tr(1)


NÉV

tr - karakterek lecserélése, tömörítése és/vagy törlése

ÁTTEKINTÉS

tr [ -cdst ] [ --complement ] [ --delete ] [ --squeeze-repeats ] [ --truncate-set1 ] string1 [ string2 ]

tr   [  --help  ] [  --version ]

LEÍRÁS

tr átmásolja a standard bemenetet a standard kimenetre végrehajtva egyet a következő feladatok közül:

       

 • cserél, és választhatóan tömöríti az eredményben az ismétlődő karaktereket
 • tömöríti az ismétlődő karaktereket
 • karaktereket töröl
 • karaktereket töröl, majd tömöríti az eredményben az ismétlődő karaktereket.

  A string1 és (ha megadott) a string2 argumentumok egy rendezett karakterhalmazt határoznak meg, melyre lejebb SET1 és SET2-ként hivatkozunk. Ezek a halmazok azok a karakterei a bemenetnek, melyeken a tr működni fog. A --complement (-c) opció kicseréli a SET1-et az ő komplementerével (az összes karakter, ami nincs a SET1-ben).

 • OPCIÓK

  -c, --complement
  Kicseréli a SET1-et az ő komplementerével (az összes karakter, ami nincs a SET1-ben).

  -d, --delete
  Törli a bejövő karakterek közül azt, amelyik benne van a SET1-ben, nincs cserélés.

  -s, --squeeze-repeats
  Karaktersorozatot cserél ki egy karakterrel, miután elvégezte a cserélést vagy a törlést. Lecserél minden ismétlődő karaktersorozatot, ami benne van a SET1-ben, a karakter egyszeri előfordulásával.

  -t, --truncate-set1
  Mielőtt belekezdene a cserélésbe, először megcsonkítja a SET1-et a SET2 méretére.

  --help 
  Használati útmutatót ír a standard kimenetre, majd kilép.

  --version 
  A program verziójáról ír ki információt a standard kimenetre, majd kilép.

  KARAKTERHALMAZOK RÉSZLETEZÉSE

  A string1 és string2 argumentumok formátuma hasonlít a reguláris kifejezések formátumára; habár nem reguláris kifejezések, csak karakterlisták. A legtöbb karakter saját magát jelöli ezekben a füzérekben, de a füzér tartalmazhat lejebb felsorolt rövidítéseket a kényelem kedvéért. Néhány ezek közül csak a string1-ben vagy a string2-ben használható, lásd lejebb.

  Backslash szekvenciák

  Backslash után egy az alábbiakban fel nem sorolt karaktert írva hibaüzenetet kapunk.

  \a
  Control-G.

  \b
  Control-H.

  \f
  Control-L.

  \n
  Control-J.

  \r
  Control-M.

  \t
  Control-I.

  \v
  Control-K.

  \OOO
  Az OOO értékű karakter, ahol az OOO legfeljebb 3 oktális számjegy.

  \\
  Egy backslash.

  Tartományok

  A `m-fIn' jelölés feloldása az m-től az n-ig terjedő összes karakter növekvő sorrendben. m-nek n előtt kell elhelyezkednie, különben hibát eredményez. Például a `0-9' megfelel a `0123456789'-nak. Habár a GNU tr nem támogatja a System V szintaxist, ami szögletes zárójeleket használ a tartományok közrefogására, a cserélés, ami ebben a formátumban lett megadva működni fog, amennyiben a zárójelek a string1-ben összhangban vannak a string2-ben lévőkkel.

  Ismétlődő karakterek

  A `[c*fIn]' jelölés a string2-ben a c karakter n-szeri ismétlését jelenti. Így a `[y*6]' megfelel a `yyyyyy'-nak. A `[c*]' jelölés a string2-ben megfelel a c karakter annyiszoros másolatának, ahányra szükség van ahhoz, hogy a SET2 a SET1-gyel azonos hosszúságú legyen. Ha az n 0-val kezdődik, akkor oktálisan értelmezi, egyébként decimálisan.

