1. fejezet - Alapfogalmak

Tartalom

1.1Halmazok
1.2Sorozatok
1.3Relációk
1.3.1Műveletek
1.3.2Logikai relációk
1.4Direktszorzat
1.5Függvényterek
1.6Példák
1.7Feladatok

Ebben a részben bevezetjük azokat a jelöléseket és alapvető definíciókat, amelyeket a továbbiakban gyakran fogunk használni. Ezek legnagyobb része középiskolából, vagy bevezető jellegű matematikai tanulmányokból ismert.

1.1Halmazok

Először bevezetjük a matematikában gyakran használt halmazok jelöléseit.

Szokás a természetes számok halmazába a nullát is beleérteni, de ebben a könyvben erre külön jelölést ( ) használunk.

A halmazokat gyakran vagy az elemeik felsorolásával

vagy egy tulajdonság megfogalmazásával

adjuk meg.

Természetesen használni fogjuk a matematikában megszokott halmazelméleti műveleteket

és relációkat is

Egy halmaz számosságát jelöli, mivel ebben a könyvben legfeljebb megszámlálható halmazokkal foglalkozunk, azt hogy egy halmaz véges, néha így is írjuk, .

Egy halmaz részhalmazainak halmazát, azaz a hatványhalmazát val jelöljük.