23.3.Feladatok

23.1. Feladat.

Legyen egy természetes szám!

Vizsgáljuk meg, hogy az alábbi program megfelel-e a fenti specifikációnak?

{

}

23.2. Feladat.

Legyen , és tetszőleges természetes szám. Legyen monoton növekedő függvény. , ahol .

Vizsgáljuk meg, hogy az alábbi program megfelel-e a fenti specifikációnak?

{

}

23.3. Feladat.

, , Spec. 1.

Spec. 2.

Igaz-e, hogy a - specifikáció finomítása a  feltételnek? Igaz-e, hogy az alábbi program megoldja a - feltételekkel és a variánsfüggvény bevezetésével finomított feladatot?

23.4. Feladat.

, , Spec. 1.

ahol azon vektorok halmaza, amelyeket -ból az elemeinek permutálásával kapunk, . Spec. 2. Bővítjük az állapotteret -nel.

Igaz-e, hogy a - specifikáció finomítása a  feltételnek? Igaz-e, hogy az alábbi program megoldja a - feltételekkel és a variánsfüggvény bevezetésével finomított feladatot?

ahol és

Igaz-e, hogy ?

23.5. Feladat.

Adottak az függvények, melyekre:

(Hasonlóan -re illetve -ra is.)

Legyen továbbá a következő:

Tekintsük a következő specifikációt:

Igaz-e„ hogy a következő program megfelel a fenti specifikációnak:

INIT:

23.6. Feladat.

Adott az vektor, amelynek elemei természetes számok. . Rendezzük az vektort növekvően!

  • a) Írjuk fel a feladat specifikációját!

  • b) Bizonyítsuk be, hogy a következő program megfelel a specifikációnak:

23.7. Feladat.

Feladat: számoljuk ki a Pascal háromszög első N sorát (a 0-tól az N-ig)!

Specifikáció:

Az invariáns finomítśához használjuk fel:

Fejezzük be a specifikációt, majd lássuk be, hogy az alábbi program megoldja a feladatot, ill. megfelel a specifikációnak! A fenti specifikációhoz adott a program: