24.3.Szekvencia

24.7. Definíció (Szekvencia).

Legyen az állapottér altere felett, pedig az altér felett definiált program. Legyen egy logikai változó, amelyekhez tartozó állapottérkomponensek nem tartoznak sem az sem az altérhez. Jelöljük -gyel az altéren definiált programot, ahol ( . def.), ( . def.). Jelöljük -vel az állapottéren definiált programot, ahol . Legyen , Az programot az programok szekvenciájának nevezzzük, és -vel jelöljük.

A szekvenciát tehát feltételekkel kiegészített értékadások és unió segítségével definiáltuk.

Kimondunk néhány segédtételt:

24.8. Lemma (PSP).

Chandy-Misra Ha és , akkor . Biz.: strukturális indukcióval.

24.9. Lemma (Csoda kizárása és ).

Chandy-Misra Ha , akkor . Biz.: strukturális indukcióval.

24.10. Lemma.

Kozsik T. Ha , akkor . Hasonlóan: .

A feltételek gyengíthetőek. Elegendő, ha , így bármely , amelyet a kezdeti feltétel kezdetben igazzá tesz, -ből indulva is teljesül. Ha , akkor . A második állítás az első állításból és -ból következik.

24.11. Lemma.

Kozsik T. Tetszőleges programra, ha , akkor .

Az előző lemma és a PSP tétel (. lemma) felhasználásával: , azaz , így a csoda kizárásának elve (. lemma) miatt.

24.12. Tétel.

(Szekvencia viselkedési relációjáról) Legyen . Ekkor(9)-(12): Kozsik T.:

 • ha , akkor ,

 • ha , akkor ,

 • ha , akkor ,

 • ha , akkor ,

 • ha , akkor ,

 • ha , akkor ,

 • ,

 • Ha akkor .

 • Ha , akkor és csak akkor ; valamint, ha , akkor és csak akkor .

 • Ha és , akkor és csak akkor .

 • Ha , akkor .

 • Ha és , akkor .

Biz.: (1), (2), (3): A ., ., ., . def. alapján könnyen belátható, hogy és . Az utóbbiból előállítása szerinti strukturális indukcióval: . A szekvencia definíciója (. def.) és . def. alapján ellenőrizhető, hogy: , és = , így alkalmazható a . tétel a , megfeleltetéssel.

(4),(5),(6): A szekvencia (. def.) és . def. alapján: . Alkalmazható a . tétel a megfeleltetéssel.

(7) Ha , akkor miatt nem lehet fixpont. Ha , akkor , ha , akkor változtat állapotot. Ezért . A másik irány a . definíció következménye.

(8) A (7)-es állítás következménye.

(9),(10) A szekvencia programjára vonatkozó leggyengébb előfeltételek kiszámításával bizonyítható.

(11)

struktúrája szerinti indukcióval. Alapesetben a . lemmát alkalmazzuk.

(12) Az első feltételből és (11)-ből: , így . Hasonlóan (6) felhasználásával: , így .

24.13. Tétel.

(Szekvencia levezetési szabálya) Legyen és az állapottér ill. altere és a paramétertér felett értelmezett determinisztikus feladat, az altéren definiált és az altéren adott szekvenciája. Tetszőleges -re jelöljük komponenseit , komponenseit indexszel. Ha megfelel a és a feltételnek a kezdeti feltétel mellett, megfelel és feltételeknek a feltétel mellett, és , akkor megfelel és feltételeknek a kezdeti feltétel mellettA tétel állítása Misra programszekvenciára vonatkozó - nem bizonyított - állításával rokon. Misra eredeti állítása a következőképpen fogalmazható meg a relációs modellben: ha , , és megfelel a specifikációs feltételnek a kezdeti feltétel mellett, akkor megfelel a specifikációs feltételnek ([[???UN 88-93]]/16-90). Misra a szekvencia fogalmát nem definiálja formálisan, így a tételt sem bizonyítja. Műveleti szemantikai megfontolásokra és a helyettesítési axiómára hivatkozva indokolja az állítás helyességét és példákon keresztül mutatja meg, hogy használata helyes következtetések levonásához vezet..

Biz.: A feltételekből a . tétel szerint . (. def.). a . tétel (3)-as pontja és a . tétel felhasználásával: . , így: .

felhasználásával .

Megjegyzés

22.11

. tétel és . def. szerint , azaz (. lemma).

Mivel , ezért a (. lemma) és a . def. (diszjunktivitás) alkalmazásával: .

.

Megjegyzés

21.32

. def. (tranzitivitás) alkalmazásával: .

A fentihez hasonló gondolatmenet alapján , amelyből a . tétel (6)-os pontja felhasználásával: . , így . A . def. (tranzitivitás) alkalmazásával: . . tétel (7)-es és (8)-as állításaival a tétel állítását kapjuk.