4.4A megoldás fogalmának kiterjesztése

A kiterjesztési tételek alapján általánosítjuk a megoldás fogalmát. Az eredeti defidícióban kikötöttük, hogy a feladat és a program állapottere azonos, erre a feltételre valójában nincs szükség, elég ha közös állapottére kiterjesztve a feladatot és a programot teljesölnek a megoldás feltételei.

4.7. Definíció (A MEGOLDáS KITERJESZTéSE).

Legyenek egy tetszőleges halmaz, legfeljebb megszámlálható halmazok és és véges részhalmazai -nak. és . feladat és program. Ha létezik állapottér, aminek és is altere és kiterjesztése -re megoldása -re való kiterjesztettjének, akkor megoldása -nek.

A kiterjesztési tételekből, méghozzá az 1-ből és az 5-ből azonnal adódik, hogy a definícióban a "létezik" szót "minden"re cserélhetnénk. Az is nyílvánvaló, hogy "közös többszörös" tulajdonságú állapottér, vagyis olyan, aminek is és is altere, mindíg létezik: .

Ezért a definíciót úgy is fogalmazhatjuk, hogy a allapottérre kiterjesztve a feladatot és a programot, teljesülnek a megoldás feltételei.

A kiterjesztett megoldás fogalom ismeretében érdemes a kiterjesztési tételeket újra megvizsgálni. Az 1. és 5. tétel jelentőségét a definíciónál már tárgyaltuk. A 2., illetve 3. tétel azt jelenti, hogy ha egy program megoldása egy feladatnak akkor akár a program, akár a feladat állapoterén is teljesülnek a megoldás feltételei. Ugyanez fordítva már csak bizonyos feltételek teljesülése esetén igaz (5., 6. tétel).