uniq(1)


NÉV

uniq - egy rendezett fájlból kiszedi a duplikált sorokat

ÁTTEKINTÉS

uniq [-cdu] [-f skip-fields] [-s skip-chars] [-w check-chars] [-#skip-fields] [+#skip-chars] [--count] [--repeated] [--unique] [--skip-fields=skip-fields] [--skip-chars=skip-chars] [--check-chars=check-chars] [--help] [--version] [infile] [outfile]

LEÍRÁS

Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan vagy hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

Ez a kézikönyv lap a cat GNU változatát dokumentálja. A .B uniq kiírja az egyedi sorokat egy rendezett fájlból, és eldobja az egyezőket egy kivételével. Opcionálisan, mutathatja csak azokat a sorokat is, amelyek pontosan megegyeznek, illetve azokat, amelyek egynél többször fordulnak elő. A uniq -nak rendezett bemenetre van szüksége, mivel csak az egymás után következő sorokat hasonlítja őssze.

Ha a kimenet nem specifikált, a uniq a standard kimenetre ír. Ha a bemeneti file nincs megadva, a standard input-ot olvassa.

OPCIÓK

-u, --unique 
Csak a nem azonos sorokat írja ki.

-d, --repeated 
Csak a duplikált sorokat írja ki.

-c, --count 
Kiírja a sor elé, hogy az adott sor hányszor fordult elő.

-number, -f, --skip-fields=number 
Ennél az opciónál, a fnumber egy egész szám, amely azt jelenti, hogy ennyi mezőt kell átugrani az egyediség vizsgálása előtt. Az első fnumber számú mező, a mező előtt található szóközökkel együtt, mielőtt a fnumber számú mezőt elérné, kimarad, és nem számolódik. A mezőket úgy határozzuk meg, hogy olyan nem szóköz és tab karakterekből álló szövegek, amelyeket szóközök és tab-ok határolnak el egymástól.

+number, -s, --skip-chars=number 
Ennél az opciónál, a fnumber egy egész szám, amely azt jelenti, hogy ennyi karaktert kell átugrani az egyediség vizsgálása előtt. Az első fnumber számú karakter, a karakter előtt található szóközökkel együtt, mielőtt a fnumber számú karaktert elérné, kimarad, és nem számolódik. Ha mind a mező, mind a karater átlépési opciót használjuk, a mező átlépés kerül elsőként végrehajtásra.

-w, --check-chars=number 
Specifikálja a sorokban összehasonlítandó karakterek számát, miután a megadott számú mezőt, és/vagy karaktert átléptük. Normálisan, a sor egész hátralevő része összehasonlításra kerül.

--help 
Használati útmutatót ír a standard kimenetre, majd kilép.

--version 
A program verziójáról ír ki információt a standard kimenetre, majd kilép.

MAGYAR FORDÍTÁS

Csehi András <acsehi@merlin.flexum.hu>