touch(1)


NÉV

touch - fájl időbélyegének megváltoztatása

ÁTTEKINTÉS

touch  [-acm][-r   ref_fájl  |-t   idő  ]   fájl...

Elavulófélben levő verzió:
touch  [-acm][  ronda_idő  ]   fájl...

GNU verzió:
touch  [-acfm] [-r   fájl  ] [-t   decim_idő ]  [-d   idő  ] [--time={atime,access,use,mtime,modify}]   [--date=  idő  ] [--reference=  fájl ]  [--no-create] [--help] [--version] [--]   fájl...

LEÍRÁS

A touch megváltoztatja minden megadott fájl utolsó elérésének és/vagy utolsó módosításának idejét. Ezek az időbélyegek az aktuális időre változnak, hacsak nem adtuk meg az -r opciót, ez esetben ugyanis a megadott ref_fájl időbélyegét kapja meg a fájl, illetve ha a -t opciót adtuk meg, akkor az időbélyeg a idő ben megadott időre változik. Mindkét idő változik, ha az -a és a -m opciókat egyaránt megadtuk, vagy egyiket sem adtuk meg. Csak az utolsó elérés illetve az utolsó módosítás ideje változik, ha az -a illetve a -m opciókat egymagukban adjuk meg. Ha a fájl nem létezik, a touch létrehozza (üres fájlként, 0666 jogusultságokkal, amelyeket az umask módosíthat), kivéve ha a -c opciót is megadtuk.

POSIX OPCIÓK

-a
A fájl utolsó elérésének idejét változtatja.

-c
Nem hozza létre a fájl t.

-m
A fájl utolsó módosításának idejét változtatja.

 -r   ref_fájl
A ref_fájl időbélyegeit használja az időbélyegek új értékeinek beállításához.

 -t   idő
A megadott időt használja az időbélyegek új értékeinek beállításához. Az argumentum egy decimális szám, a következő formában:
    [[CC]YY]MMDDhhmm[.SS]

ahol CC a századot, YY az évet, MM a hónapot, DD a napot, hh az órát, mm a percet és SS a másodpercet jelenti. Ha nem adjuk meg a századot, akkor a CCYY évet veszi a program figyelembe, ahol 1969 < CCYY < 2068. Ha nem adjuk meg a YY évet, akkor az aktuális év lesz az idő év része. Ha nem adjuk meg az SS-t, akkor az értéke 0 lesz. Az SS értékét a 0-61 tartományból választhatjuk, így lehetőség van a szökőmásodpercek megadására. A program TZ környezeti változóban megadott időzónában fogja a megadott időt venni. Hibát okoz, ha az idő 1970. január 1. előtti.

POSIX RÉSZLETEK

A hívás második formájának megvan az a hátránya, hogy van némi értelmezési probléma akörül, hogy az ronda_idő idő- vagy fájlargumentum. A program akkor tekinteni időnek, ha sem az -r sem a -t opciók nincsenek megadva, legalább két argumentum van, és az első argumentum nyolc- vagy tízjegyű decimális szám. Az ronda_idő formátuma MMDDhhmm[yy], ahol az yy 69 és 99 közé eshet, és az 1969-1999 éveket jelöli. Ha nem adjuk meg a yy-t, akkor az aktuális évet veszi a program. Ez a formátum elavult.

GNU RÉSZLETEK

Ha az első fájl érvényes argumentuma lehet a -t  opciónak, és nem adtunk meg időbélyeget a  -d  , az  -r  illetve a -t  opciók egyikéhez sem, és a `--' argumentumot sem adtuk meg, akkor ezt az argumentumot időnek fogja értelmezni a program, nem fájlnévnek.

Ha valaki az utolsó elérés és az utolsó módosítás idejét egyaránt az aktuális időre szeretné változtatni, a touch olyan fájlok időbélyegét is képes megváltoztatni, amelyek nincsenek az adott felhasználó birtokában, de van rá írási joga. Egyébként a felhasználónak kell birtokolnia a fájlokat.

GNU OPCIÓK

-a, --time=atime, --time=access, --time=use 
Csak az utolsó elérés idejét változtatja meg.

-c, --no-create 
Nem hozza létre a fájlokat, ha nem léteznek.

 -d, --date=  idő
Az idő argumentumot használja az aktuális idő helyett. Ebben lehetnek hónapnevek, időzóna, `am= vagy `pm', stb.

-f 
Figyelmen kívül hagyja, csak a touch (1) BSD verziójával való kompatibilitás miatt van implementálva.

-m, --time=mtime, --time=modify 
Csak az utolsó módosítás idejét változtatja meg.

 -r   fájl  , --reference=  fájl
Az megadott fájl időbélyegeit használja az aktuális idő helyett.

 -t   decim_idő
Itt a decim_idő formátuma MMDDhhmm[[CC]YY][.ss] Az argumentumban megadott időt (hónap, nap, óra, perc, elhagyható század és év, elhagyható másodperc) használja az aktuális idő helyett. Jegyezzük meg, hogy ez a formátum megsérti a POSIX előírásait.

SZABVÁNYOS GNU OPCIÓK

--help 
Használati útmutatót ír a standard kimenetre, majd sikeres visszatérési értékkel kilép.

--version 
A program verziójáról ír ki információt a standard kimenetre, majd sikeres visszatérési értékkel kilép.

-- 
Lezárja az opciók listáját.

KÖRNYEZET

A program TZ környezeti változó segítségével értelmezi az expliciten megadott időket. A LANG, az LC_ALL, az LC_CTYPE és az LC_MESSAGES környezeti változókat a szokásos módon veszi figyelembe.

MEGFELELÉS

A POSIX 1003.2 eltérően írja le a -t opció argumentumának szintaxisát, mint ahogy a GNU implementációban használatos.

PÉLDA A HASZNÁLATRA

A `touch foo' parancs létrehozza a foo fájlt, ha az még nem létezett, és az utolsó módosítás idejét az aktuális időre állítja. Ez gyakran használatos a make program tevékenységének irányítására.

MEGJEGYZÉS

Ez a kézikönyvoldal azt az touch programot dokumentálja, amelyik a fileutils-4.0 csomagban található. Más verziók működése kissé különbözhet. A javításokat és kiegészítéseket elküldhetjük a aeb@cwi.nl címre (angolul). A programban felfedezett hibákat a fileutils-bugs@gnu.ai.mit.edu címen lehet bejelenteni (angolul).

MAGYAR FORDÍTÁS

Tímár András <timar_a@freemail.hu>