8.3Az iterált specifikációs függvényei

Ha az iterált típus az előzőekben bevezetett három speciális osztály valamelyikébe tartozik, akkor további függvényeket definiálunk hozzá.

Legyen , , és tegyük fel, hogy az iterált sorozat, kombináció, vagy halmaz. Ekkor ,

A függvény tehát a elemeinek számát adja meg. A függvény jóldefiniált, ugyanis felhasználva a sorozat, kombináció és halmaz típus definícióját, könnyen látható, hogy a függvényérték független az választásától.

A továbbiakban a sorozattípussal fogunk foglalkozni. Ahol külön nem jelöljük, ott , , .