Szövegszerkesztő programok és outputjaik


WinWord (nincs UNIX-on)

  Tipikus inputjai: 
   a) .doc kiterjesztésű fájlok
     formázott szöveg a Microsoft saját belső fájlstruktúrája szerint
   b) .rtf kiterjesztésű fájlok
     formázott szöveg, a szabvány eredetileg a NextStep operációs
     rendszerhez kötődött, nyílt szabvány volt, de a Microsoft
     gyártófüggő (zárt) szabványt csinált belőle 
     (ld. RFC 1896-ot az eredeti specifikáció egyes részleteiről)
  Tipikus outputjai:
   A beállított nyomtatódrivernek megfelelő formátumú "anyag"
   A PostScript (.ps) formában kinyomtatott dokumentumokat a
    legtöbbször a GhostScript/GhostView programmal is meg lehet nézni,
    az Adobe Illustrator biztosan szépen megmutatja.
    Mivel kevés embernek van otthon Adobe PostScriptolvasó programja,
    ezért nem "illik" ilyen Word által generált PostScript formában
    dokumentumokat továbbadni online nézegetés céljából,
    hanem csak nyomtatásra.

Adobe Acrobat (MSDOS, Windows, UNIX, Linux)

  WinWord kaliberű szövegszerkesztő, dokumentumolvasó. Csak olvasásra
  képes változata szabadon letölthető (Acrobat Reader néven), és
  létezik Netscape PlugIn is, amellyel a böngészőben lehet ilyen típusú
  dokumentumokat nézegetni. Az Acrobattal bármilyen típusú betétet
  berakhatunk a szövegeinkbe, és szerkesztés közben is láthatjuk ezt,
  akár PostScript rajzokat is (úgy tudom, WinWorddel ez problémás).

  Tipikus inputja:
   a) .pdf kiterjesztésű fájlok
     tömörített, gyártófüggetlen, szabadon elérhető formátumú szabvány
   b) Betétként .pdf fájlokba: PostScript (.ps) dokumentumok
  Tipikus outputja:
   a) .pdf fájl
   b) PostScript, ha kinyomtatunk egy anyagot PostScript formában
   c) Windows alatt kinyomtatott fájlok az aktuális nyomtatómeghajtóval
     megfelelő formában lesznek kinyomtatva
   MEGJEGYEZZÜK, hogy nyomtatni a csak olvasásra képes Acrobat Reader
     programmal is lehet, nincs benne letiltva ez a funkció!

TeX/LaTeX

  A fenti szövegszerkesztő rendszerekkel ellentétben ez egy szövegszedő
  program. A dokumentumai általában .tex kiterjesztéssel terjednek,
  ezért ha ilyent kapunk kérdezzük meg attól, akitől kapjuk, hogy 
  TeX vagy LaTeX dokumentumról van szó. Ha ő sem tudja, akkor próbáljuk
  meg mindkétféleképpen lefordítani (ld. alább), valahogyan csak
  sikerülni fog.
  Tipp: egy LaTeX dokumentumban gyakran előfordul a következő két 
     szövegrész:
      1) \documentstyle
      2) \begin{document}
      3) \end{document}

  Ezekkel a programokkal a dokumentumokból először el kell készíteni
  egy ún. DVI fájlt (ennek a fájlnak a neve általában .dvi
  kiterjesztést visel), amit azután a képernyőn megnézhatünk, 
  kinyomtathatunk akármilyen nyomtatón, vagy éppen PostScriptté
  alakíthatjuk (ez is lényegében nyomtatás, de a PostScriptté alakított
  TeX/LaTeX szöveget a GhostScript/GhostView nézegetőkkel akár DOS,
  akár Linux, akár Windows alatt megnézhetjük)


  TeX
  ===
   Elsősorban matematikai formulákat is tartalmazó dokumentumokat lehet
  vele könnyen elkészíteni. A szöveget egy .tex kiterjesztésű fájlba
  szokás beírni, ami a formázási utasításokat ASCII karakterekkel leírt
  parancsokként tartalmazza. Magunk is készíthetünk újabb parancsokat
  (ún. makrókat), és vannak előregyártott makrócsomagok is, legismertebb
  közülük a LaTeX, amelyről további információkat lásd a következő pontban.
  Dokumentációjának, a TeXbooknak a forráskódja az Internetről szabadon 
  letölthető abból a célból, hogy aki megvette az eredeti kinyomtatott
  könyvet, az láthassa, hogy a könyvben alkalmazott szedési technikákat
  hogyan lehet TeX-ben megírni. A letölthető forráskód a lefordítás
  ellen védve van egy háromsoros TeX nyelven megírt "végtelen ciklussal",
  amit ha kiveszünk a fájlból, akkor egy megnézhető, illetve 
  kinyomtatható TeXbookunk lesz.
  Egy .tex kiterjesztésű TeX forrásfájlból a megnézhető/kinyomtatható
  DVI fájlt a következő paranccsal állíthatjuk elő (feltéve, hogy a TeX
  rendszer megfelelően telepítve van):

   tex  Dokumentumnév.tex

  LaTeX
  =====
   Az előbb említett TeX-nek egy olyan kiterjesztése, amely több
  dokumentumsablonhoz szükséges makrókat tartalmaz. Az általa támogatott
  dokumentumsablonok (ennek ismeretére a fájlok megnézéséhez nincs 
  szükség, csak érdekességképpen van itt):

   article : (tudományos) cikkek írására használható forma
   letter : levél írására használható forma (az USA-beli megszólítás,
        levélfejléc, aláírás, dátumozás formák bele vannak építve,
        és egy-egfy makróparanccsal a megadott szöveget - pl.
        a levlél írójának az aláírását - a jó helyére teszi).
   report : hosszabb lélegzetvételű (tudományos) cikkek írására
        használják, a fenti említett article stílushoz képest itt
        annyi új, hogy a dokumentum nemcsak fejezetekre, hanem
        részekre is tagolható, és mások a 
        fejléc/lábjegyzetszerkezetek.
   book  : a könyvek tipikus felépítése van belekódolva

