Színjáték

Az összes "html szín név" (és annak RGB kódja)

bgcolor=ColorNameColorNameRedGreenBluebgcolor=RedGreenBlue
 aliceblue#F0F8FF 
 antiquewhite#FAEBD7 
 aqua#00FFFF 
 aquamarine#7FFFD4 
 azure#F0FFFF 
 beige#F5F5DC 
 bisque#FFE4C4 
 black#000000 
 blanchedalmond#FFEBCD 
 blue#0000FF 
 blueviolet#8A2BE2 
 brown#A52A2A 
 burlywood#DEB887 
 cadetblue#5F9EA0 
 chartreuse#7FFF00 
 chocolate#D2691E 
 coral#FF7F50 
 cornflowerblue#6495ED 
 cornsilk#FFF8DC 
 crimson#DC143C 
 cyan#00FFFF 
 darkblue#00008B 
 darkcyan#008B8B 
 darkgoldenrod#B8860B 
 darkgray#A9A9A9 
 darkgreen#006400 
 darkkhaki#BDB76B 
 darkmagenta#8B008B 
 darkolivegreen#556B2F 
 darkorange#FF8C00 
 darkorchid#9932CC 
 darkred#8B0000 
 darksalmon#E9967A 
 darkseagreen#8FBC8F 
 darkslateblue#483D8B 
 darkslategray#2F4F4F 
 darkturquoise#00CED1 
 darkviolet#9400D3 
 deeppink#FF1493 
 deepskyblue#00BFFF 
 dimgray#696969 
 dodgerblue#1E90FF 
 firebrick#B22222 
 floralwhite#FFFAF0 
 forestgreen#228B22 
 fuchsia#FF00FF 
 gainsboro#DCDCDC 
 ghostwhite#F8F8FF 
 gold#FFD700 
 goldenrod#DAA520 
 gray#808080 
 green#008000 
 greenyellow#ADFF2F 
 honeydew#F0FFF0 
 hotpink#FF69B4 
 indianred#CD5C5C 
 indigo#4B0082 
 ivory#FFFFF0 
 khaki#F0E68C 
 lavender#E6E6FA 
 lavenderblush#FFF0F5 
 lawngreen#7CFC00 
 lemonchiffon#FFFACD 
 lightblue#ADD8E6 
 lightcoral#F08080 
 lightcyan#E0FFFF 
 lightgoldenrodyellow#FAFAD2 
 lightgreen#90EE90 
 lightgrey#D3D3D3 
 lightpink#FFB6C1 
 lightsalmon#FFA07A 
 lightseagreen#20B2AA 
 lightskyblue#87CEFA 
 lightslategray#778899 
 lightsteelblue#B0C4DE 
 lightyellow#FFFFE0 
 lime#00FF00 
 limegreen#32CD32 
 linen#FAF0E6 
 magenta#FF00FF 
 maroon#800000 
 mediumaquamarine#66CDAA 
 mediumblue#0000CD 
 mediumorchid#BA55D3 
 mediumpurple#9370DB 
 mediumseagreen#3CB371 
 mediumslateblue#7B68EE 
 mediumspringgreen#00FA9A 
 mediumturquoise#48D1CC 
 mediumvioletred#C71585 
 midnightblue#191970 
 mintcream#F5FFFA 
 mistyrose#FFE4E1 
 moccasin#FFE4B5 
 navajowhite#FFDEAD 
 navy#000080 
 oldlace#FDF5E6 
 olive#808000 
 olivedrab#6B8E23 
 orange#FFA500 
 orangered#FF4500 
 orchid#DA70D6 
 palegoldenrod#EEE8AA 
 palegreen#98FB98 
 paleturquoise#AFEEEE 
 palevioletred#DB7093 
 papayawhip#FFEFD5 
 peachpuff#FFDAB9 
 peru#CD853F 
 pink#FFC0CB 
 plum#DDA0DD 
 powderblue#B0E0E6 
 purple#800080 
 red#FF0000 
 rosybrown#BC8F8F 
 royalblue#4169E1 
 saddlebrown#8B4513 
 salmon#FA8072 
 sandybrown#F4A460 
 seagreen#2E8B57 
 seashell#FFF5EE 
 sienna#A0522D 
 silver#C0C0C0 
 skyblue#87CEEB 
 slateblue#6A5ACD 
 slategray#708090 
 snow#FFFAFA 
 springgreen#00FF7F 
 steelblue#4682B4 
 tan#D2B48C 
 teal#008080 
 thistle#D8BFD8 
 tomato#FF6347 
 turquoise#40E0D0 
 violet#EE82EE 
 wheat#F5DEB3 
 white#FFFFFF 
 whitesmoke#F5F5F5 
 yellow#FFFF00 
 yellowgreen#9ACD32 

Színjáték


Háttérszín:
Válasszon:           vagy írja be a kódot (+ RETURN) :   #
Az alábbi keretben az összes szín név fel van írva a saját színével. (Ha egyszer rákattint egy színre, MS-Windows alatt a le- és felnyíllal is változtathatja a háttérszínt.)
aliceblue(#F0F8FF)     antiquewhite(#FAEBD7)     aqua(#00FFFF)     aquamarine(#7FFFD4)     azure(#F0FFFF)     beige(#F5F5DC)     bisque(#FFE4C4)     black(#000000)     blanchedalmond(#FFEBCD)     blue(#0000FF)     blueviolet(#8A2BE2)     brown(#A52A2A)     burlywood(#DEB887)     cadetblue(#5F9EA0)     chartreuse(#7FFF00)     chocolate(#D2691E)     coral(#FF7F50)     cornflowerblue(#6495ED)     cornsilk(#FFF8DC)     crimson(#DC143C)     cyan(#00FFFF)     darkblue(#00008B)     darkcyan(#008B8B)     darkgoldenrod(#B8860B)     darkgray(#A9A9A9)     darkgreen(#006400)     darkkhaki(#BDB76B)     darkmagenta(#8B008B)     darkolivegreen(#556B2F)     darkorange(#FF8C00)     darkorchid(#9932CC)     darkred(#8B0000)     darksalmon(#E9967A)     darkseagreen(#8FBC8F)     darkslateblue(#483D8B)     darkslategray(#2F4F4F)     darkturquoise(#00CED1)     darkviolet(#9400D3)     deeppink(#FF1493)     deepskyblue(#00BFFF)     dimgray(#696969)     dodgerblue(#1E90FF)     firebrick(#B22222)     floralwhite(#FFFAF0)     forestgreen(#228B22)     fuchsia(#FF00FF)     gainsboro(#DCDCDC)     ghostwhite(#F8F8FF)     gold(#FFD700)     goldenrod(#DAA520)     gray(#808080)     green(#008000)     greenyellow(#ADFF2F)     honeydew(#F0FFF0)     hotpink(#FF69B4)     indianred(#CD5C5C)     indigo(#4B0082)     ivory(#FFFFF0)     khaki(#F0E68C)     lavender(#E6E6FA)     lavenderblush(#FFF0F5)     lawngreen(#7CFC00)     lemonchiffon(#FFFACD)     lightblue(#ADD8E6)     lightcoral(#F08080)     lightcyan(#E0FFFF)     lightgoldenrodyellow(#FAFAD2)     lightgreen(#90EE90)     lightgrey(#D3D3D3)     lightpink(#FFB6C1)     lightsalmon(#FFA07A)     lightseagreen(#20B2AA)     lightskyblue(#87CEFA)     lightslategray(#778899)     lightsteelblue(#B0C4DE)     lightyellow(#FFFFE0)     lime(#00FF00)     limegreen(#32CD32)     linen(#FAF0E6)     magenta(#FF00FF)     maroon(#800000)     mediumaquamarine(#66CDAA)     mediumblue(#0000CD)     mediumorchid(#BA55D3)     mediumpurple(#9370DB)     mediumseagreen(#3CB371)     mediumslateblue(#7B68EE)     mediumspringgreen(#00FA9A)     mediumturquoise(#48D1CC)     mediumvioletred(#C71585)     midnightblue(#191970)     mintcream(#F5FFFA)     mistyrose(#FFE4E1)     moccasin(#FFE4B5)     navajowhite(#FFDEAD)     navy(#000080)     oldlace(#FDF5E6)     olive(#808000)     olivedrab(#6B8E23)     orange(#FFA500)     orangered(#FF4500)     orchid(#DA70D6)     palegoldenrod(#EEE8AA)     palegreen(#98FB98)     paleturquoise(#AFEEEE)     palevioletred(#DB7093)     papayawhip(#FFEFD5)     peachpuff(#FFDAB9)     peru(#CD853F)     pink(#FFC0CB)     plum(#DDA0DD)     powderblue(#B0E0E6)     purple(#800080)     red(#FF0000)     rosybrown(#BC8F8F)     royalblue(#4169E1)     saddlebrown(#8B4513)     salmon(#FA8072)     sandybrown(#F4A460)     seagreen(#2E8B57)     seashell(#FFF5EE)     sienna(#A0522D)     silver(#C0C0C0)     skyblue(#87CEEB)     slateblue(#6A5ACD)     slategray(#708090)     snow(#FFFAFA)     springgreen(#00FF7F)     steelblue(#4682B4)     tan(#D2B48C)     teal(#008080)     thistle(#D8BFD8)     tomato(#FF6347)     turquoise(#40E0D0)     violet(#EE82EE)     wheat(#F5DEB3)     white(#FFFFFF)     whitesmoke(#F5F5F5)     yellow(#FFFF00)     yellowgreen(#9ACD32)