test(1)


NÉV

test - fájltípust ellenőriz és értékeket hasonlít össze

ÁTTEKINTÉS

test [expr]
test {--help,--version}

LEÍRÁS

Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan vagy hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

Ez a kézikönyv lap a test GNU változatát dokumentálja.

Megjegyzendő, hogy a legtöbb buroknak (shell) van beépített parancsa azonos névvel és hasonló funkciókkal.

A test program egy állapottal (status) tér vissza, amely lehet 0 (igaz) vagy 1 (hamis) az expr kifejezés logikai értékétől függően. A kifejezések lehetnek egy- vagy kétváltozósak (unary, binary). Az egyváltozós kifejezések többnyire egy fájl állapotát vizsgálják. De vannak ezen kívül string operátorok és numerikus összehasonlító operátorok is.

-b file
Igaz ha a file létezik és blokkos speciális fájl (block special).

-c file
Igaz ha a file létezik és karakteres speciális fájl (character special).

-d file
Igaz ha a file létezik és könyvtár.

-e file
Igaz ha a file létezik.

-f file
Igaz ha a file létezik és szabályos fájl.

-g file
Igaz ha a file létezik és set-group-id -s fájl.

-k file
Igaz ha a file ``sticky'' bitje be van állítva.

-L file
Igaz ha a file létezik és szimbolikus kötés (symbolic link).

-p file
Igaz ha a file létezik és csőhálózat (named pipe).

-r file
Igaz ha a file létezik és olvasható.

-s file
Igaz ha a file létezik és 0-nál nagyobb méretű.

-S file
Igaz ha a file létezik, és egy socket.

-t [fd]
Igaz ha fd egy terminálon van nyitva. Ha fd -t elhagyjuk, alapértelmezésként az 1 áll helyette, ami a standard kimenetre utal.

-u file
Igaz ha a file létezik és a set-user-id bitje be van állítva.

-w file
Igaz ha a file létezik és írható.

-x file
Igaz ha a file létezik és végrehajtható.

-O file
Igaz ha a file létezik és az aktuális felhasználó tulajdonában van.

-G file
Igaz ha a file létezik és az aktuális csoport tulajdonában van.

file1 -nt file2
Igaz ha file1 újabb (a módosítási időt tekintve), mint file2.

file1 -ot file2
Igaz ha file1 régebbi, mint file2.

file1 -ef file2
Igaz ha file1 és file2 -nek azonos eszköz- és inode-számuk van.

-z string
Igaz ha a string 0 hosszúságú.

-n string

string
Igaz ha a string nem 0 hosszúságú.

string1 = string2
Igaz ha a stringek megegyeznek.

string1 != string2
Igaz ha a stringek nem egyeznek meg.

! expr
Igaz ha expr hamis.

expr1 -a expr2
Igaz ha expr1 és expr2 is igaz. (Logikai `és'.)

expr1 -o expr2
Igaz ha expr1 vagy expr2 igaz. (Logikai `vagy'.)

arg1 OP arg2
OP valamelyik a következőkből: -eq , -ne , -lt , -le , -gt , -ge . Ezek az aritmetikai operátorok igaz értéket adnak, ha arg1 rendre egyenlő, nem egyenlő, kisebb mint, kisebb vagy egyenlő, nagyobb mint, nagyobb vagy egyenlő mint arg2. arg1 és arg2 pozitív vagy negatív egész kell legyen, vagy pedig a -l string seciális kifejezés, amely a string hosszát jelenti.

OPCIÓK

Amikor a GNU test pontosan egy argumentumot kap, a következő opciókat ismeri fel:

--help 
Használati útmutatót ír a standard kimenetre, majd kilép.

--version 
A program verziójáról ír ki információt a standard kimenetre, majd kilép.

MAGYAR FORDÍTÁS

Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu>