split(1)


NÉV

split - darabokra hasítja a fájlokat

ÁTTEKINTÉS

split [-lines] [-l lines] [-b bytes[bkm]] [-C bytes[bkm]] [--lines=lines] [--bytes=bytes[bkm]] [--line-bytes=bytes[bkm]] [--help] [--version] [infile [outfile-prefix]]

LEÍRÁS

Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan vagy hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

Ez a kézikönyv lap a split GNU változatát dokumentálja.

A split program a szükséges számú (egy vagy több) kimeneti fájlt hoz létre az infile bemeneti fájl egyes részeiből. Ha nincs bemeneti fájl megadva, vagy annak neve `-', a standard bemenetet hasogatja. Alapértelmezés szerint a split program 1000 bemeneti sort tesz minden kimeneti fájlba. (Az utolsóba természetesen kerülhet kevesebb.)

A kimeneti fájlnevek egy előtagból (prefix) és egy ezt követő betűcsoportból állnak. A betűcsoport olyan lesz, hogy a kimeneti fájlokat névsorban összefűzve az eredeti fájlokat kapjuk vissza. Az alapértelmezett kimeneti előtag az `x'. Ha az outfile-prefix argumentum adott, ezt használja előtagnak.

OPCIÓK

-lines, -l lines, --lines=lines 
lines számú sort tesz a kimeneti fájlokba.

-b bytes[bkm], --bytes=bytes[bkm] 
bytes számú bájtot tesz a kimeneti fájlokba. Ez egy pozitív egész kell legyen, melyet egy karakter követhet, mely módosítja az egységet. A lehetséges egységek:

b
512-bájtos blokk

k
1-kilobájtos blokk

m
1-megabájtos blokk.

-C bytes[bkm], --line-bytes=bytes[bkm] 
A kimeneti fájlokba csak teljes sorokat tesz, melyek fájlonkénti összmérete nem éri el a bytes bájtot. Amennyiben egyetlen sor hosszabb, mint bytes bájt, addig folytatja a bytes bájtos kimeneti fájlok létrehozását, amíg a sorból már bytes -nál kevesebb bájt marad hátra. Ezután normálisan folytatja a munkát. A bytes értéknek a --bytes opciónál elmondottaknak megfelelően lehetnek módosító utótagjai. (b,k vagy m)

--help 
Használati útmutatót ír a standard kimenetre, majd kilép.

--version 
A program verziójáról ír ki információt a standard kimenetre, majd kilép.

MAGYAR FORDÍTÁS

Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu>