5.4Példák

5.1. példa: A típusértékek halmaza legyen a magyar abc magánhangzói! { a, á, e, é, i, í, o, ó, ö, ő, u, ú, ü, ű }. Szeretnénk tudni, hogy egy adott magánhangzónak melyik a (rövid ill. hosszú) párja. Legyen egy olyan típusműveletünk, amely erre a kérdésre választ tud adni. Az elemi típusértékek halmaza legyen a { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 } halmaz! Add meg a típusspecifikációt és készíts el egy olyan típust, ami megfelel a specifikációnak!

Megoldás: Írjuk fel először a típusspecifikációt! Legyen a magánhangzók halmaza . Ekkor

, ahol ,

{ (a, á), (á, a), (e, é), (é, e), (i, í), (í, i), (o, ó),

 

(ó, o), (ö, ő), (ő, ö), (u, ú), (ú, u), (ü, ű), (ű, ü)  }