1.7Feladatok

 1. Milyen összefüggés van egy halmaz relációra vonatkozó inverz képe és ősképe között? És ha függvény?

 2. . Mi a halmaz inverz képe, ill. ősképe?

 3. . Mi a halmaz inverz képe, ill. ősképe?

 4. , ahol . Mi a halmaz ősképe illetve inverz képe?

 5. . Van-e valamilyen összefüggés az halmaz és az halmaz között?

 6. Készíts olyan nem üres relációt, amelyre igaz, hogy értékkészlete minden valódi részhalmazának ősképe üres halmaz!

 7. Legyen , , , , és . Mi , illetve igazsághalmaza?

 8. . Igaz-e, hogy ?

 9. . Igaz-e, hogy ?

 10. . Igaz-e, hogy ?

 11. . .

  Add meg a és -t relációt!

 12. Legyen , és vezessük be az alábbi jelölést: ha tetszőleges reláció, akkor komplementere:

  Igaz-e, hogy

  Igaz-e a fenti állítás nem-szigorú kompozíció esetén?

 13. Legyen . Igaz-e, hogy

 14. Legyen és két reláció a természetes számok halmazán! egy természetes számhoz rendeli önmagát és a kétszeresét, egy páros természetes számhoz a felét.

  1. Írd fel a két relációt, és add meg az értelmezési tartományukat!

  2. Írd fel az reláció . hatványát ( ) és ennek az értelmezési tartományát!

  3. Írd fel a relációt és az értelmezési tartományát!

  4. ! Írd fel az relációt és az értelmezési tartományát!

 15. . és és . Mi lesz lezártja?

 16. Mutassunk példát olyan relációra, aminek lezártja és korlátos lezártja különböző!

 17. . és és . kettőhatvány . írjuk fel az relációt, lezártját és korlátos lezártját!

 18. Adjunk példát olyan nem üres relációra, amelynek lezártja üres halmaz és van olyan feltétel, hogy a reláció feltételre vonatkozó lezártjának értelmezési tartománya megegyezik az eredeti reláció értelmezési tartományával!

 19. . Tegyük fel, hogy az értelmezési tartománya egyenlő az értelmezési tartományának -re vonatkozó ősképével. Mit mondhatunk lezártjáról?

 20. .

  Mi az reláció lezártja és korlátos lezártja?

 21. . Az reláció minden összetett számhoz a legnagyobb valódi osztóját rendeli. Legyen

  • egy rögzített összetett természetes szám!

  • egy rögzített prímszám!

  Legyen ! Mi lesz az reláció feltételre vonatkozó lezártjának értelmezési tartománya?

 22. .

  Mi lesz lezártja és korlátos lezártja?

 23. legyen a . feladatban adott reláció. páratlan szám . Add meg az relációt, lezártját és korlátos lezártját!

 24. Igazak-e az alábbi állítások?

  • Ha , akkor .

  • .

  • Ha az halmaz véges és , akkor .

  • Ha megszámlálhatóan végtelen, , és

  • .

 25. Legyen értelmezési tartománya !

  páros természetes szám . Mi az reláció feltételre vonatkozó lezártja és korlátos lezártja?

 26. Legfeljebb illetve legalább milyen hosszú egy és egy hosszúságú sorozat redukáltjának konkatenációja, illetve konkatenációjának redukáltja?

 27. Igaz-e, hogy egy sorozat redukáltjának projekciója ugyanolyan hosszú, mint az sorozat redukáltja?

 28. Igaz-e, hogy egy sorozat projekciójának redukáltja ugyanolyan hosszú, mint az sorozat redukáltja?

 29. Legyen , , ahol .

  1. ?

  2. ?