10. fejezet - Függvényérték kiszámítása

Tartalom

10.1Függvénykompozícióval adott függvény kiszámítása
10.2Esetszétválasztással adott függvény kiszámítása
10.3Rekurzív formulával adott függvény kiszámítása
10.4Elemenként feldolgozható függvény
10.4.1Egyváltozós-egyértékű eset
10.4.2Kétváltozós-egyértékű eset
10.4.3Egyváltozós kétértékű eset
10.4.4Általános változat

A továbbiakban bizonyos speciális függvények helyettesítési értékének kiszámításával fogunk foglalkozni. Tegyük fel, hogy van egy függvényünk, ahol és tetszőleges halmazok. A feladat specifikációja tehát:

Természetesen ha semmi mást nem tudunk a függvényről, akkor a fenti specifikációhoz nem tudunk igazi megoldóprogramot adni. Ezért az elkövetkezőkben további feltételezésekkel fogunk élni.

10.1Függvénykompozícióval adott függvény kiszámítása

Tegyük fel, hogy , ahol és függvények.

Tétel: Ekkor a feladat megoldható az alábbi szekvenciával:

Bizonyítás: Kibővítjük az állapotteret egy újabb ( típusú) komponenssel, melynek változója legyen . A szekvencia közbülső feltétele legyen

Ekkor a szekvencia levezetési szabálya alapján a megoldás triviálisan teljesül.

_