pr(1)


NÉV

pr - Szövegfájlokat konvertál nyomtatáshoz

ÁTTEKINTÉS

pr [+OLDAL] [-HASÁB] [-abcdfFmrtv] [-e[tab\%karakter[tab\%szélesség]]] [-h fejléc] [-i[tab\%karakter[tab\%szélesség]]] [-l oldalhossz] [-n[szám\%határoló[számjegyek]]] [-o bal_margó] [-s[hasáb\%határoló]] [-w oldal\%szélesség] [--help] [--version] [fájl...]

LEÍRÁS

Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva, és pontatlan vagy hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

Ez a kézikönyvoldal a pr GNU változatát dokumentálja. A pr parancs kiírja a standard kimenetre az oldalakra és választhatóan hasábokra tördelt változatát a parancssorban megadott szövegfájloknak; vagy a standard bemenetnek, ha nem adtál meg fájlt, vagy ha a '-' fájlnév szerepel a parancssorban. A bemeneti lapdobás oldaltörést eredményez a kimeneten.

OPCIÓK

\+OLDAL
Az OLDAL-adik oldaltól kezdi a nyomtatást.

-HASÁB
HASÁB darab hasábos kimenetet hoz létre, és lefelé nyomtatja a hasábokat. A hasábszélesség automatikusan csökken, ahogy a HASÁB nő; amennyiben nem állítod be a -w opcióval a megfelelő oldalszélességet, ezen opció következtében a prog\%ram levághat bizonyos hasábokat.

-a
Nem lefelé, hanem keresztben nyomtatja a hasábokat.

-b
Kiegyenlíti a hasábokat az utolsó oldalon.

-c
A vezérlő karaktereket kalapos jelöléssel (pl. '^G'); az egyéb, nem nyomtatható karaktereket oktális backslash-jelöléssel nyomtatja.

-d
Megduplázza a kimenet hosszát üres sorok beszúrásával.

-e[tabkarakter[tabszélesség]] 
A bemeneti tabulátort szóközökkel oldja fel. A tabkarakter választható paraméter a bemenő tabulátorkaraktert adja meg, ez alapállapotban a tab. A tabszélesség választható paraméter a bemenő tabulátorkarakter szélességét adja meg, ez alapállapotban 8.

-F, -f 
Újsor helyett lapdobás karakterrel választja szét a kimenet oldalait.

-h fejléc 
A fájlnevet a fejléc szövegre cseréli a fejlécben.

--help 
Használati útmutatót ír ki, és sikert jelentő állapottal kilép.

-i[tabkarakter[tabszélesség]] 
A szóközöket tabulátorokra cseréli a kimeneten. A tabkarakter választható paraméter a kimenő tabulátorkaraktert adja meg, ez alapállapotban a tab. A tabszélesség választható paraméter a kimenő tabulátorkarakter szélességét adja meg, ez alapállapotban 8.

-l oldalhossz 
Az oldal hosszát oldalhossz sorra állítja. Ez alapállapotban 66. Ha az oldalhossz 10-nél kevesebb, a prog\%ram elhagyja a fejléceket és a lábjegyzeteket, ahogy a -t opció esetében.

-m
Az összes fájlt párhuzamosan nyomtatja, mindegyiket külön hasábban.

-n[számhatároló[számjegyek]] 
Mindegyik hasábot, párhuzamos nyomtatáskor mindegyik sort megelőzi a sor száma. A számhatároló választható paraméter a számok után nyomtatandó karaktert adja meg, ez alapállapotban a tab. A sorszámokat a számjegyek választható paraméter által megadott számú számjegyen ábrázolja. Ez alapállapotban 5.

-o bal_margó 
Minden sort eltol bal_margó széles margóval. A teljes oldalszélesség az eltolás plusz a -w opcióval beállított szélesség.

-r
Nem ad figyelmeztetést, ha a paraméterül adott fájlok egyikét nem tudja megnyitni. Fájlmegnyitási hibánál azonban nem nulla állapottal fog vissza\%térni.

-s[hasábhatároló] 
A hasábhatároló karakterrel választja el a hasábokat. Ez alapállapotban nem szóköz, hanem tab.

-t
Nem nyomtatja ki a szokásos oldalankénti 5 soros fejlécet és 5 soros záradékot, és nem tölti ki az utolsó oldalt (üres sorokkal vagy lapdobással).

-v
A nem nyomtatható karaktereket oktális backslash-jelöléssel nyomtatja.

--version 
A prog\%ram verziójáról ír ki információt a standard kimenetre, majd kilép.

-w oldalszélesség 
Az oldal szélességét oldalszélesség oszlopra állítja. Ez alapállapotban 72.

MAGYAR FORDÍTÁS

Nagy Viktor <chaos@inf.elte.hu>