15. fejezet - Időszerűsítés

Tartalom

15.1Az időszerűsítés definíciója
15.2Időszerűsítés egyértelmű módosítófile-lal
15.2.1Visszavezetés halmazok uniójára
15.2.2Visszavezetés kétváltozós elemenkénti feldolgozásra
15.3Időszerűsítés nem egyértelmű módosítófile-lal
15.3.1Megoldás adatabsztrakcióval

15.1Az időszerűsítés definíciója

Induljunk ki egy olyan adatfile-ból amelyben azonos típusú elemek találhatóak. Ezt a file-t törzsfile-nak fogjuk nevezni. Legyen az elemek típusa , ekkor

Legyen adott továbbá egy olyan file, amely transzformációk sorozatát tartalmazza. Ezt a file-t fogjuk módosítófile-nak nevezni. Legyen , ekkor

A feladat az, hogy időszerűsítsük a törzsfile-t a módosítófile-ban leírt transzformációkkal. Jelölje az időszerűsítés transzformációt. Ekkor és

Ahhoz, hogy a feladatra megoldást adjunk ez a leírás még mindig túl általános, ezért további kikötéseket teszünk a file-okra.

 1. Az időszerűsítés kulcsos

  Legyen és , ahol egy tetszőleges rendezett halmaz, a rekordok kulcsrésze; a törzsrekord adatrésze; pedig az elvégzendő transzformációt definiáló típus. Feltesszük továbbá, hogy mind a tözsfile, mind a módosítófile a kulcsmező ( ) szerint rendezett, azaz a és típusok invariáns tulajdonságára:

 2. A törzsfile a kulcsmező szerint egyértelmű

 3. A transzformáció csak az alábbi három féle lehet

  Ahol a jelölés nem rontja el a szelektorfüggvények egyértelműségét, ott az egymás után következő szelektorfüggvény-sorozatból a közbülső elemek – a jelölést egyszerűsítendő – kihagyhatók, ezért pl. ha , akkor helyett csak -t írunk.

  Hátra van még annak leírása, hogy hogyan hatnak a fenti transzformációk a törzsfile-ra. Kényelmi okokból a transzformációk eredményét halmazként adjuk meg (ez elegendő, mert a törzsfile kulcs szerint egyértelmű). Ehhez bevezetünk néhány jelölést: legyen , ahol rendezett halmaz, pedig tetszőleges típus, valamint . Ekkor

  ahol

 4. A javítás művelet csere

  Ebben az esetben a típust úgy szoktuk felírni, hogy a mező helyére -t írunk és a függvényalkalkalmazást a módosítórekord adatrészére ( ) cseréljük.

A feladat specifikációja tehát:

Ha a fenti specifikációban , akkor közönséges, ha akkor egyszerű időszerűsítésről beszélünk.