18. fejezet - Gyakran használt jelölések

- definiáló egyenlőség

- állapottér

- állapot

- reláció

az direktszorzat feletti relációk halmaza

- bináris reláció

- az reláció képhalmaza

- az reláció értelmezési tartománya

- véges sorozat

- végtelen sorozat

: elemeiből képzett véges sorozatok halmaza

: elemeiből képzett végtelen sorozatok halmaza

- az hatványhalmaza

- parciális függvény -ról -re

- függvény -ról -re

- az térről az altérre vetítés

- logikai értékek halmaza

- az azonosan igaz, - az azonosan hamis logikai függvény.

- logikai függvény (állítás) igazsághalmaza

- „ha, akkor”, „akkor és csak akkor”, ill. „akkor, ha”

- inverz reláció

- reláció tranzitív diszjunktív lezártja

az állítás rövidítése, ahol

- változó

- pozitív egészek halmaza

- nemnegatív egészek halmaza

- a természetes számok halmazának rendszáma

- legnagyobb fixpontja szerint

- legkisebb fixpontja szerint

- stabil feltéve, hogy nem

- biztosítja -t

- -ből elkerülhetetlen

- teljesül fixpontban

- igaz kezdetben

- invariáns

, - -ból indítva a program biztosan fixpontba jut

- azok a változók, amelyektől a (logikai) reláció (függvény) függ

- feladat

- paramétertér

- utasítás

- a változók és az állapottérkomponensek indexeinek halmaza

- a program utasításainak indexhalmaza

- az utasítás hatásrelációja

- üres utasítás

- az utasítás baloldalán álló változók

- az utasítás jobboldalán álló változók

- absztrakt program

- program -ból elérhető állapotainak halmaza

- az programban baloldalon álló változók

- az programban jobboldalon álló változók

- az absztrakt program fixpontjait jellemző állítás

- altéren definiált logikai fgv., feladat, program kiterjesztése

- feltételes értékadások szuperpozíciója

- programok uniója

- feladatok egyesítése

- programok szekvenciája

BT - elágazó idejű temporális logika

LT - lineáris idejű temporális logika