talk(1)


NÉV

talk - beszélgetés egy másik felhasználóval

ÁTTEKINTÉS

talk  személy  [ ttynév ]

LEÍRÁS

A talk egy olyan vizuális kommunikációs program, amely terminálunkról sorokat másol egy másik felhasználóéra.

Használható kapcsolók:

személy
Ha a saját gépünkön levő személlyel szeretnénk beszélgetni, akkor a  személy  paraméter egyszerűen az illető személy login neve legyen. Ha egy másik host-on levő felhasználóval szeretnénk beszélgetni, akkor a  személy  -nek 'felhasználó@host' alakúnak kell lennie. .iT ttynév Ha egy olyan személlyel szeretnénk beszélgetni, aki egyszerre egynél többször jelentkezett be egy gépre, akkor a  ttynév  paramétert az elérendő terminál nevének kiválasztására használhatjuk, a  ttynév  alakja a következő: 'ttyXX .'

Ha mi hívunk először, a talk program a következő üzenetet küldi

Message from TalkDaemon@ő_gépe... talk: connection requested by mi_nevünk@mi_gépünk. talk: respond with: talk mi_nevünk@mi_gépünk

annak a felhasználónak, akivel beszélgetni szeretnénk. Ekkor a címzettnek a következő parancs begépelésével kell válaszolnia:

talk mi_nevünk@mi_gépünk

Teljesen mindegy, hogy a címzett melyik gépről válaszol, amennyiben az Ő login-neve ugyanaz az adott gépen is. Amint a kommunikáció engedélyezve lett, a benne résztvevő két felhasználó egyszerre gépelheti üzenetét, amely üzenetek két egymástól elválasztott ablakban jelennek meg a képernyőn. A control-L '^L' billentyű-kombináció a képernyő újrarajzolását eredményezi, melynek során az erase, kill, word kill karakterek normálisan viselkednek. Kilépéshez egyszerűen be kell írni az interrupt-karakterünket, a talk ezután a kurzort a képernyő aljára mozgatja és visszaállítja a terminál eredeti helyzetét.

A talk engedélyezése letiltható ill. újra engedélyezhető a mesg (1) parancs használatával. Alapállapotban a beszélgetés engedélyezett. Bizonyos parancsok, pontosabban az nroff (1) és a pr (1) , letilt üzeneteket a rendetlen output elkerülése végett.

FÁJLOK

/etc/hosts megkeresi a címzett gépét /var/run/utmp megkeresi a címzett tty-ját

LÁSD MÉG

mail (1) , mesg (1) , who (1) , write (1)

HIBÁK

BSD-UNIX 4.3 -mal kiadott talk (1) verzió olyan protokollt használ, amelyik nem kimpatibilis a BSD-UNIX 4.2 -vel kiadottéval (SunOs/Solaris használja ezt a protokolt). Létezik egy patch Juan-Marino de Goyeneche (jmseyas@dit.upm.es)-tól ami a talk/talkd-t, ha az a -DSUN_HACK kapcsolóval lett fordítva, kompatíbilissé teszi a SunOS/Solaris-ossal. Átkonvertálja az üzeneteket az egyikből a másikba.

Probléma adódhat, ha pont-pont összeköttetés (PPP/SLIP) felett akarunk talk összeköttetést létesíteni. Ahhoz, hogy ez működjön, változtassuk meg a gép nevét arra a névre, amit a SLIP/PPP interface IP-számával megegyezik, amig a kapcsolat él.

TÖRTÉNET

A először a BSD-UNIX 4.2 -ban jelent meg.

MAGYAR FORDÍTÁS

Szalay Attila <sasa@sophia.jpte.hu>