21.5.Az absztrakt program viselkedési relációja

Egy program szemantikai jelentését azonosíthatjuk az általa az állapottér hatványhalmaza felett definiált - invariánsok, biztonságossági, haladási, fixpont és terminálási tulajdonságoknak megfelelő unáris és bináris - relációk együttesével. Egy ilyen szemantika leíró jellegűLeíró szemantikáról csak akkor beszélhetünk, ha a szemantikus leképezés kompozícionális. A kompozcionalitás azonban csak részben teljesül a modellben (. fejezet), amely általában elegendő ahhoz, hogy a megoldást részfeladatok megoldásából programkonstrukciók segítségével előállítsuk, de nem felel meg a kompozicionalitás szigorú matematikai követelményének. (. fejezet) [[???Jut Kna Rao 89]] és absztrakciós szintje lényegében megegyezik a bevezetett megoldásfogalom absztrakciós szintjével.

21.37. Definíció (Viselkedési reláció).

Legyen program az állapottér felett. Az állapottér felett adott , , , , , rendezett relációhatost az absztrakt párhuzamos program viselkedési relációjának hívjuk és -sel jelöljük.