5. fejezet - A típus

Tartalom

5.1A típusspecifikáció
5.2A típus
5.3A típusspecifikáció tétele
5.4Példák
5.5Feladatok

Az állapottér definíciójában szereplő halmazokat típusértékhalmazoknak neveztük, és csak annyit mondtunk róluk, hogy legfeljebb megszámlálhatóak.

A továbbiakban arról lesz szó, hogy ezek a halmazok hogyan jönnek létre, milyen közös tulajdonság jellemző az elemeikre.

5.1A típusspecifikáció

Először bevezetünk egy olyan fogalmat, amit arra használhatunk, hogy pontosan leírjuk a követelményeinket egy típusértékhalmazzal, és a rajta végezhető műveletekkel szemben.

5.1. Definíció (TíPUSSPECIfiKáCIó).

A  hármast típusspecifikációnak nevezzük, ha teljesülnek rá a következő feltételek:

  • : tetszőleges alaphalmaz,

  • specifikációs invariáns,

    a típusértékhalmaz,

  • , ahol amelyre

    úgy, hogy és

    .

Vegyük észre, hogy az alaphalmaz és az invariáns tulajdonság segítségével azt fogalmazzuk meg, hogy mi az az értékhalmaz, aminek elemeivel foglalkozni akarunk, míg a feladatok halmazával azt írjuk le, hogy ezekre az elemekre milyen műveletek végezhetők el.

Az állapottér definíciójában szereplő típusértékhalmazok mind ilyen típusspecifikációban vannak definiálva. Az állapottér egy komponensét egy program csak a típusműveleteken keresztül változtathatja meg.