  A LaTeX forrásfájlok is .tex kiterjesztésűek (hiszen ezeket is a TeX
  program dolgozza fel, csak az induláskor be kell töltenie a LaTeX
  makrócsomagjait is).
  Egy .tex kiterjesztésű LaTeX forrásfájlból a megnézhető/kinyomtatható
  DVI fájlt a következő paranccsal állíthatjuk elő (feltéve, hogy a LaTeX
  rendszer megfelelően telepítve van):

   latex Dokumentumnév.tex

  
  DVI fájl megnézése/kinyomtatása
  ===============================

  Emlékezzünk rá, hogy mind a TeX, mind pedig a LaTeX végső soron DVI
  fájlt állít elő.

  * Megjelenítés a képernyőn:

   MS-DOS-os TeX programoknál szokott lenni egy DVISCR nevű program,
   amivel a következőképpen nézhetjük meg a DVI fájl tartalmát:

    DVISCR Dokumentumnév.DVI


   X Window rendszer alatt:

    xdvi Dokumentumnév.dvi

   parancs kiadásával nézhetjük meg a DVI fájlt.

  * Kinyomtatás:

   A dokumentumot (DVI fájlt) kinyomtathatjuk akár egy nyomtatóra, de
   gyakran csak egy PostScript változatot készítünk belőle, amit később
   GhostView-val nézegethetünk a képernyőn, vagy GhostScript-tel egy
   nyomtatóra küldhetünk (mivel a TeX programok általában sokkal 
   kevesebb nyomtatófélét ismernek, mint a GhostScript, ezért szokás a
   fájlokat ÁLTALÁBAN PostScript formára konvertálni és GhostScript-tel
   kinyomtatni - erről nem írok, mivel a GhostScript paraméterezése
   nyomtatófüggő lehet (mármint a felbontás meg egyebek))

   PostScript formába hozás:
   -------------------------

    dvips Dokumentumnév.dvi -o Dokumentumnév.ps

    Ezután a Dokumentumnév.ps fájl tartalmazza a megjeleníthető, illetve
   nyomtatható PostScript dokumentumot. Ezt vagy elküldhetjük egy PostScript
   nyomtatóra, vagy a GhostView programmal megnézhetjük (ld. e leírás
   végén).

   Kinyomtatás HP LaserJet 4 vagy ennél újabb nyomtatón:
   -----------------------------------------------------

    Ha a nyomtató tud PostScriptet, akkor ld. az előző pontot. Ha
   viszont nem tud, akkor a következő parancsot használjuk:

    dvilj Dokumentumnév.dvi -eDokumentumnév.pcl

    (A parancs fenti paraméterezése nálam Linuxon így van, máshol
   lehet, hogy másképp megy. Ha nem adunk meg kimeneti fájlt, azaz a
   programot

    dvilj Dokumentumnév.dvi

   módon hívjuk, akkor közvetlenül a nyomtatóra nyomtat.)

   Kinyomtatás más nyomtatóra:
   ---------------------------

   Szerezzünk meg egy DVI meghajtót az illető nyomtatóra, és olvassuk
   el a leírását. Általában a

    dviXXX Dokumentumnév.dvi

   parancs kiadásával a megadott DVI fájl ki lesz nyomtatva a 
   nyomtatóra. Itt a "dviXXX" szöveg a program neve, általában 
   valamilyen módon a nyomtató nevére utal.)
   A Slackware Linux installáció tartalmaz DVI nyomtató programot
    HP LaserJet 2p, HP LaserJet 4, HP DeskJet 500, illetve DeskJet 550c
   nyomtatókra közvetlenül az installálás után.

  LaTex Windows verzió letöltés (150 MB!).

PostScript

  Ezekkel a fájlokkal két dolgot tehetünk: megnézhetjük vagy 
  kinyomtathatjuk. Megnézésre a GhostView programot használjuk, amely
  Windows vagy X11 (Linux/UNIX) környezetekben működik. Jól telepített
  Linux rendszereken például a következő parancsokkal lehet elindítani:
 
   ghostview Dokumentumnév.ps

  Kinyomtatni pedig úgy lehet, hogy elküldjük a PostScript nyomtatóra,
  UNIX/Linux rendszereken az lp  vagy lpr parancsok valamelyikével
  (amelyik van):

   lpr Dokumentumnév.ps
   lp Dokumentumnév.ps

  Ehhez persze szükséges, hogy a rendszergazda a PostScript nyomtatót
  megfelelően installálja (pontosabban installálta). DOS/Windows alatt
  használhatjuk például a PRINT parancsot (a PostScript fájlok
  általában ASCII fájlok, tehát nem feltétlenül szükséges őket
  bináris módban FTP-zni, de a bináris módú FTP nem rontja el őket).

  Nem PostScript nyomtatóra kinyomtatni a GhostScript programmal lehet,
  amiről itt a paraméterezési lehetőségek sokfélesége miatt nem írok.
  Akinek szüksége van rá, olvassa el a "gs" parancsról írt "man"
  kézikönyvoldalat. Ezzel akár mátrixnyomtatóra is lehet PostScript
  fájlokat nyomtatni, de nekem egy Epson FX 1050-en egy oldal kinyomtatása
  3-4 percig is eltartott.

  GhostScript és Ghostview Windows verzió letöltés.

Csizmazia Balázs csb@ullman.inf.elte.hu