  Karakter osztályok

  A `[:class-name:]' jelölés feloldása az összes class-name (előre definiált) osztálybeli karakter. A kifejtett karaktereknek nincsen pontos sorrendje, kivéve az `upper' és `lower' osztályokat, melyek növekvő sorrendben fejtődnek ki. Amennyiben a --delete (-d) és --squeeze-repeats (-s) opciók mindegyikét megadta, bármelyik karakterosztály használható a string2-ben. Egyébként csak a `lower' és `upper' adható meg a string2-ben, és csak akkor, ha a megfelelő karakterosztályokat (`upper' és `lower', külön-külön) ugyanazon a relatív helyen adták meg a string1-ben. Ez kisbetű-nagybetű átalakítást hajt végre. Érvénytelen osztálynév hibát eredményez. Az alábbi osztálynevek léteznek:

  alnum
  Betűk és számok.

  alpha
  Betűk.

  blank
  Vízszintes fehérszóközök.

  cntrl
  Vezérlő karakterek.

  digit
  Számok.

  graph
  Nyomtatható karakterek, a szóközt kivéve.

  lower
  Kisbetűk.

  print
  Nyomtatható karakterek, a szóközzel együtt.

  punct
  Írásjelek.

  space
  Vízszintes vagy függőleges fehérszóközök.

  upper
  Nagybetűk.

  xdigit
  Hexadecimális számok.

  Ekvivalencia osztályok

  A `[=c=]' szintaxis feloldása az összes karakternek, ami egyenértékű a c karakterrel, nem meghatározott sorrendben. Az ekvivalencia osztály egy újkeletű talalmány, ami a nem angol ábécéket szándékozik támogatni. Viszont úgy látszik, hogy nincs irányadó módja annak, hogyan definiáljuk vagy határozzuk meg a tartalmukat. Emiatt nem megvalósított ez a GNU tr -ben; minden karakter ekvivalencia osztálya csak saját magából áll, ami jelenleg hasznavehetetlenné teszi ezt a lehetőséget.

  CSERÉLÉS

  A tr cserélést végez, ha a string1 és a string2 is megadásra került és a --delete (-d) opció nem lett megadva. A tr lecseréli a bemenetének összes karakterét, ami benne van a SET1-ben, a SET2 beli megfelelő karakterre. A karakterek, melyek nem szerepelnek a SET1-ben változatlanul maradnak. Amennyiben egy karakter többször is előfordul a SET1-ben és az összes megfelelő karakter nem ugyanaz, akkor az utolsót veszi csak figyelembe. Például az alábbi két parancs azonos:

  tr aaa xyz
  tr a z
  

  Egy gyakori alkalmazása a tr parancsnak a kisbetűk nagybetűvé alakítása. Ez megoldható több módon. Itt van közüllük három:

  tr abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
  tr a-z A-Z
  tr '[:lower:]' '[:upper:]'
  

  Amikor a tr cserélést hajt végre, a SET1-nek és a SET2-nek azonos hosszúságúnak kell lennie. Ha a SET1 rövidebb a SET2-nél, a felesleges karaktereket a SET2 végéről figyelmen kívül hagyja.

  Másrészt, ha a SET1 hosszabb a SET2-nél, akkor nem lesz hordozható a kód; POSIX.2 szerint az eredmény nem meghatározott. Ebben az esetben a BSD tr kibővíti a SET1-t a SET2 hosszára a SET2 utolsó karakterének megfelelő számú ismétlésével. A System V tr levágja a SET1-et a SET1 hosszára.

  Alapértelmezés szerint a GNU tr ezt az esetet a BSD tr-jéhez hasonlóan csinálja. Ha a --truncate-set1 (-t) opció megadásra került, a GNU tr a System V tr-jéhez hasonlóan csinálja. Ezt az opciót figyelmen kívül hagyja a cserélési eljáráson kívül.

