne üresek is. Bármelyiket számozhatjuk a másiktól eltérő formátumban is.

A szakaszok vagy logikai lapok kezdetét a bemeneti állományban található sor jelzi, amiben az alábbi három karaktersor valamelyike van:

\:\:\: fejléc kezdete \:\: szövegtörzs kezdete \: lábléc kezdete

A két karakter, amiből ezek a karaktersorok állnak, megváltoztathatóak egy opcióval (lásd alább), de a minta, és a sorok hossza nem.

A szakasz jelző karaktersorok a kimeneti állományba egy üres sorra cserélődnek. Bármilyen szöveget, ami az első szakaszhatároló jel előtt van, a szövegtörzs részének veszi a program, tehát ha egy fájl nem tartalmaz semmilyen szakaszhatároló jelet, azt úgy veszi, mintha egyetlen szövegtörzsből állna.

OPCIÓK

-h, --header-numbering=style 
Lásd --footer-numbering.

-b, --body-numbering=style 
Lásd --footer-numbering.

-f, --footer-numbering=style 
A lábléc számozásának stílusát állíthatjuk be. Ha egy sor nem lett beszámozva, akkor a számláló nem növekszik, de sorszámozás elválasztó karakter bekerül elé. A stílusok a következők:

a
beszámozza az összes sort

t
csak a nem üres sorokat számozza (alapértelmezett a szövegtestnél)

n
nem számozza a sorokat (alapértelmezett a fejlécnél és a láblécnél)

pkifejezés
csak azokat a sorokat számozza, amelyekben megtalálhato a kifejezés

-p, --no-renumber 
Nem kezdi újra a számozást, a logikai lapok elején

-v, --first-page=szám 
Beállítja a logikai lapok számozásának kezdeti értékét a szám-ra (az alapértelmezett az 1).

-i, --page-increment=szám 
A sorszámozást a megadott szám-mal növeli (alapértelmezett az 1).

-l, --join-blank-lines=szám 
A szám (alapértelmezett az 1) darab üres sort egynek veszi, és csak az utolsót számozza be. Ahol a kevesebb mint szám darab üres sort talál, azokat nem számozza be. Az üres sor nem tartalmaz semmilyen karaktert, még szóközt és tabulátort sem.

-s, --number-separator=karakterlánc 
A megadott karakterlánc-al választja el a sorszámozást a soroktól. (az alapértelmezett a TAB).

-w, --number-width=szám 
szám számjegyű számokat használ a sorszámokhoz (alapértelmezett a 6).

-n, --number-format={ln,rn,rz} 
A sorszámozás formáját adhatjuk meg:

ln
balra zárt, előnullázás nélkül

rn
jobbra zárt, előnullázás nélkül (alapértelmezett)

rz
jobbra zárt, előnullázva

-d, --section-delimiter=cc 
Azt a két karaktert tudjuk beállítani, amik a szakaszhatárolók lesznek; ha csak egyet adunk meg, a másik a ':' lesz. Ahhoz hogy '\', jelet használhassunk, ezt kell beütni: '\\'.

--help 
Kiírja, a használati útmutatót, majd egy "sikeres" státusz kóddal kilép.

--version 
Kiírja a verzióra vonatkozó információkat.

MAGYAR FORDÍTÁS

Váraljai Nándor <vnandor@elender.hu>