25.2.Kifejezőerő

25.2. Példa.

. . . , , , , , .

A . példában megadott feladat specifikációs feltételének elágazó idejű temporális logikai megfelelője: , ami nem azonos a lineáris logikában is megfogalmazható -val (. fejezet). A specifikációs eszközök kifejezőereje tehát meghaladja a UNITY kifejezőerejét.

25.2.1.Programhelyesség

A szekvenciális programoktól eltérően a most definiált absztrakt program helyességének igazolásához megfogalmazott programtulajdonságok nem külön-külön az egyes utasításokra, hanem a teljes utasításhalmazra vonatkoznak. Ez úgy is megfogalmazható, hogy a bizonyítás és a programszöveg szétválik. Azt is mondhatjuk, hogy a módszer a globális invariánsok módszerének általánosítása [[???And 91]]. (Megj.: A bizonyítás és a programszöveg szétválasztása lehetséges szekvenciális programok esetén is, lásd: [[???Lam 90]]).