  A System V tr ebben az esetben megszakítja a relatív gyakori BSD stílust:

  tr -cs A-Za-z0-9 '\012'
  
  mert ez csak a nulla bájtot fogja átalakítani (az első tagját a SET1 komplementerének), ahelyett, hogy az összes nem alfanumerikus karaktert lecserélné újsor karakterre.

  ISMÉTLŐDÉSEK ÖSSZEHÚZÁSA ÉS TÖRLÉS

  Amennyiben csak a --delete (-d) opció került megadásra, a tr eltávolít minden karaktert, amely a SET1-ben szerepel.

  Amennyiben csak a --squeeze-repeats (-s)opció került megadásra, a tr lecseréli az összes bemeneti, SET1-ben lévő karaktersorozatot az egyszeri előfordulásával.

  Amennyiben a --delete és a --squeeze-repeats opció is megadásra került, a tr először elvégzi a törlést a SET1 felhasználásával, majd az összehúzást a maradék karaktereken a SET2 felhasználásával.

  A --squeeze-repeats opció a cseréléssel együtt is használható, ezesetben a tr először végrehajtja a cserét, majd összevonja az ismétlődő karaktereket a SET2 felhasználásával.

  Itt van néhány példa az különböző opciók variálásának bemutatására:

 • Az összes nulla bájt eltávolítása:

  tr -d '\000'

 • Az összes szó különböző sorokba bontása. Az összes nem alfanumerikus karaktert újsor karakterre cseréli, majd az ismétlődő újsor karaktereket összevonja egyetlenné:

  tr -cs '[a-zA-Z0-9]' '[\n*]'
  

 • Az összes ismétlődő újsor karaktert egyetlenné vonja össze:

  tr -s '\n'
  

 • A szavak dupla előfordulásának megtalálása. Például az emberek gyakran írják a "the the" ismétlődő szavakat egy újsor karakterrel elválasztva. Az alábbi bourne shell script először átkonvertálja az írásjelek és a szóközök sorozatát egy újsor karakterré, amitől minden "szó" külön sorba kerül. Ezután átírja az összes nagybetűt kicsire, és végül elindítja a uniq(1) parancsot a -d opcióval, hogy csak az ismétlődő szavakat írja ki.

  #!/bin/sh
  cat "$@" \
  | tr -s '[:punct:][:blank:]' '\n' \
  | tr '[:upper:]' '[:lower:]' \
  | uniq -d
  

 • POSIX KOMPATIBILITÁS

  A POSIXLY_CORRECT környezeti változó beállításával kikapcsolhatunk számos figyelmeztető- és hibaüzenetet a szigorúbb POSIX.2 megfelelés érdekében. Az üzenetek normálisan a következő körülmények között fordulnak elő:

          1. Amikor a --delete opciót megadtuk, de a --squeeze-repeats-t nem, és a string2-t is megadtuk, a GNU tr alapértelmezés szerint kiír egy használati üzenetet és kilép, mert a string2 nem kerül felhasználásra. A POSIX specifikáció szerint a string2-t figyelmen kívül kell hagyni ebben az esetben. Csendben figyelmen kívül hagyni egy argumentumot rossz ötlet.

          2. Amikor egy félreérthető oktális kód kerül megadásra. Például a \400 egy \40 majd egy 0, mert a 400 oktális szám nem fér bele egy bájtba.

  Fontos, hogy a GNU tr nem teljesen kompatibilis a BSD vagy a System V változattal. Például nincsen opció a [:alpha:], [=c=] és [c*10] POSIX értelmezések kikapcsolásához. A GNU tr a nulla karaktert sem törli automatikusan, ellentétben a tradícionális UNIX variánsokkal, amelyeknél nincs lehetőség a nulla bájt megvédésére.

  MEGJEGYZÉS

  Hibajelentéseket a bug-textutils@gnu.org címre küldd.
  Ezt a kézikönyv lapot Ragnar Hojland Espinosa <ragnar@macula.net> írta.

  MAGYAR FORDÍTÁS

  Nagy Ernő <ned@elte.hu>