12.3Egyszerű programtranszformációk

Azt mondjuk, hogy az program programfüggvénye nem függ az állapottér komponensétől, ha

Azt mondjuk, hogy az program változója konstans, ha

Azt mondjuk, hogy az program végrehajtása nem változtatja meg az változót, ha

Nem megengedett feltétel kitranszformálása elágazásból

Legyen , . Konstruáljuk az programot az alábbi módon:

Ekkor az program ekvivalens -sel -n.

Nem megengedett ciklusfeltétel kitranszformálása

Let , . Konstruáljuk az programot az alábbi módon:

Ekkor az program ekvivalens -sel -n.

Szimultán értékadás helyettesítése egyszerű értékadásokkal

Legyen , a következő szimultán értékadás:

Konstruáljuk az programot az alábbi módon:

Ekkor az program ekvivalens -sel -n.

Szekvencia sorrendjének felcserélése

Ha és az állapottér azon komponenseit amelyektől az függ nem változtatja meg és viszont, akkor ekvivalens -el. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________

Ciklusmag-beli szekvencia sorrendjének felcserélése

Legyen , és tegyük fel, hogy az konstans -ben. Legyen továbbá . ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________ ______________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________ ______________________

Ekkor ekvivalens -vel.

Függvény helyettesítése változóval

Legyen , . és legyen egy az altér felett definiált függvény, melynek értékkészlete . Tegyük fel továbbá, hogy az változók konstansok -ben, és készítsük el az programot az alábbi módon:

Ekkor ekvivalens -sel -n.

Rekurzívan definiált függvény helyettesítése

Legyen egy tetszőleges halmaz, egy egész szám, továbbá függvény, rögzített, és definiáljuk az függvényt az alábbi módon:

továbbá :

Tekintsük az alábbi programot:

ahol mind -ban, mind -ben konstans, és -ban hivatkozás történik értékére. Ekkor ekvivalens az alábbi programmal: